krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Test ovčanství (sheeple test)

CC-BY-SA: bh. Jan Mareš, 2012

Zařaďte se do škály v rozmezí [ano/vždy 100% - ne/nikdy 0%] a převažující hodnota je míra vašeho ovčanství. ;)

A. Povaha:
1. Jste v životě nespokojení a nevíte proč?
2. Jednáte převážně bez rozmyslu?
3. Nedokážete se ovládat, a máte proto mnoho zlozvyků a závislostí?
4. Jste chamtiví a vzteklí, když něčeho nedosáhnete nebo o něco přijdete?
5. Litujete se, když vám život nevychází podle představ?
6. Cítíte se často jako oběť a chyby hledáte u ostatních?
7. Podléháte nudě a depresi?
8. Vyhýbáte se nepříjemným věcem a snažíte se je odkládat?

B. Chování:
1. Těžištěm vašich zájmů jsou (u mužů) alkohol, sport (zvl. v TV), hry, auta a ženy a (u žen) telenovely, nakupování, sebezkrášlování, drby a bulvár?
2. Jste přesvědčeni, že to, co nevidíte a nemůžete změřit, neexistuje?
3. Odsuzujete to, co neznáte?
4. Nedokážete zdůvodnit vlastní názor a používáte argumentum ad hominem?
5. Bojíte se veřejně projevit svůj názor?
6. Věříte neověřeným tvrzením?
7. Ignorujete rady a děláte stále stejné chyby?
8. Vyhýbáte se obtížným činnostem a když se nějaká činnost stane obtížnou, přestanete s ní?

C. Vzdělání a zdraví:
1. Máte odpor ke čtení, vzdělání a vzdělaným lidem?
2. Vzdělání svých dětí necháváte pouze na škole?
3. Trávíte volný čas nejraději zábavou?
4. Nedokážete vyjít s penězi?
5. Závisíte na státní podpoře (důchodci: 50%)?
6. Svůj nezdravý životní styl odůvodňujete výrokem 'na něco umřít musím'?
7. Péči o své zdraví svěřujete výlučně lékařům?
8. Nemáte ponětí o rizicích očkování?

D. Média a ekonomika:
1. Sledujete pravidelně TV, zvláště největší stanice (mainstream)?
2. Čtete pravidelně noviny?
3. Věříte zprávám a výzkumům veřejného mínění, zvláště před volbami?
4. Řídíte se při nakupování reklamou a nejnižší cenou?
5. Máte všechny peníze na běžném účtu v bance?
6. Využíváte při placení většinou kreditních a bonusových karet?
7. Máte profil na Facebooku, trávíte na něm většinu svého času online a jste výlučně sleď?
8. Máte v diskusních fórech nízkou karmu (tj. produkujete nekvalitní obsah, pokud vůbec nějaký)?

E. Politika:
1. Považujete podnikatele za zloděje a závidíte jim? Všetci kradnú?
2. Věříte ve správnost politické korektnosti? (100% pokud nevíte, o co jde)
3. Věříte ve samospasitelnost demokracie?
4. Věříte, že politikům jde o vaše blaho?
5. Na nešvary politiků reagujete jen obecnou kritikou mezi přáteli a známými?
6. Přijímáte rozdělení politických stran na levicové a pravicové?
7. Pokud volíte, tak jen velké strany, protože 'pouze ty mají šanci dostat se do parlamentu'?
8. Věříte, že výměna politických stran u moci přinese zlepšení?

Gratuluji k celkovému výsledku pod 30%. Jste na tom dost dobře.
Pokyvuji hlavou nad výsledkem 70%-30%. Máte hodně co zlepšovat.
Výsledek 100%-70% hovoří za své. Ale nabízí se otázka, kolik těchto lidí vůbec tento test vyzkouší...

Samozřejmě, že míra ovčanství není žádná objektivní hodnota, ale naznačuje povahu, myšlení a jednání jedince, který je vzhledem k nízké inteligenci a pudově-stádnímu chování snadno předvídatelný a tedy i manipulovatelný médii za ekonomickými a politickými účely. Pojem 'ovčan' je vhodný překlad anglického 'sheeple', což je složenina ze sheep-ovce a people-lidé. Zhruba odpovídá šúdra varně ve védském systému varnášrama nebo ještě nižší úrovni mimo tento systém.

O ovčanech vs IT:
"Pouze jsou neschopní. Nechají si aktualizovat OS a neuvědomují si, že ho rozesírají. Věří prostředkům, které jim servírují firmy živící se AV software, a neuvědomují si, že naletěli. Mohli by leccos naštudovat, ale jsou líní. Nechtějí investovat svůj čas na obrodu myšlení (vlastního) a nedochází jim, jakou obrovskou chybu tím dělají. Nejsou připraveni k jakémukoliv samostudiu. Jsou politováníhodní. Neumí hledat. Neumí položit dotaz. Neumí česky. Nemají chuť experimentovat. Děsí je cizí jazyk. A stydí se před vlastními dětmi." (n.e.m.o.h.o.u.c.i)

Pozn.: D.8. vysvětluje princip 90-9-1.

Poté, co jsem vytvořil tento test, jsem se porozhlédl po podobných, ale v češtině jsem nic nenašel. Nelekněte se. :)

sheeple quiz 1
sheeple quiz 2
sheeple quiz 3

You're supposed to get a conventional education and thus to become sheeple.
You're supposed to watch ads and thus to work hard to buy advertised stuff.
You're supposed to have little free time to cook and thus to buy junk food.
You're supposed to get sick and thus to pay for keeping and restoring health.
You're supposed to die before getting your pension and thus to start again.
Do you think this is a good bargain?

ovčan budoucnosti ?

page url: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/ovcan_test.htm
Please support us:  
 
© 2001 - 2024 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust - Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)