krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Vaišja

Varnášrama
Brahmana
Kšatrija
Vaišja
Šúdra

Též vajšja, třetí nejvyšší ze čtyř varen. Vaišjové jsou prostí, neurození občané, ale nikoliv ve služebnickém poměru k ostatním. Jejich úkoly zahrnují výrobu, zemědělské a pastevecké činnosti a obchod. Jejich způsob života vyžaduje studium, konání obětí a rozdávání milodarů.
Vaišjové spolu se dvěma vyššími třídami, bráhmany a kšatriji, sdílejí postavení dvidžů, neboli "dvojzrozených," neboť přijetím posvátné šňůry během obřadu upanayana získávají duchovní znovuzrození.
(Brittanica CD. Verze 97. Encyclopaedia Brittanica Inc., 1997)

Citace:

"Zemědělství, ochrana krav a obchod jsou přirozené činnosti vaišjů, a šúdrům přísluší práce a služba pro druhé." (BG 18.44)

"Prostředky živobytí všech lidí, to znamená pěstování obilí a jeho rozdělování mezi obyvatelstvo, byly vytvořeny ze stehen Pánovy gigantické podoby. Obchodníci, kteří mají tyto věci na starosti, se nazývají vaišjové." (ŠB 3.6.32)

"Být vždy oddaný polobohům, duchovnímu učiteli a Nejvyššímu Pánu, Višnuovi; usilovat o pokrok v oblasti náboženství, ekonomiky a smyslového požitku (dharma, artha a káma); věřit ve slova duchovního učitele a písem a mistrně používat své schopnosti ve snaze vydělat peníze - to jsou znaky vaišji." (ŠB 7.11.23)

"Předepsané povinnosti vaišji se týkají čtyřech oblastí: zemědělství, obchodu, ochrany krav a půjčování peněz. Z těchto čtyř se my jako komunita neustále věnujeme ochraně krav." (ŠB 10.24.21)

page url: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/vaisya.htm
Please support us:  
 
© 2001 - 2024 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust - Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)