krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Šúdra

Varnášrama
Brahmana
Kšatrija
Vaišja
Šúdra

Též šudra, čtvrtá a nejnižší ze čtyř varen. Šúdrové jsou tradičně řemeslníky a dělníky. Není jim dovoleno provést zasvěcující obřad upanayana, který uvádí členy tří vyšších tříd do studia Véd a dává jim status dvidžů ("dvojzrozených").
Šúdra varna zahrnuje široké spektrum skupin s dominantními vlastníky půdy na jedné straně a téměř nedotknutelnými pradláky, koželuhy, ševci, čističi a metaři na straně druhé.
(Brittanica CD. Verze 97. Encyclopaedia Brittanica Inc., 1997)

Citace:

"Zemědělství, ochrana krav a obchod jsou přirozené činnosti vaišjů, a šúdrům přísluší práce a služba pro druhé." (BG 18.44)

"Skládat poklony vyšším třídám společnosti (bráhmanům, kšatrijům a vaišjům), být vždy čistý, být prostý falše, sloužit svému pánovi, konat oběti bez pronášení manter, nekrást, vždy mluvit pravdu a poskytovat veškerou ochranu kravám a bráhmanům - to jsou znaky šúdry." (ŠB 7.11.24)

page url: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/sudra.htm
Please support us:  
 
© 2001 - 2024 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust - Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)