krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Zrůdnosti v souboji paradigmat

CC-BY-SA: bh. Jan Mareš, 2016-

ovce konformní

"Since I entered politics, I have chiefly had men’s views confided to me privately. Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and manufacture, are afraid of somebody, are afraid of something. They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it." cz: Někteří z nejdůležitějších mužů ve Spojených státech v oblasti průmyslu a obchodu za mnou soukromě přišli se svými obavami. Vědí, že tady (v USA) existuje moc tak organizovaná, tak záludná, tak ostražitá, tak všezahrnující a tak pronikavá, že je lepší nemluvit nahlas, když ji kritizujete. (W. Wilson: Nová svoboda (od finančních monopolů), 1913, 1. kapitola)

"O něčem rozhodneme, vypustíme to ven, potom nějaký čas vyčkáme a sledujeme, zda se něco stane. Pokud se nestrhne velký povyk a nedojde k velké vzpouře, protože většina vůbec nechápe, co bylo schváleno, potom pokračujeme, krok za krokem, dokud není cesty zpět." (Jean-Claude Juncker, Der Spiegel 52/1999)

"What do you care about them? What do you care about those people? What difference does it make to you? "Take care of your own life. Do the best you can for you and your family. What do the rest of the people mean to you? They don't mean anything to you. They're just serfs, they're just people." (Aaron Russo - rozhovor s N. Rockefellerem, video cz tit)

"V naší zemi existuje spiknutí, které zkouší uvrhnout do otroctví každého muže, ženu a dítě. Než odejdu z této vysoké a vznešené funkce, mám v úmyslu toto spiknutí odhalit." (John F. Kennedy - první konspirátor? projev z 27. dubna 1961, 19:43 minut, zkrácený 1, zkrácený 2)

On May 21, 1992 in an address to the Bilderberger [sic] organization meeting in Evian, France, former Secretary of State Henry Kissinger declares: “Today Americans would be outraged if U.N. troops entered Los Angeles to restore order; tomorrow they will be grateful! This is especially true if they were told there was an outside threat from beyond, whether real or promulgated, that threatened our very existence. It is then that all peoples of the world will plead with world leaders to deliver them from this evil. The one thing every man fears is the unknown. When presented with this scenario, individual rights will be willingly relinquished for the guarantee of their well being granted to them by their world government.” zdroj

Je mnohem snazší někoho oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni. (Mark Twain)

Inkluze, integrace, unifikace... EU je od svého počátku posedlá jednotností - trhu, předpisů, vzhledu, myšlení. Nacionální, internacionální a dnešní byrokratický socialismus jsou stále totéž - nelidská zrůdná totalitní ideologie, která nesnese odlišnost. Nacionální socialismus vše jiné likvidoval otevřeně. Pokročilejší forma, byrokratický socialismus představovaný hlavně EU, proti jinakosti bojuje sofistikovaněji, skrytěji - podporou ideologicky vyhovujících odlišností od většinového standardu. Tím se většina postupně oslabuje a degraduje, až ztratí svou identitu v rozmělněné unifikované mase, snadno ovladatelné svými vládci. Vítejte v NWO, novém světovém řádu. Nic vám to neříká? Podívejte se na rub dolarové bankovky s obrazem pyramidy a nápisem "novus ordo seclorum". Tento článek je o jeho historii, současnosti a budoucnosti.

Euroovoce a eurozelenina mohly ještě vyvolat úsměv, ale byl to jen počáteční projev příznaků této ideologie, která nyní chce unifikovat lidi pomocí integrace a inkluze. Předem je zřejmé, že je to odsouzeno k neúspěchu. Integrace neintegrovatelných menšin, uprchlíků, fyzicky a mentálně postižených a všemožných nepřizpůsobivých (ve školství zvaná inkluze) nefungovala, nefunguje a fungovat nebude, a to jednoduše proto, že je nepřirozená. Každý člověk má vrozené individuální vlastnosti, sklony a schopnosti (v sanskrtu "guna") a podle nich se zapojuje do k tomu vhodných činností ("karma"). V Bhagavadgítě je řečeno, že podle těchto dvou charakteristik lze každou společnost (tedy její členy) rozdělit do čtyř skupin, které svou spoluprací umožňují její činnost. "Ten umí to a ten zas tohle" je tedy základ každé funkční společnosti. Inkluze má jiný cíl - snižování kvality vzdělávání a implantace jediného správného názoru. Nevědomého jedince lze pak snadno ovládat.

Multikulturnost by byla možná jen tehdy, pokud by všechny dotyčné kultury souhlasily s dodržováním jistých pravidel soužití. Pokud se ale některá, jako islám, snaží ostatní zničit, logicky bude v případě úspěchu výsledkem monokultura. Z toho je opět zřejmé, že jde o jednu ze strategií NWO.

Dharma a adharma

Védskou (staroindickou) metaforou společnosti je člověk - jeho hlavu představuje inteligence, ruce administrativa a silové složky, žaludek produkce potravin a obchod a nohy fyzická práce, která tradičně zahrnuje i řemesla, umění a lékařství. Každý člověk má již od narození převládající sklon k některé z těchto činností a podle toho se přirozeně sdružuje s podobně zaměřenými lidmi. S ostatními sice může formálně spolupracovat, ale "nekamarádí" se s nimi, protože jsou na "jiné vlně", mají jiné "vibrace". To není pocit, ale fakt.

Jenže tato přirozenost se jistým osobám nelíbí. Tito asurové chtějí lidem vnutit svou představu o všem a stavět se tak proti vesmírnému řádu ("dharma"). Odkud se vzali, oni a tato ideologie? Sklon ovládat a užívat si hmoty je vlastní všem bytostem v hmotném světě v různé míře. Když tato míra překročí jistou hranici, stává se patologií a označuje se za psychopatii či sociopatii. Takový jedinec se vyznačuje hypertrofií sobectví a současně atrofií citů. "Žádné svědomí, morálka, výčitky svědomí, city, emoce." (Bill Cooper o zasvěcencích Bratrstva). Svým zájmům obětuje doslova vše. Všichni jsou zde jen pro něho. (Opakem je podle buddhistického díla Milinda Panha 9.17 tathágata (Buddha), který "...žije pouze proto, aby pomáhal druhým.”) Tento druh osob tu byl vždy, ale postupem času se stále více prosazuje. Důvod je vysvětlen v Puránách, staroindických textech, které postulují cyklické schéma času, kdy v jednom jeho cyklu zvaném Kali juga převládá atmosféra, která těmto osobám vyhovuje. Ostatní osoby se stavějí proti nim na obranu dharmy a z toho vzniká trvalý konflikt sil dobra a zla, světlé a temné strany, viz např. v Amramova vize.

Ideologií asurů je materialismus. V Čhandógja Upanišadě, jednom z tradičních védských textů, je v osmé kapitole popsán tento příběh (zde zkrácen):

Indra, král dévů, a Viróčana, král asurů, se jednou vydali za Brahmou, aby získali poznání o átmě, vlastním já. Brahmá chtěl vyzkoušet jejich inteligenci, a proto jim řekl, ze vlastní já je obraz viděný v zrcadle či v misce s vodou (tj. fyzické tělo). Pošetilý Viróčana se šťastně vrátil do svého království, kde ho asurové přivítali jako gurua a nadšeně přijali toto bezcenné učení. Indra však o Brahmově odpovědi dále přemýšlel, protože ho neuspokojila. Vrátil se tedy k Brahmovi a časem od něho získal pravé poznání vlastního já jako věčné átmy.

Gnoze - západní advaita

Protože předpokládám, že jste o ní nikdy neslyšeli (možná okrajově při vysokoškolském studiu historie), což je záměr, zde je krátký úvod:

Několik století před a po začátku našeho letopočtu (dříve se říkalo před Kristem a po Kristu, ale bylo to nahrazeno sekulárními pojmy, protože náboženské symboly musí být v sekulární společnosti odstraněny z veřejné sféry a nahrazeny všudypřítomnými symboly nových vládců) se ve východním Středomoří (Egypt, Palestina) objevila gnoze. Byla to různorodá ideologie nejasného původu, v níž se mísily egyptské, řecké a židovské představy, ale jsou v ní patrné i východní vlivy. V tehdejší době v této oblasti totiž působili buddhističtí misionáři z Indie, kteří mohli mít na gnozi vliv.
Gnoze byla chápána jako elitní esoterické poznání, tj. dostupné jen "lepším" jedincům (dnes se někdy používá pojem lepšolidé). Předávalo se tajně a jen vybraným zasvěcencům. Gnostická mentalita je typicky elitářská a antinomistická - dává jedinci pocit, že je nad zákony ve stylu "účel světí prostředky", nebo "jít přes mrtvoly". Gnozí ovlivnění lidé se považují za (jediné) znalé, dobré, pravé - byť samozvané - spasitele, a toto dobro jsou připraveni vnutit ostatním za každou cenu. Společným rysem všech verzí gnoze je monismus (májáváda, advaita, impersonalismus), tedy představa, že svrchovaná realita je slovy nepopsatelné, pasivní, homogenní, neosobní jsoucno. Podle gnoze totiž není stvořitelem hmotného světa Bůh (toho nazývají Amour, láska, a je popsán jako neosobně-pasivní absolutno), ale tzv. demiurg zvaný Ialdabaoth či Rex Mundi, "král (tohoto) světa", který je vůči Bohu v opozici. Píše o něm např. Irenej z Lyonu v díle Adversus Haereses (1.30). (Ve védské verzi je tímto demiurgem Brahmá a ve slovanském folklóru je znám jako Svantovít či Světovid, protože svými čtyřmi hlavami hledí do čtyř světových stran. Jako druhotný stvořitel však pouze plní Boží plán.) Bůh ve Starém zákoně vystupuje v hrozivé podobě ("ugra rúpa") jako Jahu-Tzabaoth, Aryeh [doslova "lev"] atd., a v dalších tradicích je známý jako Helios Chronos, Amen-Ra, Apademak, Zervan, Narasimha, Narušima, Za, atd. Jeho nejhrozivější podobou je čas ("kála", Bhagavadgítá 10.30, 11.32) ničící bez výjimky všechno hmotné.

Jedna z verzí gnoze byla křesťanská a čas od času se setkáváme s jejími ozvěnami - hlavně před Velikonocemi, kdy se v médiích objevují nálezy nějakých gnostických evangelií nebo alespoň v nich obsažené téma údajného manželství Ježíše a Marie Magdaleny, jež mají "otřást základy křesťanství".

Představa absolutna v gnozi je společná dvěma velmi vlivným filozofiím - buddhismu a advaitě. Je ale v rozporu s teistickými filozofiemi, na Západě především s křesťanstvím, podle něhož je svrchovaná realita osobní Bůh. Tato neslučitelnost vedla k dlouhotrvajícímu souboji těchto ideologií, který nemá konce. Křesťanství v něm mělo dlouho navrch a gnoze přežívala v undergroundu. Výjimkami byli ve své době jen templáři a kataři. Ti byli sice zničeni, ale ne úplně.

Moderní doba, modernismus a nástup totalit

Jejich myšlenky lze nalézt v zednářství a podobných skupinách, které se z původních profesně-zájmových proměnily v tajná uskupení elitářů s mocenskými ambicemi, např. lóže Alta Vendita v Itálii. Stáli například v pozadí francouzské, americké a ruské revoluce (včetně následného hromadného vraždění) (Georgij Vasilievič Butmi ve svém díle Bondage or Liberty (1906) poznamenává, že zahraniční kapitál má zájem na nepokojích a zmatcích v zemi. Revoluce roku 1905 ukázala, že nepokoje vedou ke zkáze již tak slabých ruských podniků a cizinci berou takové podniky do svých rukou. „ Naši nepřátelé vědí, co chtějí (monopol a moc). Nepokoje a stávky způsobují stagnaci ve všech záležitostech. Ze stagnace utrpí ztráty všechna řemesla a obchod. Ruští průmyslníci a obchodníci, zvláště ti malí, to ale nevydrží a zkrachují. Židovští a zahraniční výrobci a obchodníci s velkým kapitálem mohou nést tyto ztráty. Proto nepokoje a stávky vedou k úplnému zničení ruského průmyslu a ruského obchodu, zvláště drobného obchodu, a k předání veškerého výnosného podnikání do rukou židů a cizinců a ruský lid se stává jejich otroky. Nepokoje v Baku zničily drobné vlastníky ropy. Celý ropný byznys je soustředěn v rukou velkých anglo-židovských firem. Nyní chtějí zruinovat ruské zemědělství, ruský průmysl a obchod, aby vzali vše do svých rukou...“ zdroj), obou světových a dalších válek, včetně tzv. české sametové revoluce a podobných 'majdanů' - Pozadí sametové revoluce: KGB, CIA, Trilateral Commission. The Global Elite: Who Are They? - více o Trilateral Commission a Council on Foreign Relations (CFR) se jmény (https://web.archive.org/web/20110707190917/http://www.augustreview.com/issues/globalization/the_global_elite:_who_are_they?_200511146/ pdf: https://web.archive.org/web/20101230185611/https://www.augustreview.com/index.php?view=article&catid=45:globalization&id=6:the-global-elite-who-are-they&format=pdf)
E. Snowden: CIA a dezinformace. Záměrem je svržení šlechty ("rovnost") a ovládnutí církví těmito tajnými společnostmi ("volnost" a "bratrství"). Samozřejmou podmínkou je utajení (např.na výroční setkání Bilderbergu nemají média přístup a mainstream o nich zásadně neinformuje, přestože jde o setkání vůdčích osobností politiky, ekonomiky, armády, médií, atd., kde se schvalují z ještě vyšších míst vybraní budoucí vrcholní politici EU apod. připravovaní např. v Aspen Institutu (více zde, německy zde). Tedy zcela nepodstatná událost, že, ehm ehm.). Přehledně to popsal vrcholný sovětský komunista-trockista Ch. Rakovsky při výslechu v Moskvě v roce 1928 (cz, en).

Přelom v jejich boji s křesťanským pohledem na svět a člověka (tzv. paradigmatem) nastal s příchodem novověku, kdy postupně prosadili své paradigma a ovládli vzdělávací a ostatní instituce. Renesance ("znovuzrození" starých antických představ a hodnot) a osvícenství ("světlem"/lat. lucis jistého proti dharmě vzbouřeného anděla-asury) na Západě nahradilo dosud převládající křesťanskou ideologii materialistickými ideologiemi s různými názvy, "-ismy", které svět a člověka vykládaly zcela nově, sekulárně (světsky), bez odkazu na metafyzickou (nadhmotnou) sféru. Ta se za vlády nového paradigmatu postupně stala stále více marginalizovanou.

Křesťanství muselo být v tomto ideologickém boji démonizováno jako temný věk, zpátečnictví, doba nesvobody, atd., aby se dalo snadněji nahradit. Původní čtyři skupiny lidí byly nahrazeny jedinou, takzvaně beztřídní společností (samozřejmě jen formálně, protože v praxi to nikdy nefungovalo) a člověk byl odříznut od nehmotné sféry a prohlášen za (magicky oživlou) hmotu. Magie totiž není nic jiného než způsob manipulace s hmotou, byť dočasná a život nevysvětlující. Život charakterizovaný vědomím se naopak degradaci na hmotu vzpírá a necítí se v ní spokojeně.

Toto s sebou přineslo dalekosáhlé dopady na všechny oblasti života. Někdo je nazývá pokrok, někdo úpadek, podle úhlu pohledu. V podstatě je obojí pravdivé - pokrok ve zkoumání a manipulaci s hmotou (postupně nazývané magie, alchymie a věda), ale úpadek v ostatních oblastech. V oblasti společenské se tato změna projevila novým zotročením, v křesťanské éře nepředstavitelným. Jde o návrat k otrokářství, jednomu z aspektů antiky. Otroci jsou unifikovaná masa s čipovou identitou (celostátně chystaná v Francii), bez svobodné vůle, práv a prostředků. Moderními otrokáři byli například zednářští zakladatelé USA. V historii bylo integrální součástí islámských společností a v Saúdské Arábii přetrvalo dodnes. Proto je islám používán jako jedna z nových zbraní v tomto prastarém boji (EUROMED, Kalergiho plán). Již za druhé světové války Hitler obdivoval islám kvůli jeho efektivnosti při násilné expanzi a na Balkáně byly z muslimů vytvořeny dva prapory SS - Handžar a Skanderbeg - určené pro boj proti Slovanům, židům a ostatním nežádoucím odlišnostem. U nás se islámu stavěl na odpor již císař Karel IV. ve svém návrhu zákoníku Majestas Carolina: "Pohan nebo změtenec, by duom dělal sobě neb chalupu, neboli obydlé držal w křesťanském králowstwie našem Českém, zapowiedáme úplně a bráníme, přikazujíc, aby žádnému z našich wěrných poddaných neslušelo pohana neb změtence kterého přijieti do swých domóv neb dědin,...". ("Změtenec" je překlad latinského "saracenus", které je nám srozumitelnější.).
Za první republiky nebyla muslimská obec schválena, ale uspěla za Protektorátu a prosazovala nacistickou politiku. Dnes islám prosazuje plejáda politických neziskovek s finanční podporou ze zahraničí (např. česká pobočka Rady pro mezinárodní vztahy (CFR)).

Vzdělávání či ohlupování?

Proměnu situace ve vzdělávání si můžeme ukázat v odpovědi na dotaz, proč se o duši neučí ve školách:

Pokud se soustředíme na české prostředí, tak veřejné školství v zemích Koruny české, tehdejší součásti rakousko-uherské monarchie, ustanovila císařovna Marie Terezie. 6. prosince 1774 byl vydán Všeobecný školní řád, který stanovil mimo jiné všeobecnou vzdělávací povinnost. V tehdejších 'triviálních školách' (obdoba dnešních základních, ale jen šestiletých) se náboženství stále vyučovalo.

Potřeba všeobecného školství souvisela s byrokratizací státosprávy zvanou tereziánské reformy. Bylo nutné, aby se každý poddaný dokázal alespoň podepsat a přečíst si, co po něm vrchnost chce. Zároveň ale nebyl zájem o přílišnou vzdělanost lidu obecného. Nevzdělaným se lépe vládne.

Daná doba se vyznačovala rychlým šířením sekularizace, tj. zesvětšťování, kdy byl vliv křesťanství jako hlavního nositele duchovních hodnot stále více omezován. Francouzska a americká revoluce jasné určily směřování ke světským hodnotám hlásaným různými moderními -ismy.

Jedno paradigma bylo nahrazeno druhým, které trvá dodnes. Duchovnost je v něm chápána jako soukromá věc každého jedince, a státní školy proto náboženskou výchovu neobsahují. Nese to následky v podobě stále se zrychlujícího mravního úpadku, který je však zdrojem velkých zisků korporací i států (v podobě daní) a není tedy zájem na tom cokoli měnit. Z pohledu vrchnosti je třeba lid nasytit nekvalitní či záměrně jedovatou stravou, zabavit podle hesla "chléb a hry" a pak z následků nezdravé stravy a životního stylu co nejdéle, nejlépe doživotně, léčit. To se pořádně vyplatí.

Tento proces se nevyhnul ani katolickému c. a k. Rakousku, kde byl rok předtím zrušen jezuitský rád, čímž jezuité přišli o dohled nad školstvím. S veřejným vyučováním náboženství skoncovali po roce 1948 komunisté a po roce 1989 již nebyla v naší nejateističtější zemi Evropy veřejná poptávka to změnit.

Pokud je však člověk - bez důkazů - přesvědčen, že žije jediný život a po něm nic nenásleduje, bude tento život vypadat nutné velmi odlišné od života člověka, který vidí svůj život v širší prespektivě s metafyzickým přesahem. Volba je na každém z nás.

"Viděl jsi snad na vlastní oči, na základě jejichž vidění vedeš svoje žáky, že po smrti nic neexistuje?" (Šrí Madhváčárja polemizuje proti materialistovi Čarvákovi)

Řekla vám škola, za jakou cenu vznikla tzv. první republika? První republika za 5 miliard korun Francii. Vznikla též s požehnáním USA a po jeho vzoru, jak se dalo od zednářských zakladatelů obou států čekat. První republika proto nebyla křesťanství příliš nakloněna, což se projevilo např. v pozemkové reformě 1919-1921, kdy církev přišla o 10% pozemků, byť ještě za peněžní náhradu. V roce 1947 následovala revize reformy přinášející další ztrátu a dílo pak dokonali komunisté.

Je zajímavé, že moderní dějiny 20. století se v dějepise na běžných školách v podstatě neučí. Historie se obecně učí jen jako soubor dat, jmen a sekulárních událostí, ale zásadně ne jako střet ideí, jehož průběh (od Marxe po BLM) je podstatné znát pro skutečné pochopení světa a naší role v něm. To je totiž z pohledu elit velmi nežádoucí. Jedním takovým pohledem je známá a kritizovaná, ovšem nevyvrácená Analýza 17. listopadu od Miroslava Dolejšího.

A ve školství máme už i politické procesy - viz případ paní učitelky Bednářové.

Symboly: šifrovaná informace pro zasvěcené

Další věc, která se neučí, je, že každý systém se vyznačuje různými symboly, dnes hlavně logy institucí a firem. Pod kterými hledat gnozi dnes? Je jich dlouhá řada, ale mezi nejobvyklejší patří tyto:
znak Velkého resetu
pyramida/trojúhelník/delta, jedno oko (obojí na jednodolarové bankovce),
obelisk a kupole (mužský a ženský aspekt z gnostické levoruké tantry) v půdorysu míst jako Vatikán, Washington, D.C., atd.
oneň/plameny/pochodeň (symbol poznání),
písmeno G (gnoze/gjána, tj. tajné poznání),
had a drak,
tmavě modrá barva (symbol svobodného zednářství na vlajce EU a také trikolórách, včetně vlajky ČR, jejíž zakladatelé - a samozřejmě i novodobí papaláši - byli zednáři a pro-zednáři), Uroboros na znaku NASA
pěticípá hvězda (pentagram) různých barev (hlavně bílá/USA, rudá/SSSR a žlutá/EU),
sfinga (v astroteologii kombinace souhvězdí Panna/Virgo a Lev/Leo, začátek a konec zvířetníku, symbolizující jeho úplnost),
(okřídlený) lev,
ryba (mezopotámský Nimrod, mitra biskupa),
orel/fénix (častá asociace se sluncem, které "umírá" a "znovu se rodí"),
holubice (symbol smrti, původně duše/átmy a Ducha svatého/Paramátmy, viz Upanišady),
okřídlený sluneční disk,
sova (modla v Bohemian Grove v Kalifornii uctívaná elitáři (kteří pro pleb propagují ateismus), její asociace s Pallas Athénou a Lakšmí),
černá labuť (symbol narušení řádu),
včely,
strom života (kniha Geneze),
fleur-de-lis (kosatec/lilie, symbol francouzských králů),
list jetele,
svazky hroznů,
dvě zelené vavřínové ratolesti (OSN),
koruna/sluneční paprsky (socha Svobody),
slunce vycházející nad horami,
vítězný oblouk,
kompas (NATO (865 základen po světě), srovnání USA vs Rusko),
chrliče (na okrajích chrámů),
rohy,
hexagram (původně Šiva a Šakti),
kopí osudu (symbol moci nad světem),
kruh a kříž (z keltského křesťanství),
dvojitý kříž,
červený kříž na bílém pozadí (templáři),
růže a kříž (rosikruciánství),
černé a bílé čtverce (často na podlaze secesních staveb),
dva čtverce na sobě - osmicípá hvězda (hl. na odznacích policie),
lebka a zkřížené hnáty (spolek Skull and Bones na Yale University),
úhelník,
kružidlo,
váhy,
rozhledna (Svědkové Jehovovi),
tři propojené kruhy či elipsy (symbol trojité bohyně, velmi časté v logu mnoha firem, ve spojení s hady např. v logu Razer),
nakousnuté jablko (Apple Inc.),
duha (symbol LGBT vyjadřující "ať žije rozmanitost a vše je ok", kromě bílého heterosexuálního muže křesťana...),
starořímské fasces (v U.S. Senátu),
upravená keltská runa smrti Tyr (či výtvor Bertranda Russella) jako aldermastonský symbol míru,
satanistická a zednářská gesta jako vztyčený palec, ukazovák a malík (původně paradoxně protidémonská tardžaní múdra), písmeno V tvořené ukazovákem a prostředníkem ('vítězství'... rohatého boha) jak svisle tak vodorovně, písmeno L vytvořené palcem a ukazovákem, pravá ruka na srdci (hlavně při státní hymně v USA), trojúhelník/pyramida z palců a ukazováků, napřažený ukazovák v různých pozicích, zakrytí pravého oka (oblíbené u tzv. celebrit amerického šoubyznysu), podepření hlavy palcem a ukazovákem, posunutí brýlí dolů pravou rukou atd.)
červené boty
čísla 3, 7, 11, 13, 19.5 (39/2), 22 (2x11), 33 (3x11), 39 (3x13), 77 (7x11), 91 (7x13), 93, 666 a jejich kombinace jako 911
10 nejzlověstnějších symbolů na nášivkách účastníků tajných misí NASA a Pentagonu

Agenda, strategie a metody NWO

Agendu globalistů (stručně, Trontské protokoly), jejich institucí a firem s těmito a dalšími logy, lze rozpoznat podle těchto strategií. Jejich společným jmenovatelem je výroba krize a nabídka jejího řešení (metoda "problém-reakce-řešení") neboli vytvoření umělého chaosu a následné nastolení "pořádku" (“ordo ab chao”, řád z chaosu).

Přípravná fáze je podmanění si jednotlivce a rozklad společnosti zevnitř:
- degradace morálních hodnot (propagace hříšných činností již od dětského věku, ideologizace zábavy na Netflixu)
- rozklad rodiny (feministická a genderistická propaganda 1, 2 nastupující od 60. let) a z ní vyplývající rozklad společnosti
- woke-ismus
- státní dozor nad rodinou (např. norský Barnevernet, český OSPOD)

"We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib. And we're the ones who got it all over the newspapers and televisions — The Rockefeller Foundation."
And he says: "You want to know why? There were two primary reasons. And one reason was: we couldn't tax half the population, before Women's Lib. And the second reason was: now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. So that it breaks up the family. Your kids start looking at the state as the family. As the school, as the officials as their family, not as the parents teaching them."
(Aaron Russo - rozhovor s N. Rockefellerem)

- ohlupování (dumbing-down) institucionalizovaným vzděláním (parodie: Modern Education), digitalizací, médii a zábavou (výroba "ovčanů", tedy buď zcela pasivních jedinců nebo užitečných idiotů sloužících něčemu, co nechápou)
- výměna svobody za pohodlí a bezpečí s využitím více či méně fiktivních hrozeb (tzv. FUD)
- odosobnění světa (zvláště pomocí moderní ateistické vědy, viz agenda za glorifikací Einsteina) a individualizace člověka (individualismus omezuje osobní komunikaci, samotný člověk je zranitelnější, ovladatelnější a více utratí než skupina, např. rodina)
- vyvolávání emocí (vede k vypnutí inteligence) v zájmu usnadnění manipulace
- uměle vyvolávané konflikty (mezigenerační, mezipohlavní, mezirasový, mezináboženský, mezinárodní)
- lži a informační chaos (protichůdné informace, falešné dilema, kdy je řešení vícero, ale předkládají se jen dvě, sugestivní otázky, odpoutání pozornosti od důležitého problému zástupným problémem, atd.)
- kontrola mysli pomocí drog a indoktrinace (programy MK-ULTRA (Arizona Wilder testimony), Monarch)
- odstranění soukromí: komiks "Pod dohledem" (sledovací systém ECHELON, sociální sítě), atd. (Huxley vs. Orwell)
- odzbrojení občanů (mediální využívání šílených střelců, hlavně v USA, k podpoře zákazu zbraní), v ČR nyní s možností odebírat legálně držené zbraně bez soudu
- genetické manipulace (vychází se z idey, že hmotný svět je nedokonalý a nad-člověk jej musí napravovat)
- bezhotovostní ekonomika (kreditní karty, online platby, mobilní aplikace, čipy pod kůží, dnes již u zvířat)
- zotročení dluhem a likvidace následnými exekucemi
- vysoké, ideálně vícenásobné zdanění (např. autorské poplatky).

Na některé to dostatečně nefunguje, a proto následuje boj proti nesouhlasným názorům a státní suverenitě:
- kriminalizace smýšlení ("thoughtcrime") a vyjadřování (cenzura jako konec svobody projevu, v EU často hlavně před volbami vůči proti-EU názorům - blokování webů, emailů, bankovních účtů apod.)
- nálepkování oponentů ("populismus", "xenofobie", "fašismus", "nacismus", "extremismus", "rasismus" (týká se ale jen bílých, ostatní rasy mohou bílé nenávidět beztrestně), "homofobie", "islamofobie" atd.) od zastánců tzv. "utlačovaných" názorů; sami však utlačují i ty ze své komunity, s nimiž nesouhlasí - jeden z příkladů)
- pseudo fact-checking - Manipulatori.cz Jak manipulatori.cz manipulují, Petra F. Rédová: Když Manipulátoři jsou ve skutečnosti dezinformátoři,
Cemper manipuloval v případu Rittenhouse (na tohle individuum sedne text K. Kryla z básně "Pochyby":
25. Smíš vrahem být, či ševcem, nebo být dramatik,
pak nezápolíš s dřevcem a smíš být pragmatik,
anebo staň se písařem, měj pero za suspenzor,
nic neumíš? Buď bachařem! Jsi impotent? Buď cenzor
anebo fízl!
")
- narušování setkání a demonstrací oponentů hlasitým řevem a vulgárními urážkami (aneb čím méně argumentů, tím větší hlasitost) a násilným napadáním
- odstraňování nežádoucích osob a stran z veřejného života pomocí snahy o očerňování a kriminalizaci v mainstreamových médiích, prosazování loutek a "opinion leaderů" (mainstreamoví mediální "experti" vyjadřující se k danému tématu podle zadání z vyšších míst)
politická korektnost, typická v případě genderu a islámu: Sluníčkářský dvojí metr
- umělá / kontrolovaná opozice (u nás např. Sorosem placená Charta 77, Guardian o Sorosovi) a umělá realita (astroturfing)
- před volbami vytváření umělých opozičních stran za účelem rozdrobení hlasů opozice, a pseudoopozičních kandidátů do prezidentských voleb (Zemmour ve Francii 2022, aby ubral hlasy Le Penové)
- odstranění stávajících náboženství jako opory konzervativních hodnot a to podporou adharmy, vytvářením falešných náboženství, jejich promícháváním se stávajícími pomocí ekumenismu a "mezináboženského dialogu" a prosazení monistického New Age jako nového univerzálního náboženství
- podpora menšin na úkor většiny (pozitivní diskriminace v boji proti "znevýhodnění" a za "lidská práva" - kulturní marxismus)
- destabilizace vnitřní politiky pomocí "občanské společnosti" - politických "neziskovek" (uvozovky proto, že většinu financí spotřebují samy) často financovaných ze zahraničí, hl. vládou USA a G. Sorosem, jehož Open Society Fund podporuje vše, co má dostatečně společensky rozkladný potenciál (Prague Pride, Člověk v tísni s jeho indoktrinačním programem jsns.cz - Jeden svět na školách, více o pofiderních aktivitách Čvt)
- odstranění skutečné politické opozice pomocí získávání místních kádrů a kartelizace politiky
- komercializace a privatizace veřejných statků (v ČR boom v 90. letech), ovládnutí přírodních zdrojů či uměle vytvořené rezervace nad nimi (např. lithium v Krušných horách) směrem k nadnárodní kontrole (unifikace zboží, předpisů atd.) za současného potlačení konkurence, např. v podobě volné energie
- podvracení národních ekonomik podporováním nesoběstačnosti a dovozu (likvidace místního průmyslu a zemědělství, které nejsou nijak podporovány, na rozdíl od daňových pobídek (úlev či prázdnin) pro zahraniční megakorporace, půjčky a dotace s nevýhodnými až likvidačními podmínkami - MMF, Světová banka)
- podpora tzv. ekologie za účelem zisků a na úkor člověka (ekoterorismus aka greténismus, Agenda 21 a Agenda 2030, ničivý Green Deal - viz článek o filmu Michaela Moora Planeta lidí, Technický ředitel CNN zachycen skrytou kamerou: Změna klimatu je „další pandemií“ pro kontrolu davu, Tisíce vedcov podpísali formálnu deklaráciu: „Neexistuje stav klimatickej núdze“); zároveň korporátní podpora environmentálních organizací jako Extinction Rebellion (o pozadí české pobočky), aby odváděly pozornost od podstatných problémů a řešení k podružným (viz např. dokument Cowspiracy), agenda pojídání hmyzu (škodí zdraví - EU a hmyz v potravinach, R. Wilson, The EXPOSE: NEJVĚTŠÍ RIZIKA KONZUMACE BROUKŮ)
- depopulace (bílé rasy) (předjaté ve zprávě Římského klubu Meze růstu z roku 1972 a plánované ve studii Naše společná budoucnost z roku 1987, citace o depopulaci) a rozvracení států pomocí válek, nemocí, škodlivých potravin (GMO), kosmetických chemikálií, léků a očkování ( Vakcíny proti prasečí chřipce dodá firma, která poslala nakažené vzorky, “The world today has 6.8 billion people … that’s headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent.” -Bill Gates), sexualizace dětí, propagace homosexu a pedofilie, rozsáhlý investigativní článek o českých pedofilech (autorčin web byl zcenzurován), GMO děti (sic), role velkých médií a Hollywoodu v agendě demoralizace (film Out of the Shadows) (nebo zde), znečištění životního prostředí (např. geoinženýrstvím (viz operace Indigo Skyfold a různá svědectví pilotů), když to pilot zapomene vypnout) a v poslední době masové migrace (plánované ve studii OSN z roku 2008 Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations?) ze zemí třetího světa (islám jako trojský kůň) do Evropy pod záminkou "multikulturnosti" (melting pot) a "zvýšení populace" včetně volebního práva pro migranty (Kalergiho plán, EUROMED 2008), aby přehlasovali místní obyvatelstvo
- volební podvody (o těch v USA je dokument 2000 Mules, česky 2000 kurýrů: Dokument o volebních podvodech v USA (CZ DABING))
- válka proti teroru (viz též odzbrojování) jako zástěrka zavedení policejního státu (postupné zvykání si na policejní a vojenskou přítomnost v ulicích).

Další krokem je dosažení nadnárodního vlivu.

"Vstupujeme do nové éry evropských dějin, kde hospodářsky padají hranice mezi státy a kde evropanství překlene všechny staré trpkosti mezi národy.“

Tipněte si, kdo to vyslovil. Nějaký současný europolitik? Citát pokračuje:

"Kontinentální vlastenectví vytlačí vlastenectví národní. Zítra rodnou zemí Čechů bude Protektorát, státem Čechů bude Říše a českou vlastí - Evropa.“ (protektorátní ministr a kolaborant Emanuel Moravec, 1941)

Podobnost čistě náhodná. Ale nyní k metodám:

- zrada (uzavření a nedodržení dohod, v historii typické hlavně pro muslimy, Brity a Američany)
- provokace (útok pod falešnou vlajkou, "majdany" a barevné revoluce George Sorose apod.)
- podpora opozice a revoluce ("rozděl a panuj") na dosud nepodrobených územích s přírodními zdroji a strategickým významem (v poslední době např. Ukrajina a Sýrie)
- korupce a ekonomický nátlak na nepoddajné osoby, instituce či státy (např. hrozby A. Merkelové a vedení EU krácením či odejmutím dotací EU zemím odmítajícím imigranty)
- odstranění národů a států (dnes hlavně sdružených v uskupení BRICS) jako údajného zdroje anarchie, bídy, útlaku a války (viz Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi: Evropský manifest 1.5.1924, výňatek ze Znovusjednocení Evropy). Globalističtí elitáři si dokonce na Kalergiho počest rozdávají ceny neoficiálně známé pod jeho jménem. A cpou to do hlav již dětem, že pane Donutile.
- nová kolonizace (masívní odliv zisků do zahraničí vy výši čtyřnásobku příjmů z EU, příklad vody), globalismus - propojení státu a korporací (ekonomický fašismus), vytváření nadnárodních institucí a korporací, pro které neplatí národní zákony a ovlivňují tvorbu nadnárodních zákonů a smluv (nevolená Komise EU, lobby Open Society Fund v evropském parlamentu, washingtonská lobby v Kongresu a Senátu prosazující přijímání "správných" zákonů a bránící přijetí těch "nesprávných" (např. dokument Supersize Me), nadnárodní smlouvy ála TTIP atd.).

Orientace v politice pro začátečníky

Občas můžete od někoho z okruhu známých dostat sdílený odkaz jako je tento https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesi-se-vidi-jako-mene-stastne-vice-dbaji-na-lidska-prava-141464

Odpovídá to realitě? Většinou napoví zdroj a jeho agenda. Zde jde o příklad manipulativního článku profláklého mainstreamového média. Je to jeden z důvodů, proč lidé ztrácejí důvěru v tato média, což se prohloubilo hlavně v souvislosti s koronacirkusem.

Články tohoto typu vycházejí z ideologicky ovlivněných 'průzkumů veřejného mínění', které vhodně vybranými otázkami kladenými patřičnému segmentu populace vytvoří 'ten správný dojem', např. že 'lidé podporují EU, americké Demokraty, atd'. Popisuje tedy jako hotovou věc to, čeho se má teprve dosáhnout (stejně fungují volební průzkumy uváděné a placené mainstreamem). Lidé věřící mainstreamovým mediím si tak zvykají na nový 'standard' zaváděný globalistickou agendou. Jde o jevy jako multikulti, LGBT a odvozená šílenství, imigrace, islamizace, inkluze a snižování vzdělanosti, zelený úděl, orwellizace atd., tedy o samé adharmicke záležitosti. Poznají se snadno podle toho, že jsou

1. masivně finančně ('sleduj tok peněz') a mediálně podporované a

2. není dovoleno je kritizovat (To zajišťuje cenzura, po zmanipulovaných volbách v USA již zcela nepokrytě řádící na globalistickych soc. sítích atd. konkrétní případy zde

"Chceš-li zjistit, kdo ti vládne, zjisti, koho ti není dovoleno kritizovat." (Voltaire)

'Lidská práva' jsou spolu s 'demokracií' jeden z nejvíce zprofanovaných pojmů vzhledem k jejich používání jako nástroje globalisticke politiky vůči dosud nepodrobeným (zájmovým) zemím, většinou s přírodními zdroji či strategickou polohou, které chtějí globalisté ovládnout.

Postup je stále stejný: očerňovat politiku 'zlé vlády' cílového státu, zveličovat (často uměle vytvářený) odpor, podporovat finančně a jinak opozici a nakonec ji vycvičit a zásobovat zbraněmi v boji proti 'zlé vládě' určené k nahrazení vládou loutkovou. (Tomu se říká proxy válka. Často v nich bývají zapojeny soukromé armády bez přímé návaznosti na státy, které války ve vleku globálních zájmů vedou.)

Jde samozřejmě o dvojí metr, jak bylo vidět nedávno v USA a západní Evropě (Nizozemí, Francie, Katalánsko atd.), kde byly potlačovány protivládní demonstrace, zatímco mainstream kritizoval totéž v zájmových zemích, hlavně v Rusku a předtím v Bělorusku, na Ukrajině, v Libyi, Sýrii, Iráku atd. napadených NATO.

Tolik něco málo o politice asurů. Mnoho oddaných, zvláště mladších, je bohužel často naivních a ovlivnitelných, protože neznají alternativní historii a často ani tu oficiální, i když z oficiální školy víme, že 'Historia magistra vitae' (Učí se to ještě?).

Asurové - fikce nebo fakt?

Prokopius popisuje ve svém spise Tajná historie démonskou totožnost byzantského císaře Justiniána a jeho manželky Theodory:

Similarly, it is not at all surprising that the admirer of James of Amida should seriously see Justinian and Theodora as demons and suppose that the emperor levitated at night and was to be seen in the palace without his head.81 Procopius gives his own assent (‘to me and to most of us…’) and then appeals to authority—stories told by Justinian’s mother, by men of ‘pure souls’ who were with the emperor late at night in the palace,82 a ‘certain monk, very dear to God’, the lovers of Theodora, ‘most of the people’.83 (p.30)
In chapter 12, Procopius calls Justinian and Theodora demons (daimones) in human form, while Justinian is later called the ‘prince of demons’ (archôn tôn daimonôn).45 His courtiers saw a demonic apparition sitting on the imperial throne; one saw his body walking around without a head; another saw his features melt and dissolve and then reshape themselves. A monk said that he saw the ‘prince of demons’ sitting on the throne, while Justinian himself is said to have believed himself capable of levitation.46 Similar tales circulated about his mother and his wife; both were said to have been visited by demons. Finally, Procopius says very firmly that only the hypothesis of Justinian’s demonic nature could be sufficient to explain the slaughter which his policies brought about in the empire.47 (p.54)

Procopius and the Sixth Century. Averil Cameron. London and New York First published 1985 by Gerald Duckworth & Co. Ltd. This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2005. ISBN 0-415-14294-6 (Print Edition)

Další odkazy na hlavní stránce.

Závěr

Cílem toho všeho je pomalé nastolení (neúnavně opakovaným postupem ála "vařená žába" - viz úvodní Junckerův citát) orwellovské společnosti složené z půl miliardy neinteligentních otroků bez identity pracujících pro nepočetné megakorporace ve vlastnictví elit v pozadí ovládajících všechny světové zdroje. Slyšeli jste jména Vanguard a BlackRock? Podívejte se na dokument Monopoly (české titulky).
Kdo jsou ti na vrcholu pyramidy?
Tak se konečně plně uskuteční demokracie v elitářském smyslu "vlády lidí" nad "podlidmi", jejich utopistický "ráj na Zemi", "jeden svět" zvaný NWO. Jeho odpůrci a zbytek lidstva mají být zničeni. Přesto skupiny lidí pracují proti tomuto démonskému plánu a odhalují jeho plány, byť QAnon je nejspíše psychop/honeypot globalistů. Nejde o fikci či konspiraci, nástup NWO se nazývá Velký reset, oficiální politika WEF (policies overview (notice esp. Digital Identity, 5G, LGBTI Inclusion, Gender Parity,...).

Inkluze, integrace a unifikace jsou začátek, otroctví a genocida jsou výsledek.

Co s tím?

Jednotlivec, který se seznámí s výše uvedenými záležitostmi, nejspíš prodělá jistý šok. Ten by ho však neměl paralyzovat a deprimovat, ale přivést k aktivitě. Pro začátek může začít informovat ostatní. Dále by měl zhodnotit svou míru ovlivnění a zapojení v tomto systému a postupně je omezovat směrem k soběstačnosti. Též by měl zvážit nebezpečí fyzického ohrožení a připravit se na ně. Mezi duchovní ochranu patří např. kavači. Situace v Kali juze se však bude zhoršovat, jak předpovídají i další tradice:

SB 1.3.25
SB 3.21.55
SB 12.2 - souhrn příznaků Kali jugy

Skutečným řešením tedy je opustit tento svět a vrátit se do našeho pravého domova, duchovního sídla Boha (Vaikuntha, Gólóka Vrindávan).

SB 10.8.17 a 10.26.20

„Příteli lidstva a pravdy, který přihlíží otevřenému boji světla s temnotou, je mocnou útěchou, že pravda nakonec zvítězí. Ten čas ovšem nemůžeme znát a určit, ale je již zárukou vítězství, když jsou síly temnoty přinuceny přijmout otevřený boj na veřejnosti. Síly temna milují příšeří a jsou poraženy v okamžiku, kdy jsou přinuceny vystoupit na světlo.” Fichte, Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten/Přednášky o poslání vědce. (Jena 1794, Reclam 526, str. 23.)

Ukrajinská krize: o co jde?

Vidím zde dvě roviny: vyšší - karmickou a nižší - politickou:

Karma
Výsledky nahromaděné negativní karmy (vikarmy) z hříšných činností, zvláště zabíjení zvířat, se musí nějak projevit. Příčinou tohoto jednání je nevědomost. Lidé nevědí, že si tím škodí. Většina z nich nevědomost upřednostňuje - myšlení totiž bolí a pohodlnější je nekriticky polykat informace z médií hlavního proudu sloužících magnátům, velmocem a megakorporacím. Potom nutně volí koloniální politiky jednající proti jejich zájmům a mohou skončit jako uprchlíci či na válečných jatkách. To je výsledek přístupu "o politiku se nezajímám" oblíbeného u nižších vrstev.

Ohledně pomoci uprchlíkům doporučuji pomoc konkrétním osobám, ne přes různé nadace, kde není kontrola nad využitím peněz a které velkou část vybraných peněz spotřebují na svůj provoz.

Rozděl (Slovany) a panuj (nad světem)
Válka je profit pro několik a utrpení pro mnohé. (Proto nemá smysl demonstrovat za mír, to je jen pro naivy.) Slované (hlavně Rusové se svými přírodními zdroji) stojí v cestě globalistům v ovládnutí světa. Proto se je snaží postavit proti sobě podporou prozápadní opozice. Je to stále stejná, léty osvědčená strategie: nenasazovat vlastní krky, ale vydělávat. Kdo by odolal, že?

[převzato:] Americký miliardář, investor a obchodník Warren Edward Buffett, přezdívaný jako Věštec z Omahy (*30. srpna 1930, Omaha, Nebraska), jeden z nejbohatších lidí světa, jehož současný majetek je odhadován na cca 85 miliard dolarů prohlásil, že má připraveno několik miliard dolarů na levný nákup krachujících evropských firem.

Válka, kterou na Ukrajině vyprovokovaly USA v roce 2008 pozváním Gruzie a Ukrajiny do NATO s cílem poškodit ekonomiku Evropy a vyřadit tak evropskou konkurenci a zastavit rychlý rozvoj Ruska z posledních let, brzy ponese své ovoce. Evropské firmy bez levných ruských energií a surovin začnou brzy krachovat, což umožní americkým investorům tyto firmy koupit za zlomek jejich ceny.

Až budou v amerických rukách, tak budou sankce uvalené na dovozy z Ruska zrušeny a podniky obnoví svoji výrobu, to už ale budou vydělávat ne pro Evropany, ale pro Američany. Evropané tak budou kolonizováni a zapřaženi do splácení amerických dluhů, místo aby si budovali ten jejich sociální blahobyt.

Zdá se, že plány USA jak poškodit Evropu i Rusko jednou ranou, díky hlouposti a úplatnosti představitelů Evropských zemí zatím vycházejí. V roce 2015 prohlásil hlavní stratég USA G. Friedmann, že „Evropané jsou tak hloupí, a neakceschopní, že až jim budeme ničit jejich ekonomiku, oni nám v tom budou ještě pomáhat.“ Američané se tím, že plánují vyvolat válku na Ukrajině nijak netají už od roku 2014, ale Evropané dělají, že to neslyší.

Evropské elity již od migrační krize usilovně pracují na ekonomické, sociální, kulturní a etnické sebevraždě evropských zemí.

Jak (v hodně velké zkratce) funguje současný svět?

1. Psychopat (často chazar, en originál) chce vládnout "podlidem".
2. Spojí se se sobě podobnými a vzniknou politické strany.
3. Ty se dostanou k moci díky finanční podpoře od korporací a bank, které za to dostanou zákony ve svůj prospěch, až se jimi podporované strany dostanou k moci. Toto propojení státu a byznysu se nazývá (ekonomický) fašismus. Na svoji propagandu mají svá masmédia a na svoji obranu silové složky. Celé to ideologicky řídí fondy jako BlackRock, organizace jako OSN a WEF, které společně tlačí agendy jako ESG apod. - viz dokument Shadow State (Stínový stát).
4. Celé to platí daňový poplatník, zároveň hlavní oběť této totality. Proto je v tomto systému největším zločinem vyhýbat se placení daní, které jsou jeho krví.
Existují tři vrstvy společnosti: 1. elity (skryté, s majetkem ve fondech BlackRock, Vanguard atd.), 2. jejich sluhové, kteří ve funkci biřiců udržují 3. "spodinu" v nevolnickém postavení, takže pracuje za minimální příjmy a platí vysoké daně.

„Jsme vděčni deníkům Washington Post, The New York Times, Time Magazine a dalším skvělým publikacím, jejichž ředitelé se téměř čtyřicet let účastnili našich setkání a dodržovali slib diskrétnosti. Bylo by pro nás nemožné vypracovat náš plán pro svět, kdybychom byli během těchto let vystaveni světlům publicity. Nyní je však svět vyspělejší a připraven směřovat ke světové vládě. Nadnárodní suverenita intelektuální elity a světových bankéřů je jistě lepší než národní sebeurčení praktikované v minulých stoletích.“ David Rockefeller, 1991

Související odkazy: (další jsou na hlavní straně v pravém sloupci)
Proč nejsem a nebudu na Facebooku
Test ovčanství
strategie adharmy (cz, en)
politika:
George Carlin o fungování světa ve 4 minutách
Naděje pro justičně perzekuované Čechy odsouzené za „neschválené názory“ na židovský holocaust, válku s Ruskem atd. Případ Dogu Perinçek a Evropský soud pro lidská práva
Daňová zátěž
Je nebezpečné být nepřítelem USA, ale být jejích přítelem je smrtící (1)
Je nebezpečné být nepřítelem USA, ale být jejích přítelem je smrtící (2)
Konspirace nebo debilita?
UŽ NIC NESKRÝVAJÍ!!! Další veřejný „okultní“ rituál: bizarní uctívání krvavého Baala před zraky veřejnosti! (VIDEA)
Konspirační teorie o sexuálním zneužívání nezletilých vlivnými muži
Info 4-dílném dokumentu Mela Gibsona o sex. obchodu s dětmi na Ukrajině i celosvětově
Georgijské kameny (doporučující mimo jiné depopulaci) někdo vyhodil do povětří
Lavrov, Ukrajina a Židé proti židům
Rodiny, které ovládají svět
EU - podvod od začátku
Pět kroků jak porazit elity a jejich přicházející NWO
argumenty proti eurohujerům
další zde
Reakce na článek Petra Havlíka
John Birch Society o komunistech aj.
Masová manipulace - jak to funguje
Bilderbergové v Čechách: Zle, matičko, zle, Švarcemberci zde
Proč a jak volíme: Není to celé omyl?
Jak to celé funguje
Retired Head of FBI Tells All: "Illuminati, Satanism, Pedophile Rings..."
Justin Bieber: Paralýza mojej tváre je trest za to, že som odhalil pedofíliu iluminátov
Imám: Sex s 9-letými dívkami je dovolen - po vzoru Mohameda
Satanizmus, slobodomurárstvo, zneužívanie detí a rituálne obete vo vysokých kruhoch
Šokující: Americký herec hovoří o adrenochromu: Kolik stojí a kde se vyrábí?
Outofshadows.org official (odhalení Pizza Gate): cenzurované odkazy - https://deturl.com/play.php?v=MY8Nfzcn1qQ https://deturl.com/play.php?v=0wTiCxXgrJw Everything is Fake - TOP 40
The Biggest Media Meltdowns to Trump's Win ("you can tell the man from his enemies")
Jak Albrightová privatizovala v Kosovu, spolupráce USA s islámskými teroristy
Benjamin de Rothschild zomrel na infarkt 15. januára 2021
Unikátní francouzský zákon zaškrtí svobodu tisku a udeří proti konzervativcům
kniha Skryté dějiny evropské integrace - stručný obsah
BLM: Kill all whites
Američané proti Antifě a BLM
Operation Vampire Killer 2000
Amnesty International nástrojem globalistů
Během živého přenosu na YouTube policejní komando vtrhlo do domu Dr. Andrease Noacka a zatklo ho. Jeho zločin: Dr. Noack je specialista na alternativní medicínu a vzdělává lidi o léčebných metodách bez léků.
Seznam 269 firem podporujících teroristy z Black Lives Matter a Antify
Internet Censorship 2020: A Global Map of Internet Restrictions
Socha Molocha před Koloseem
The Globalists Are Openly Admitting To Their Population Control Agenda
Globalisté otevřeně přiznávají agendu depopulace
Soros a konspirační praxe - Ukrajina, Slovensko atd. (o Sorošovi na Slovensku), spojenectví Soros-Bakala ČR
Hello from the rulers: Jacob Rothschild
JFK - projev o tajných spolcích (YouTube, 11 min)
Michael Morris - Co nesmite vedet (ekniha, pdf)
33 'conspiracy theories' that turned out to be conspiracy facts
12 Conspiracy Theories That Actually Turned Out to Be True
Gatecreepers - Debunking Myths on Conspiracy Theories
Strategie ovládání mas
Beth Goldberg a prebunking
Výroky, ze kterých by vás mělo mrazit
Rapefugees (Germany)
Opakování kulturní revoluce?
Italská policie překazila činnost zednářské lóže na Sicílii
ZEDNÁŘI PRONIKLI DO NEJVYŠŠÍCH PATER VATIKÁNU A SOUČASNÉ UMĚLÉ KRIZE S TÍM SOUVISEJÍ. Radomír Malý hostem TV Protiproud Petra Hájka (VIDEO CZ, 59 min)
Dánové zesměšňují politickou korektnost v socialistickém Švédsku
Na americké střední škole napsal černoch na záchodě rasistické poznámky a podepsal se.
Bill Gates and the World’s Elite DO NOT VACCINATE their own children…
Cenzurovaný dokument o Billu Gatesovi
Šílení vědci chtějí zabíjet novorozence
Veletrh s dětmi pro gaye v Bruselu
World Bank whistleblower Karen Hudes: how the global elite rule the world, česky
Europe: Making Totalitarianism Great Again (incl. cz link)
Neoliberálny fašizmus MMF
Terorismus? Ne. Rothschildismus!
Rothschildové si ve svých novinách (The Economist) stěžují na to, že je „konspirační teoretici“ příliš často zmiňují
Agenda 2030 for Sustainable Development
Agenda 2030 (cs)
The Coudenhove-Kalergi plan - The genocide of the Peoples of Europe, česky
The-Coudenhove-Kalergi (aka Charlemagne) Prize
Soros & The Myth Of Eurodemocracy
Seznam 226 Sorosových europoslanců (do 2019)
8 z 11 cenzorů platí Soroš
Odliv peněz z České republiky je alarmující. ČR je vítaná dojná kráva. Kde končí „zdraví bank“ a začíná „nenažranost bank“?
Komunisté a obdivovatelé Moskvy v českém nacionalistickém hnutí
Nečekaný (?) znesvětitel židovského hřbitova
Rezoluce OSN proti oslavování nacismu a revizionismu: ČR se zdržela!
Pronásledování křesťanů ve 21. století (o semináři v PS)
Jourová přepisuje dějiny
K. Samková o G. Sorosovi a OSF
Sudetský Landsmanschaft a boj proti českému nacionalismu
Soud prolomil Benešovy dekrety
Pravda o amerických institucích v ČR
Jak fungují některé neziskovky: Kam mizí naše peníze?
Orlík není "Čapí hnízdo" (dvojí metr mainstreamu)
Adam Bartoš pravomocně odsouzen. Vítejte zpět v 50. letech, přátelé!
Evropské hodnoty šíří dezinformace
Sorosova síť v ČR
„Víťazný marec 2018“? Revolucionár Soros a šokujúce prepojenia chobotnice tretieho sektora a cudzích záujmov na Slovensku
ČT je zločinecká organizace
Jak manipulatori.cz manipulují
Kdo podporuje Drahoše? (podporuje i eurokandidáty 2023)
Učebnice pro základní školy v ČR propaguje rasismus
Česko jako klidný přístav pro prominenty Asadova režimu.
10 předních amerických institucí v ČR
Co dokáže lež (TV dokument)
Soros, neziskovky a agenda NWO
Kde se berou příznivci protistátní vlády?
Kolaps podvratné sítě George Sorose
Za co vlastně Ukrajinci umírají?
Projev gen. tajemníka Trilaterální komise (plán nastolení NWO)
Satanisté se stávají velkou oporou systému, podporují i změny pohlaví
Aktuální situace na školách v ČR očima žáka (původní umístění na YT cenzurováno)
Dalsí poznatky z teleskopu Jamese Webba: Zádný velký třesk, zádná evoluční teorie (video)
I. Pšeničnikov: Křestanství je zakázáno: ZÁPAD LEGALIZOVAL HROZNÉ NÁBOZENSTVÍ
Digitální disidenti (zivot bez chytrého mobilu? Český dokument ukazuje, ze to jde)
K. Konečná o vojenské smlouvě s USA (podřízenost SSSR hadr)
Klaus Schwab ve 20ti minutách. TV dokument „Co je Great Reset?“
Seznam uz nejen cenzuruje a maze vase emaily, ale i... falsuje recenze!
Politické neziskovky mají velký vliv na ministerstvu skolství. Ovlivňují obsah výuky i podobu inkluze
Komu patří české banky a které jsou skutečně české?
Ideolog NATO před 15 lety řekl, proč USA potřebují válku s Ruskem
Rakusanův nový rodný list má popřít biologickou realitu a právo dětí na matku a otce
Klaus Schwab vyhlásil, ze elita musí ovládnuť umelú inteligenciu, inak ludstvo „unikne našej moci“
Uhlí táhne českou i německou energetiku [aneb bez uhlí nastane současná Ukrajina]
Můžete dobrovolně narukovat a podobnost s dobrovolnou vakcinací je čistě náhodná
Fialova vláda řeší nové podmínky konfiskace majetku občanů
Předseda BlackRock: „Vstoupili jsme do Nového světového řádu“
Senátorka Kovářová přednesla starý proslov Fialy a sklidila bouři (fanatici v akci)
Ukrajinská spoločnosť Dragon Capital vo vlastníctve rodiny premiera Petra Fialy
Brusel – Luciferův plán schválen! Novými poplatky LULUCF budou biti hlavně Češi a Slováci!
Vypnuté weby: Úspěch s trestním oznámením na stát. Úkol od Černochové ve stupni důvěrné...
Konečně to někdo napsal na rovinu! Demokracie je pouze pro elity, jak přiznal Wall Street Journal
Kolaborace umělců se všemi režimy (video)
Cathy O’Brienová, která v minulosti odhalila program MK-Ultra CIA, odhaluje, co psychopatická elita plánuje dál (video)
České úřady mají tajný manuál jak ovládat občany. I přes snahu ho utajit unikl na veřejnost.
„Centrální banka bude mít absolutní kontrolu nad měnou” potvrdil plány globalistů bankster – ředitel z Banky pro mezinárodní platby (VIDEO 1 min, CZ DAB)
Skutečnosti ze života královny Alžběty II., které v televizi rozhodně neuvidíte
Konspirace nebo debilita?
UŽ NIC NESKRÝVAJÍ!!! Další veřejný „okultní“ rituál: bizarní uctívání krvavého Baala před zraky veřejnosti!
Tajná zpráva o nové dani, která jako smrt bere všechno (inflace)
EU zahájila proces ukončení suverenity jednotlivých zemí. Pro hlasovalo 8 českých europoslanců!
Nizozemská právnička: „Farmáři stojí v cestě plánům Velkého resetu“ (video)
Vysvětlení situace s energiemi v kolonii zvané ČR
Česká televize produkuje výukové pořady o lesbismu, transgenderu, sexu a znásilnění. Programy doporučuje i dětem na základních školách
British intelligence report on Ukraine ignored by mainstream
Češi si podle vlády prý přejí cenzuru a chudobu. Jak se dělá výzkum „veřejného mínění“?
digitální euro - hlasování
Vláda vyzývá k udávání
V Evropě brzy dojdou zásoby krmiv, miliony zvířat jsou vybíjeny
Vysvětlení ukrajinského fašismu a nacismu a jeho západní podpory
Jak se dělá válečné zpravodajství
Markéta Šichtařová: Nejsme právním státem
Malý experiment
PROHLÁŠENÍ PETRA HÁJKA: VYPNULI NÁS. JE 25. ÚNOR 1948, NEBO 2022? JSME ZPÁTKY!
Infiltrovala vietnamská drogová mafie nejvyšší patra české politiky?
PREMIÉR FIALA JE V BRUTÁLNÍM STŘETU ZÁJMŮ – MĚL BY OKAMŽITĚ ODSTOUPIT Z FUNKCE! FIGURUJE V ČELE NEZISKOVKY ČERPAJÍCÍ OD ČR DOTACE NA NEETICKÉ POLITICKÉ INTERVENČNÍ ÚČELY V CIZINĚ A PODNĚCOVÁNÍ BAREVNÝCH REVOLUCÍ!
Průměrný zaměstnanec musí vydělat 164 % své smluvní mzdy
Český občan udělal rozbor dešťové vody a nestačil se divit z výsledků
Pravni obrana proti totalite - dokumenty (SR)
Jak proti fasistickym retezcum
Řídit město jako (soukromý) gympl (kauza starostky Prahy 5 Zajíčkové)
seminář ve sněmovně „Česká republika, Evropská unie a evropská integrace: současnost, vize a alternativy“
MUDr. Ivan David - Opustíme-li Evropskou unii, nezahynem, právě naopak
Komu vadí Svatý Václav?/a>
Aspen Institute Central Europe
Český stát plně vlastní jen 9 (ano, devět) firem.
TOTAL CONTROL A SOCIÁLNÍ KREDIT JE TADY! Evropská komise oznámila zavedení Evropské digitální identity (eID)
Prouzova kampaň zaměřená na slabomyslné
Zbláznil se svět nebo já?
DANIEL VÁVRA: CO VLASTNĚ ZNAMENÁ “PIRÁTSKÝ” NEPODMÍNĚNÝ PŘÍJEM 7000,- KČ MĚSÍČNĚ KAŽDÉMU?
Právník: Podle krizového zákona nepřichází v úvahu nasazení armády proti vlastnímu obyvatelstvu s cílem ho například zastrašovat.
Kolonialisté z EU a jejich místní poskoci opět proti podnikatelům a spotřebitelům z eurokolonie ČR

islám, migrace:
"WOULD YOU HOUSE A MIGRANT?" (evasive answers of 'refugee welcomers')
Vídeňanka o migraci a migrantech ve Vídni
Imigrantské podnikání v Praze
"Anti-Greta" Isabella Nilsson Järvandi
Orbán-Fidesz: jiný pohled
Italskému hoteliérovi úřady zabavily hotel pro imigranty / An Italian Hotel Owner got his Hotel confiscated on behalf of Immigrants
Euromed (NWO plan)
EU sponzoruje Muslimské bratrstvo
Refugee and Migrant Crime Map (Germany, Austria, Switzerland) shut down
Current Crime Index on a Map
discussion about the map under the article
Il nuovo Stato di emergenza nazionale per l'immigrazione dichiarato dal Governo
Inženýři z arabských zemí již pracují
Europaparlament wirbt mit schwarzer Familie für die „Zukunft“
Spolupráce neziskovek a pašeráků imigrantů zdokumentována
Tajné noční operace potvrzeny: 30% žadatelů o azyl přilétá do Německa letadlem
Hrozba pro učitele i žáky - inkluze na školách v praxi jak jsem ji zažil ve Švédsku
Americká knihovnická asociace již léta pobízí promyšleným návodem k „tajnému“ protlačování LGBT obsahu dětem
Dopis 66 firem českému premiérovi Petru Fialovi: Celkem 66 firem v Česku žádá premiéra Petra Fialu (ODS) o podporu přijetí zákona o manželství pro všechny.
What is a woman?(dokument o lgbt+ idiocii, i zde)
EU: V Evropě máme islámistické teroristické milice!
Polsko: Křesťanská domobrana a fotbaloví fanoušci brání kostely proti útokům potratových aktivistů Gatesovy depopulační agendy NWO
Evropské kostely - poničené, pokálené nebo podpálené
India's War Against Muslim Illegal Migrants
Pravda o islámu z úst muslima
Byli v pozadí Mohamedova dětství mimozemšťani?
https://postcard.news/watch-you-would-have-never-seen-such-heinous-act-of-groping-molestation-and-abuse-in-broad-day-light-check-who-are-those-shameless-boys/ Pokrytectví mainstreamových médií - muslimové jsou nekritizovatelní (link podle ocekavani odstranen)
Začíná brutální islamizace Evropy. Podle plánu připraveného v Bruselu.
Islámská Evropa již není sci-fi: Co čeká naši zemi pod právem šaríja? Salámovou metodou k islámské revoluci. Reálný scénář. Hlavním nepřítelem jsme si sami. Dávné proroctví blíž, než se zdá.

vzdělávání:
MŠMT – STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČR DO ROKU 2030+ (zánik školství, které naučí něco užitečného)

zdraví:
Tristní stav našeho zdravotnictví očima zkuseného lékaře
Větrné turbíny vypouštějí vysoce nebezpečný plyn ničící klima, přičemž Německo je nejhorším znečišťovatelem v Evropě
How Rockefeller Founded Big Pharma And Destroyed Natural Cures
Jak Rockefeller založil farmaceutický průmysl a vyhlásil válku přírodním léčivům. Ano, týká se to i vašeho života
2 More Alternative Doctors Go Missing After 3rd Found Dead In 2 Weeks
Z čeho se vyrábějí komerční potraviny (incl. en links)
Postupně si zvykáme na internet věcí a již do našich životů proniká takzvaný internet nano-věcí. Jaké jsou jeho výhody a nebezpečí? (incl. en links for EMF dangers)

věda, technika:
www.suppressedscience.net.zip (an already defunct website saved from archive.org)
Inventor Mysteriously Died After Creating Device That Lets Any Car Get 100 Miles Per Gallon
Recyklace odpadu je podvod
A “Leap” toward Humanity’s Destruction

historie:
Karel IV. a jeho odkaz
Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče (zamlčená historie Ukrajiny)
Počet přeživších židovského holocaustu stále roste. Jak je to možné?
Piráti vyšli z módy (historie a současnost progresivismu)

eknihy, dokumenty:
Traian Romanescu - Páni a otroci 20. století (ekniha, pdf)
Michael Morris - Co nesmíte vědět (ekniha, pdf)
Paul Anthony Taylor et al. - Nacistické kořeny bruselské EU (ekniha)
Islamofilie v kostce

videodokumenty:
Propaganda, továrna na souhlas (2017)
Monopoly
Info 4-dílném dokumentu Mela Gibsona o sex. obchodu s dětmi na Ukrajině i celosvětově
Cenzurovaný dokument o Billu Gatesovi
Klaus Schwab ve 20ti minutách. TV dokument „Co je Great Reset?“
Pryč z EU (dokument 50 min)
Co dokáze lez (TV dokument)
What is a woman? (dokument o lgbt+ idiocii, cz dabing)
Digitální disidenti (zivot bez chytrého mobilu? Český dokument ukazuje, ze to jde)

zprávy:
agregator zprav
ac24.cz
cz24.news
Infokuryr
Necenzurovana pravda
Pokec24
Ceska vec
Zvedavec
en:
Opponents
page url: http://veda.harekrsna.cz/encyklopedie/zrudnosti.htm

Please support us:  
 
© 2001 - 2024 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust - Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)