krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Duchové - FAQ

CC-BY-SA: bh. Jan Mareš, aktualizován a rozšiřován od roku 2010, poslední aktualizace: 10. 7. 2024, starší verze jsou převzaté na dalších webech

"Když se mě někdo snaží přesvědčit, že duchové neexistují, vyzvu je, aby se o půlnoci prošli po hřbitově a oni zblednou." (anonym)

"Skutečnost, že jsem tomu moc nevěřil, mě po zážitku, kdy mnou prolétnul duch, aby mi dal najevo, že skutečně existuje, utvrdila v tom, že paranormální aktivity existují a že potřebují pomoc jako běžný smrtelníci. Věřte mi, že po tomto zážitku jsem přehodnotil náhled na danou situaci i život." (rodina z Domažlic)

"Jediným lékem na nevíru je mystický zážitek." (Thomas Merton, mystik a teolog)

Úvod
1. Kdo jsem já?
2. Co je to smrt? Jak probíhá umírání?
3. Kdo je duch?
4. Kdo se stává duchem?
5. Co duchové dělají?
6. Proč a jací duchové se nám obvykle zjevují?
7. Máme se duchů bát?
8. Jak zjistit přítomnost ducha?
9. Jaká je prevence proti duchům?
10. Jak se ducha zbavit?
11. Jak duchovi pomoci?
12. Ochrana proti duchům atd.
12.1 Jednoduché ochrany
12.2 Mantra-njása
12.3 Ochranné mantry a stótry
12.4 Ochranné metody používané vaišnavskými púdžárími
13. Co dělat, když nic z uvedeného nepomáhá a problémy se zhoršují?
14. Co je černá magie, jak ji rozpoznat a jak se proti ní bránit?
Další informace (en)

Úvod

Tento FAQ vznikl jako reakce na rostoucí nepoměr mezi dostupnými seriózními informacemi v češtině a zájmem veřejnosti o tento fenomén. Tento zájem má však většinou povahu zábavy nebo vzrušení. Lidé - včetně mnoha dobře vybavených skupin "lovců duchů" - chodí na místa, kde straší, jako na safari, zatímco by je měli navštěvovat jako nemocnice, kde jsou lidé potřebující pomoc (bod 11).

Varování: Mnoho, zvláště mladých lidí, považuje vyvolávání duchů a magii za zábavu. Když zjistí, že je to vážná věc, bývá často pozdě a situaci musí řešit někdo zkušený. Někdy jsou však následky nenapravitelné jako trvalé poškození zdraví a sebevraždy. Proto důrazně doporučuji najít si jiné vyžití a nezahrávat si s neznámým. Rodiče, snažte se to dětem klidně, ale důrazně vymluvit.

Příklad průběhu: "Skoušeli jsme to jednou a víckrát bych to už nedělala.Ducha jsme vyvolali a nemohli jsme se ho zbavit na to nás upozornil pes koukal do prázdna a začal couvat jako kdyby se bál. A to sme byli doma tak jsme odešli do druheho pokoje a pes mazal rychleji než my. Raděj to nedělat."

Hledáte-li praktickou pomoc, přečtěte si prosím níže uvedené informace, zařiďte se podle nich a na email uvedený v kontaktech po několika dnech napište, jak jste byli úspěšní. Nejlépe když na tento email pošlete vyplněný dotazník a uvedete metodu (nebo více), která vám pomohla. Pomůže to v aktualizaci a rozšiřování informací v tomto textu. Můžete psát i dotazy, zkušenosti atd. Pokud přijedete do Prahy, můžeme se také setkat kvůli konzultacím, prohlídkám Prahy z pohledu 'alternativní historie', atd. Je též možné se dohodnout na individuální návštěvě u vás za uhrazení cestovních nákladů.

Jako hlavní zdroje informací používám staroindické texty pro jejich podrobnost a přesnost, ale dost spolehlivých informací lze samozřejmě najít i jinde. Metody jsou zvoleny pro svoji jednoduchost a účinnost. Pokud to připravuje o zisk různé profesionální New Age esoteriky, kteří v honbě za ziskem zneužívají nevědomosti trpících lidí, např. v podobě drahých kurzů na odvádění přivtělených duchů, pak tento FAQ plní svůj účel.

1. Kdo jsem já?

Jsem živá bytost (sanskrt: džívátmá), nyní umístěná v subtilním neboli astrálním těle (sanskrt: linga šaríra) a fyzickém těle (sanskrt: sthúla šaríra). Když je fyzické tělo staré, opustím je v subtilním těle (= smrt) a přijímám nové fyzické tělo, podobně jako si převlékám šaty, a to podle karmy a osobního výběru (= reinkarnace).
Více: džíva a duše, Bhagavadgítá, Védánta sútra, Upanišady, atd.

2. Co je to smrt? Jak probíhá umírání?

Když živá bytost přechází ze současného do dalšího těla vytvořeného svou vlastní karmou, pohrouží se do příjemných a bolestivých vjemů nového těla a úplně zapomene na zkušenost v minulém těle. Tomuto úplnému zapomnění na svou předchozí hmotnou totožnost, k němuž dochází z toho či onoho důvodu, se říká smrt. (Bhágavata Purána 11.22.39)
Více: umírání

3. Kdo je duch?

Když nemám fyzické tělo, jsem duch (sanskrt: préta). O fyzické tělo přijdu smrtí.
Více: Garuda Purána (nejrozsáhlejší zdroj témat o záhrobí, duchové jsou zvláště popisováni ve 2.7, 2.20-23), Garuda Purána - přehled kapitol druhé a třetí části, kap. 2.20 celá - znamení vlivu duchů, Duchové demystifikováni (en)
Demystifying ghosts (krátké video, en)

4. Kdo se stává duchem?

Duchem se stává osoba, která zemřela násilnou smrtí (včetně sebevraždy) [Garuda Purana 2.22.7-13, 2.40.4-12], žila nesprávným způsobem života (tj. v rozporu s dharmou, čímž si vytvořila negativní karmu) či je připoutána ke své rodině, místu pobytu atd., takže po opuštění fyzického těla nemůže hned odejít do vyšších dimenzí (sanskrt: lóka), kde se připravuje na další vtělení na zemi.
Více: umírání, Garuda Purána

5. Co duchové dělají?

Přes den se většinou zdržují ve své nadzemní dimenzi (antaríkša, též zvaná bhútalóka) a v noci sestupují na zem (někteří jsou přítomni na Zemi stále) a zjevují se na místech, kde zemřeli nebo ke kterým jsou citově připoutáni. Jsou velmi aktivní během sandhjí (předěly dne a noci) a také v poledne a o půlnoci. Podle Garuda Purány 2.49.11 mohou vstoupit (tzv. posednutí) do neživých předmětů, hmyzu, ptáků, zvířat, lidí a dévů. V některých případech během několika dní po smrti dočasně posednou divoké zvíře, ptáka či hmyz (např. motýla). V této podobě se ukáží členům své rodiny, aby se rozloučili. To však neznamená, že klidně odešli, právě naopak. Obvykle se přichytí k subtilnímu tělu vtělené bytosti a žijí z její energie (zvané prána) jako parazité. Živí se také nečistými substancemi (odpadky všeho druhu). Trpí, protože bez fyzického těla nemohou plně uspokojit své touhy jako hlad, žízeň nebo touhu po sexu. Toto se týká hlavně osob závislých na omamných látkách, které potřebují hostitele, u něhož se tak objeví nebo prohloubí stávající závislost. Čekají, až uplyne karmou určená doba a budou se moci znovu vtělit.
Více: Garuda Purána

6. Proč a jací duchové se nám obvykle zjevují?

Většina lidí je za celý život nespatří. Záleží na citlivosti dané osoby, schopnosti vnímat subtilní realitu. Někdy se zjevují příbuzným, s nimiž se přicházejí krátce po smrti rozloučit nebo jim chtějí něco sdělit, většinou ve snu: "Vědecky lze vysvětlit ledacos, tak zkuste vysvětlit jak desetiletá holka rozhodí celou rodinu tím že vyřídí babičce vzkaz od mrtvé kamarádky z jejího dětství, k potvrzení že si to nevymyslela má spousty informací z babiččina dětství do naprostého detailu správné. Jsem materialista ale tohle jednoho dost nahlodá." (https://eurozpravy.cz/magazin/248103-slysite-a-vidite-zemrele-blizke-podle-odborniku-jste-se-nezblaznili/forum/?_fid=e056#post-1849106)

Příkladem je film Duch (Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg), který jako jeden z mála popisuje skutečnost bez výmyslů. Byl údajně inspirován Bhágavata Puránou, jedním z nejuznávanějších indických svatých textů.

Některé filmy s New Age tématikou mohou přilákat duchy. Sledování filmu lze považovat za formu meditace a soustředění na duchy ve filmu tedy může přilákat jejich pozornost. Natáčení některých filmů s paranormálním námětem provázely podivné jevy, nehody a předčasná úmrtí zainteresovaných lidí (série Poltergeist, Vrána ap.).

Mnozí duchové, kteří 'straší' na různých místech, k nimž jsou emocionálně připoutáni, ani nevědí, že jsou po smrti. Pokud se někomu zjeví, většinou na sebe chtějí upozornit a tak zvýšit svou šanci, že jim někdo z jejich situace pomůže. Sami se z ní hned tak nedostanou, protože zůstat uvízlý v podobě ducha je forma negativní karmy, která často trvá hodně dlouho. V moderní době, kdy obřady za zemřelé přestávají být běžné, jsou nahrazovány duchovně neúčinnými světskými nebo úplně opomíjeny, je takových duchů stále více.

Většinou se setkáváme s těmito druhy duchů:

a. příbuzní a přátelé
Pokud nezemřeli násilnou smrtí, jsou jen připoutaní ke svému bývalému obydlí a upozorňují na sebe členy své rodiny nebo přátele, aby jim pomohli. Většinou o sobě dávají vědět osobě, od níž mohou nejpravděpodobněji očekávat pomoc. Zjevují opakovaně a působí naléhavým dojmem. Jelikož nemají negativní karmu, nedají se snadno zahnat modlitbami atd. Povinností živých osob je jim pomoci odejít. Někdy lidé vědí o přítomnosti svých zemřelých příbuzných a pokud jim nedělají problémy, tak si na jejich přítomnost zvyknou a považují je za jakési ochránce rodiny. Přesto jejich přítomnost není vhodná a měli by jim pomoci odejít.

Typický případ: "Prababička se celý život věnovala okultismu, po válce si tím přivydělávala, vyvolávala duchy zemřelých a pořádala různé seance. Na sklonku jejího života trpěla halucinacemi a zlými sny. V tom domě, kde zemřela, žije její syn se ženou, kteří s ní žili celý život, jenže po její smrti se v domě dějí paranormální věci. Z místnosti, kde žila, se ozývají německé nadávky - byla Němka, otevírá a zavírá dveře, jak potřebuje, někdy bouchá do stěny, jednou jsem byl svědkem, když jsme o ní mluvili, tak skleničky na lince se třepaly jako kdyby bylo zemětřesení. A v poslední době nabývá fyz. podobu, tmavě zelenou mlhu v obrysu člověka."

b. bývalí obyvatelé či majitelé bytu či domu
Jsou připoutaní ke svému obydlí, nemají rádi narušitele a chtějí, aby odešli tím, že o sobě dávají vědět. Pokud však nebyli příliš negativní, protiopatření nemusí v jejich případě moc dobře fungovat. Pokud zemřeli násilnou smrtí, upozorňují na sebe, aby jim někdo pomohl, a když pomoc dlouho nepřichází, stanou se frustrovanými a mohou se začít mstít a škodit. Mají negativní karmu a lze je tedy zahnat modlitbami atd., ale není to pro ně řešení. Je třeba jim pomoci odejít. K tomu je dobré znát jejich jméno. Jako v případě předchozích jejich aktivita často vzrůstá kolem Vánoc.

c. ,cestující' duchové
Neupozorňují na sebe a zanedlouho sami odejdou. Všimnou si jich obvykle malé děti nebo domácí zvířata, které mohou polekat.

d. domácí zvířata
I mazlíčci mívají někdy problém opustit svou rodinu. Jde o prakticky stejný případ jako "a".

Můžeme se také setkat s těmito dvěma typy, které nejsou ve skutečnosti duchové:

e. poltergeist
Projevuje se kinetickými a zvukovými jevy. Obvykle je popisován jako psychická energie související většinou s osobou pubertálního věku s rozbouřenými emocemi, ale některé jsou interaktivní a projevují se jen v některé místnosti, v přítomnosti určitých osob atd.

f. démonská entita
Pokud se jedná o agresivní entitu a zvláště o sexuální útoky, nejspíše jde o sukubu nebo inkuba. Útočí většinou na mladší lidi, kteří žijí sami bez stálého partnera a jejich karma (drogy, magie, sebepoškozování apod.) je otevřela těmto vlivům. Může jít také o entitu, kterou někdo vyslal pomocí černé magie. Viz body 13-14. Ve volné přírodě je mnoho dalších entit, z nichž některé mohou být nebezpečné (např. bludičky, i když jejich jméno na to nevypadá, nebo divoká honba).

7. Máme se duchů bát?

Běžní duchové nebývají bezprostředně životu nebezpeční, ale mít je v těle či žít v jejich přítomnosti, zvláště dlouhodobě, na nás má škodlivý účinek. Měli by odejít do vyšších lók. Většinou k tomu však potřebují pomoc - viz 11.

8. Jak zjistit přítomnost ducha?

Některé osoby se obávají přiznat vnímání duchů, protože by je mnoho lidí (zvl. na Západě) považovalo za blázny. Tato situace není tak špatná jako ještě před několika desítkami let. Za blázny jsou často považováni jak lidé s nevyřešeným problémem se skutečnými duchy, tak ti s halucinacemi. Proto je třeba zjistit, je-li vjem dané osoby subjektivní (pouze v její představivosti) nebo objektivní. Pokud je osoba jedinou v domácnosti, která vnímá neobvyklé jevy, na něž ale nereaguje nikdo jiný včetně dětí a domácích zvířat, je vysoká pravděpodobnost halucinací a osoba by měla vyhledat lékařskou pomoc. Přesto se může jednat o skutečný jev, z nějakého důvodu omezený na danou osobu (např. spánková paralýza, viz níže).

Duch může být přítomen interně, přivtělen (připoután k našemu subtilnímu tělu) nebo externě, obývat náš životní prostor (byt, dům). Prvním nápadem lidí, kteří zjistí doma ducha, často bývá, že se odstěhují. To ale v případě přivtělených duchů a zemřelých členů rodiny nepomůže. Pokud se nevyřeší jejich problém, můžou se stěhovat sem a tam a bude to marné.

Příznaky přivtěleného ducha:

- neustálá únava a nedostatek energie (duch parazituje na práně, tělesné energii)
- vnitřní napětí, které nelze ovládat myslí
- nedostatek soustředění
- nedostatek sebevědomí, nejistota
- nezájem o smysluplné činnosti, apatie, nuda, odkládání, zabíjení času
- negativní a potlačené emoce - deprese, fobie, vztek, poruchy příjmu potravy, závislosti, neuróza, sebepoškozování, sebevražda
- problémy se vztahy s lidmi (často nahrazovány nadstandardními vztahy se zvířaty), podléhání manipulaci
- sexuální problémy (hypersexualita, autosexualita - duch se snaží uspokojit skrze jiné tělo)
- poruchy spánku a noční můry
- chronické bolesti hlavy, krku, zad, ramen, rukou, nohou, kloubů, břicha, alergie, astma, ekzémy, panické ataky (komplex potíží, mezi něž se řadí: strach, třes, sevření hrudi, píchání v hlavě a na hrudi, tlak v hlavě (v záhlaví), dezorientace, rychlý tep, vysoký tlak, špatné vidění, brnění nohou, rukou, rtů, jazyka, opuchnutí jazyka, nestabilita, pálení žáhy, nekontrolovatelná mimika, pocení, zima-horko, zděšení, vyčerpanost, pocit nereálna, pocit umirání aj.), silné bušení srdce - palpitace (tyto mohou být i démonského původu, viz níže)
- opakující se problémy, 'něco' brání v jejich řešení
- nárůst agrese
- osobě vadí zvuky jako luskání prstů (odpuzuje duchy)
- tinnitus v jen jednom uchu (když 'zvoní' v jednom, většinou levém, uchu, duch se snaží komunikovat, nemusí být přivtělen, někdy jej lze dočasně umlčet opakovaným luskáním prstů; je to obvykle zemřelý příbuzný - vyslovte "[jméno vašeho oblíbeného aspektu Boha], prosím osvoboď [jméno vašeho příbuzného]", pokud si nejste jisti, o kterého jde, vyslovte postupně jména těch, kteří zemřeli nedávno, a pokračujte dále do minulosti; pokud se trefíte, tinnitus okamžitě přestane, pokud ne, můžete si přečíst mou zkušenost)
- strach ze spirituality (stísněný a nepříjemný pocit v kostelech a na jiných svatých místech, v blízkosti spirituálních osob a předmětů, při poslechu spirituální hudby, modliteb, manter)

Poslouchejte Bhagavadgítu audio v sanskrtu. Pokud ji nemůžete snést, je vysoká pravděpodobnost přítomnosti přivtěleného ducha, často i vícero. Další možnost je například regrese.

Garuda Purána přičítá tyto okolnosti duchům:

- Osoba má zlozvyky.
- Osoba je na kordy se svými příbuznými.
- Žena je neplodná, potratí nebo porodí děti, které zemřou velmi brzy.
- Dojde k náhlé změně v charakteru osoby.
- Osoba ztratí víru v písma, náboženství nebo přijde o živobytí.
- Osoba uráží dévy a déví, gurua a bráhmany.
- V domě jsou pravidelné hádky, zvláště při jídle.
- Nastane nevyléčitelná nemoc nebo děti či manželka trpí velkými bolestmi.
- Osoba neprovádí výroční obřad šraddhá upřímně.

Přítomnost ducha v obydlí obvykle prozradí:

- mantické (věštecké) metody
- domácí zvířata: projevují strach, sledují lidem neviditelné objekty, odmítají vstoupit nebo utíkají z určitého místa bez viditelné příčiny
příklady: "Před delší dobou jsme v domě potřebovali týden bydlet a vzali jsme si s sebou naše dvě kočky, pohodářky, které jsou zvyklé s námi cestovat. V domě byly jako šílené, naježené, běhaly sem a tam, nechtěly žrát. Nakonec se schovaly do jejich přepravky, kterou jinak nenávidí a odmítaly vylézt ven."
"Taťka má dva psy a v noci prý vstanou a koukají z rohu do rohu, jakoby tam někdo chodil a oni na něj koukají, uši nastražené a někdy i vrčí."
- děti většinou předškolního věku: totéž, mluví o neviditelných osobách nebo s nimi interreagují (mluví s nimi, hrají si s nimi)
- subjektivní jevy: nepříjemný pocit ('negativní vibrace'), pocit něčí přítomnosti (sledování), neobvyklé (většinou nepříjemné) sny (pokud se vyskytují u více přítomných osob, subjektivita se snižuje)
- fyzické jevy: průvan bez viditelné příčiny, chladná místa a náhlé ochlazení bez viditelné příčiny, ztrácení se a přemisťování předmětů, nacházení malých předmětů (např. mincí) bez viditelné příčiny, skvrny od krve, které nelze odstranit, pachy nebo vůně jako cigaretový dým, parfémy nebo hnijící maso bez zjevné příčiny, neobvykle rychlé kažení potravin a nápojů, fyzické stopy jako otisky rukou na zrcadlech, bolesti hlavy, potíže s dýcháním, dotyky neviditelných rukou na ramenou, tahání za šaty, modřiny, které nebolí, ale na neobvyklých místech na těle, fyzické zastavení (osoby, auta, atd., též v nebezpečí nebo na nebezpečných místech)
- vizuální jevy: stíny bez viditelných zdrojů světla, světla bez viditelných zdrojů, siluety v oknech prázdných domů, spatření ducha vypadajícího jako živá osoba s bledým obličejem, který zmizí, když se na ni zavolá nebo se k ní přiblíží, spatření ducha více lidmi zvláště dětmi a domácími zvířaty pro minimalizaci subjektivní halucinace či autosugesce; povahu ducha lze zhruba odhadnout podle jeho barvy - bílá je pozitivní (oběť), čím tmavší, tím negativnější (viník)
- zvukové jevy: kroky, klepání do zdí, zvonění na domovní zvonek, hlasité rány, zvuky padajících předmětů, dýchání, hlasy (šeptání, volání, pláč, smích), zvuky přesouvání těžkých věcí jako nábytek, atd. z prázdných, zamčených místností a půd
- kinetické jevy: pohyb, padání a levitace předmětů (zvláště těch se vztahem k předchozímu vtělenému životu ducha), otvírání a zavírání dveří a oken bez průvanu (včetně dobře zavřených či dokonce zamčených) a jejich zvuky, pouštění a vypínání vody; mohou být také výsledkem psychické energie vtělené osoby (tzv. poltergeist), ne nutně ducha
- fotografické jevy: mlha, orby, tváře na zdi a na oknech
Ačkoliv jsou orby obvykle považovány za odrazy fotografického blesku od chuchvalců prachu, některé jsou aktivní. Bývají vidět na domácích videích, jak rychle létají sem a tam. Domácí zvířata na ně reagují hravě (sledují jejich pohyb, běhají za nimi, útočí na ně) nebo naopak vyděšeně (ježí se, schovávají se a tulí se strachy ke svému pánovi). Např. Encyclopedia of Haunted Places, New Page Books 2005, uvádí na straně 207: "Two investigations have produced EVP; electromagnetic field spikes; and images of ectoplasmic mists, orbs and an incredibly bright dancing orb. This energetic sphere of spirit energy chose to reveal itself on several frames during a late-night investigation on February 8, 2005... Textured contrails are long enough to reveal several loops taken in its speedy path.")
- elektromagnetické jevy: náhlé reakce kompasu bez viditelné příčiny (např. bez blízkosti kovů), zapínání a vypínání světel, nefungování či problematické fungování elektrických či elektronických zařízení na určitých místech, rychlé vybíjení baterií, chod nenatažených hodin, nezapojených telefonů a jiných elektrických či elektronických zařízení, volání a textovky (sms) na mobilní telefony z neexistujících čísel, textové zprávy napsané na monitory počítačů v nepřítomnosti lidí (v zamčených místnostech atd.)
- souvislost jevů s výročím úmrtí členů rodiny nebo známých osob
- Spánková paralýza je známý jev. Jóga a ájurvéda ji popisují jako útok agresivního ducha, který se snaží dostat do těla spící osoby (zvláště té, která spí na zádech). Paralyzuje přitom její prány (životní vzduchy), které jsou součástí subtilního těla (Čhandógja Upanišad 8.12.2-3). Spící osoba se v tu chvíli začne dusit a může pohybovat akorát očima. Tyto útoky obvykle trvají několik sekund. Záměrem ducha je použít fyzické tělo k parazitickému uspokojení svých tužeb. Napadený obvykle cítí velkou tíhu na hrudi, jako by na něm někdo seděl nebo ležel a dusí se.

Lehčí forma spánkové paralýzy je způsobena náhlým probuzením z fáze hlubokého spánku, kdy fyzické tělo několik okamžiků nefunguje, protože prány nejsou dosud aktivní. (I po běžném probuzení máme zkušenost, že se tělesné potřeby a příznaky nemocí jako rýma, kašel a bolest projeví až za nějakou chvíli.) Člověk je po takovém probuzení časově dezorientován - neví, jestli je den nebo noc a jak dlouho spal. Samovolné případy nejsou u zdravých lidí běžné.

9. Jaká je prevence proti duchům? (více v 10.)

Vygruntovat dům či byt a neponechávat v něm žádné nečisté substance, zvláště tělesného původu, a zbytky jídla a nápojů (duchové se jimi živí, tak jako například hmyz a mikrobi). Duchy přitahuje neutěšená rodinná situace, oslabené osoby (děti, nemocní - zvláště mentálně, staří), osoby závislé na toxických látkách (drogy všeho druhu), násilné, zvrhlé, věnující se magii, vyvolávání duchů, satanistickým obřadům a magické předměty, jako tabulka ouija. Pokud byli pohřbeni bez duchovních obřadů a pokud si potomci nechají urnu s popelem doma, zůstávají tam také. Popel by se měl vysypat do svatých řek nebo do moře, které se nazývá tírtharádža, král všech svatých míst, a jeho sláva je vylíčena v Nárada Puráně 2.58.3-20, následována příběhem jak se oceán stal slaným (21-38).

pAdodakena devasya
ye kuryuh pitr-tarpanam
nAsurAnAm bhayam tasya
preta-janyam ca rAksasam
na rogasya bhayam caivan
asti vighna-kRtam bhayam
na duSta naiva ghorAksAh
svApa-dottha-bhayam na hi

Pití čaranámrity Pána Hariho se vyrovná obětování předkům, odstraňuje strach z démonů, duchů a rákšasů a ničí nemoci, překážky a strach z jedovatých hadů a divokých zvířat. (Haribhaktivilása 9.41-42)

HBV 15.560 z Brahma-vaivarta Purány?:
idaM sarva-purANeSu
rahasyaM parigIyate
saGgame vAmanaM pUjya
preta-yonau na jAyate

Toto tajemství je řečeno ve všech Puránách: Pouhým uctívání Pána Vámany v tento den (Vámana dvádaší) je osoba ochráněna před tím, aby se musela narodit jako préta (duch).

HBV 15.350:
pAdme
preta-yoniM gatAnAM tu
pretatvaM nAzitaM naraiH
yaiH kRtvA zrAvaNe mAsi
aSTamI rohiNI-yutA

V Padma Puráně je řečeno: Duchové, kteří dodržují aštamí, kdy je Róhiní v konjunkci s Měsícem v měsíci Šravana (Krišna-džanmáštamí), se osvobodí od nutnosti být duchy.

HBV 16.107:
kArttike dIpa-dAnena
yas toSayati kezavam
muktiM prApsyAmahe nUnaM
prasAdAc cakra-pANinaH

Předkové říkají: Když někdo z naší rodiny potěší Pána Kéšavu tím, že Mu obětuje lampu v měsíci Kárttiku, pak milostí Pána, který v ruce drží Sudaršana-čakru, všichni dosáhneme osvobození.

Tato pasáž z Garuda Purány (2.23.*, anglické vydání J.L. Shastri/A board of scholars. Ancient Indian Tradition and Mythology 12-14. Motilal Banarsidass, Delhi 1982.) popisuje konkrétní sny způsobené duchy. Na konci uvádí svůj účinek: duchové zmizí z dosahu osoby, která ji s vírou přečte (v sanskrtu, pro usnadnění je zde česká fonetická transkripce).

šrí garuda mahápuránam- 23
garuda uváča /
kinkim kurvanti vai prétáh pišáčatvé vjavasthitáh /
vadanti vá kadáčitkim tad vadasva suréšvara // GarP_2,23.1 //

1. Garuda řekl: Co dělají duchové v jejich situaci? Když někdy mluví? Prosím, řekni mi to, ó Bože bohů!

šrí bhagaván uváča /
téšám svarúpam vakšjámi čihnam svapnam jathá tatham /
kšut pipásárdit ásté vai pravišéjuh sva véšmani // GarP_2,23.2 //

2. Pán řekl: Budu ti vyprávět o jejich podobě, znameních a snech. Trpí hladem a žízní a vstupují do svého bývalého domova.

pratišthá váju déhéšu šajánáms tu sva vamšaján /
tatra jaččhanti lingáni daršajanti khagéšvara // GarP_2,23.3 //

3. Ačkoli mají vzdušné podoby, dávají znamení svým spícím potomkům, ó vládče ptáků.

sva putra sva kalatráni sva bandhún tatra gaččhati /
hajo gadžo vrišo martjó drišjaté vikritánanah // GarP_2,23.4 //
šajánam viparítam tu átmánam ča viparjajam /
utthitah pašjati jas tu tad vindját préta nirmitam // GarP_2,23.5 //

4. Navštěvují místo, kde spí jejich synové, manželky a příbuzní.
5. Pokud se člověku zdá o koni, slonu, býkovi nebo muži s deformovanou tváří, pokud člověk probuzený ze spánku vidí sám sebe na opačné straně postele, je to vše způsobeno duchem.

svapné narau hi nigadair badhyaté bahudhá jadi /
annam ča jáčaté svapné kuvéšah púrvadžo mritah // GarP_2,23.6 //

6. Jestliže je člověk ve snu spoután řetězy, pokud jeho mrtví předkové žádají ve snu potravu,

svapné jo bhudžja mánasja grihítvánnam palájaté /
átmanastu paro vápi trišártastu džalam pibet // GarP_2,23.7 //

7. Jestliže mu, když ve snu jí, někdo jídlo sebere, má-li žízeň, pije vodu,

vrišabhárohanam svapné vrišabhaih saha gaččhati /
utpatja gaganam játi tírthé játi kšudháturah // GarP_2,23.8 //

8. Pokud ve snu jede na býku nebo se pohybuje s býky nebo jestliže vyskočí do nebe nebo jde na svaté místo hladový,

sva váčá vadaté jastu gó vriša dvidžá vádžišu /
lingé gadžé tathá dévé bhúté prété nišáčaré // GarP_2,23.9 //

9. Pokud mluví nahlas mezi krávy, býky, bráhmany, koňmi, slony, božstvy, duchy a démony - je to způsobeno duchy.

svapna madhje tu pakšíndra préta lingány anékadhá /
sva kalatram svabandhum vá svasutam svapatim vibhum /
vidjamánam mritam pašjet préta dóšéna niščitam // GarP_2,23.10 //

10. Mnohá jsou znamení duchů ve snu, ó vládče ptáků. Duch způsobí, že osoba vidí svoji manželku, příbuzného, syna nebo manžela jako mrtvé.

jáčaté jah param svapne kšut tridbhjám ča pariplutah /
tírthé gatvá dahet pindán préta daušair na samšajah // GarP_2,23.11 //

11. Ten, kdo ve snu žebrá, sužován hladem nebo žízní, by měl obětovat pindu (oběť šráddha) předkům, aby odvrátil přicházející neštěstí.

nirgaččhéd vá grihád vápi svapne putras tathá pašuh /
pitá bhrátá kalatram ča préta dóšais tu pašjati // GarP_2,23.12 //

12. Pokud člověk ve snu vidí svého syna, dobytek, otce, bratra, manželku vycházet z domu, je to způsobeno duchem.

čihnánjétáni pakšíndra prajaščittam nivédajet /
kritvá snánam grihé tírthé šrívrikšé tarpanam džalaih // GarP_2,23.13 //

13. Tyto příznaky, ó vládče ptáků, vyzývají k obřadnému odčinění. Je třeba se vykoupat doma nebo na svatém místě a obětovat vodu božstvu u kořenu fíkovníku.

krišnádhánjáni púdžám ča pradadjád védapáragé /
hómam kurjád jathá šakti sampúrnam váčajet sudhíh // GarP_2,23.14 //

14. Nebo obětovat černé zrní, provádět uctívání, nabídnout dary védskému učenci a vykonat hómu (oběť), pokud to prostředky dovolují.

étaddhi šraddhajá jastu préta linga nidaršanam /
pathaté šrinuté vápi préta čihnam vinašjati // GarP_2,23.15 //

15. Pokud člověk s vírou čte či vyslechne tento rozhovor, duchové zmizí okamžitě z jeho okolí.

iti šrígárudé mahápuráné uttarakhandé dvitíjámšé dharmakánde prétakalpe šríkrišnagarudasamváde
prétakrititaduktitaččihnatadvimuktjupájanirúpanam náma trajovimšo 'dhjája

Takto končí Šrí Garuda Mahápurána, Uttara khanda, druhá část zvaná Dharmakánda, její část zvaná Prétakalpa, obsahující rozhovor Šrí Krišny a Garudy s názvem O činnostech a znameních duchů a prostředcích osvobození se od nich, dvacátá třetí kapitola.

10. Jak se ducha zbavit?

Začít nejjednodušším způsobem - říci mu nahlas, že je po smrti (mnoho duchů si to neuvědomuje) a v daném místě už nemá být. "Vtedy som sa prihovorila otcovi, že pokiaľ je to on, nech v kľude odíde, že sa na neho nehnevám. Odvtedy je u nás pokoj, ani jedna vec nespadla." Podpořit to lze třeba výzvou, aby se podíval do vedlejší místnosti za zavřenými dveřmi. Potom chvíli počkat a říci mu, že pokud tam byl, tak musel projít zavřenými dveřmi, což dokazuje, že již nemá fyzické tělo. Většina jich to pochopí a odejde. Pokud ne, nastupují další metody.

Nejprve je třeba byt nebo dům důkladně vyčistit. V Indii se pro očistu používá voda s přimíchaným sušeným rozdrobeným kravským trusem, který má i antiseptické účinky. Rozsypte ráno na koberce sůl a po západu slunce ji vyluxujte. Odstraňte předměty, zvláště již používané (např. z bazaru) a darované v době, kdy se projevily problémy. Odstraňte zrcadla z ložnic. Hledejte různé podezřelé předměty pohozené nebo zakopané poblíž vašeho domu. Mohou mít vztah s duchy či magií. Pozor na věci/dary od nepřátelské osoby. Pokud problémy začaly krátce poté, tyto věci byly pravděpodobně magicky ovlivněny.

10.1 Nasypat podél oken a dveří mořskou sůl v tenké nepřerušené linii a do rohů místností.
10.2 Pod postel položit na talíř sůl nebo kus uhlí.
10.3 Vedle postele položit sklenici s vodou, ráno ji vylít.
10.4 Do nebo pod postel vložit nějaký ostrý železný předmět, např. nůžky čepelemi směrem k nohám. Stříbrné předměty odpuzují duchy a elementály. Egyptský kříž ankh uvězňuje entity ve své 'hlavě' - zavěšte jej na šňůrce, která jí neprochází. 10.5 Sezamová semena odpuzují duchy (Garuda Purána 2.2.16, 2.29.7-16). Do vázy dát šípkové růže, symbol Déví. Rozvěsit papriky, sušené květy černého bezu, jmelí, pelyněk. Vložit do misky čerstvou cibuli.
10.6 Vykropit místnosti svěcenou vodou a vykuřovat je andělikou, routou nebo jalovcem. Podle velšské lidové tradice by měla zapálená směs bobkových listů, santálového dřeva a levandule zahnat všechny negativní síly. Podle ruské a čínské tradice téhož účinku dosáhne sušený pelyněk. Též umístit do pokoje myrtu v květináči.
10.7 Na dveře a stěny umístit preferované ochranné symboly. Každá lidová a duchovní tradice má nějaké a mohou být různě účinné. Například keltská spirála, pentagram, 1. reiki symbol (reikisté mohou použít reiki pro celkovou ochranu).
10.8 Na okna napsat jílem (nejlépe ze svatého místa, např. tilak) preferované ochranné symboly, průpovědi nebo Boží jména.
10.9 V místnosti ponechat Bhagavadgítu nebo Bhágavata Puránu (Šrímad Bhágavatam). Vyzařují čistou nehmotnou energii, kterou negativní entity nesnášejí. Také Agni Purána a Nárada Purána odpuzují duchy a další negativní vlivy.
10.10 Troubit na lasturu, zvonit na větší zvon. Tyto vibrace odpuzují negativní entity.
10.11 Dlouhodobě přehrávat Bhagavadgítu v sanskrtu (odkaz výše, forma exorcismu).

Kované železné hřebíky zatlučené do obou konců prahu vstupních dveří odpuzují duchy apod.

Některé z těchto metod fungují trvale, ale jiné je třeba obnovovat (10.1-3,5,9). Podle velšské lidové tradice by měla zapálená směs bobkových listů, santálového dřeva a levandule zahnat všechny negativní síly.

Někteří profesionální exorcisté nabízejí dočasné zbavení se duchů kvůli svým finančním zájmům.

11. Jak duchovi pomoci?

Zbavit se ducha znamená, že jen odejde jinam. Doporučujeme mu tedy pomoci odejít do vyšších lók.

Je třeba zjistit o koho jde, příčinu, proč tu zůstal a odvést jej. Existují různé metody jako modlitby, mše, oběti nebo jiné obřady v jeho prospěch. Měli by to udělat potomci. Pokud to neudělají (nebo někdo jiný), duch na sebe bude dále upozorňovat a oni sami se podle Garuda Purány 2.20.44 také stanou duchy.

Já taky bývala náměsíčná, naštěstí jen v dětství. Asi do cca 10ti let. Byla jsem kvůli tomu i u psychologa. Ten nic moc nezjistil. Bohužel se stalo, že se mě "něco" pokusilo zabít. Tehdy poprvé mi doma uvěřili, že vidím duchy. Babička pozvala faráře, aby dům vyčistil. Zajímavý bylo, že mi rázem skončila náměsíčnost. Co se tehdy stalo, jsem zjistila až o dva roky později, kdy mi to řekli. Do tý doby jsem ani nevěděla, že u nás byl farář, protože jsem byla ve škole. Pamatuju, jak se mi ulevilo, když mi uvěřili, do tý doby mi říkali, že jsou to jenom výplody mý hlavy ;) zdroj

Osoba, která ví, že jsou v jejím okolí duchové, ale nic s tím neudělá, se také stane hříšnou prostřednictvím kontaminace. V příštích životech se narodí chudá, nemocná, bez živobytí a dětí. (Garuda Purána 2.20.46)

Osoba tak může strávit v podobě ducha i mnoho staletí, v případě, že nikdo z potomků neví, co udělat, odmítá to udělat nebo rod vymře.

Jednou z nejjednodušších metod je recitace Bhagavadgíty (jen sanskrt, alespoň jednu kapitolu, doporučují se hlavně 3., 7. a 8.). V mysli mu věnujeme výsledek, a tak dostane zbožný kredit (sanskrt: púnja, sukriti) potřebný k odchodu. (Je to podobná situace jako když někdo zůstane na cestách bez peněz a příbuzní mu je musí poslat, aby mohl pokračovat.) Pojednává o tom Gítá Mahátmja z Padma Purány, kap. 1 a zmiňuje to i Čaitanja Bhágavata 2.13.219:

kona janme thAke yadi AmAra sukRta
saba diluN mAdhAire,—zunaha nizcita

[Nitjánanda Prabhu:] Důrazně prohlašuji, že jestli jsem někdy v některém životě nashromáždil nějaké zbožné zásluhy, dávám je všechny MAdhAiovi.

Jednou jsem místo BG použil SB 1.2.

Distributorka knih Gókula Lílá dd potkala mladého nepálského obchodního učitele, který jí řekl při jejich druhém setkání: "Poté, co jsem tě potkal, se mi ve snu zjevil můj pradědeček, jehož jsem nikdy neviděl ani se s ním nesetkal, a řekl mi: naše rodina začíná duchovně strádat a je tvojí povinností s tím něco udělat, čti Bhagavad Gítu a jednou týdně navštěvuj chrám ISKCONu."
Když sen vyprávěl své matce, nabyl přesvědčení, že tento pokyn musí následovat, neboť pradědeček přesně odpovídal popisu. (zdroj již nefunkční: http://www.bdsnews.net/article.php?action=show&ID=1015)

12. Ochrana proti duchům

Když je osoba duchovně zdravá, subtilní tělo je silné a prosté negativních vlivů. Když spáchá hřích (negativní karma, "poklesnutí"), oslabí to její imunitu a různí subtilní parazité mají otevřenou cestu využít ji jako hostitele. Osoba je také zranitelná vůči kletbám a ostatním následkům negativní karmy. Toto jsou symptomy duchovní nemoci. Zvláště drogy jsou hlavními faktory při ničení této imunity.

obecné zásady:

Dodržovat čistotu.
Nenosit černou barvu oděvů nebo obuvi.
Nenosit cizí oděvy a obuv.
Pozor během novu. Řiďte opatrně.
Ženy by neměly chodit ven pozdě v noci během menstruace, neboť jsou náchylnější k útoku ducha.
Před spaním alespoň dvě hodiny nejíst.
Vykoupat se nebo vysprchovat ve slané vodě, nejlépe v moři, nebo s použitím soli nebo citronové šťávy místo mýdla. (Očistný účinek soli je dobře známý. Garuda Purána 2.4.15 a 2.29.31 říká, že sůl pochází z těla Višnua.)
Po umytí před spaním si důkladně osušit ruce a nohy.

12.1 Jednoduché ochrany proti negativním vlivům v každodenním životě, např. emočním upírům, v nemocnicích a dalších místech s vyšší koncentrací negativní energie:

- v mysli si kolem sebe vytvořte bariéru ze slunečního světla a nechte se jím zalévat
- když mluvíte s problematickou osobou, zkřižte nohy nebo prsty na rukou

12.2 Mantra-njása:

Tantrická metoda chránící proti všemožným negativním vlivům podle Haribhaktivilásy 4.238 z Garuda Purány pronesené Náradou Munim:

grahA na pidanti na rakSasAm ganAh
yaksAh pisAcoraga-bhUtadAnavAh
lalAta patte khaga gopicandanam
santisthate yasya hareh prasAdataH

Ó nejpřednější z ptáků (Garudo), milostí Šrí Hariho osoba, která si na čelo umístí tilak z gopí-čandanu bude osvobozena od úzkosti způsobené postavením planet, jakož i rákšasy, jakši, pišáči, hady, duchy či démony.

Pokud nemáte k dispozici tilakový jíl (k dostání u vaišnavů), lze jej nahradit čistou vodou. ("Where situations forbid it, Prabhupada said that it was not absolutely necessary to wear tilaka, although a devotee should at least put water tilaka on his body in the morning and consecrate his body with the names of Visnu." Satsvarupa das Goswami, Srila Prabhupada Nectar 3.6; see also Pancaratra Pradipa 1.9) Před použitím se vykoupejte. Postup je popsán v příručce V.E.M., str. 34-36.

12.3 Ochranné mantry a stótry:

Měly by následovat po aplikaci tilaku, tj. v čistém stavu:

1. Nejjednodušší způsob je vzpomenout si na svaté jméno Pána - Šrí Narasimha - a vyslovit je.

2. Narasimha mahámantra:

óm hrím kšraum
ugram víram Mahá-Višnum
džvalantam sarvatho mukham
Nrisimham bhíšanam bhadram
mritju-mritjum namámy aham

Pokud ji nemůžeme vyslovit nahlas, jako např. při spánkové paralýze, stačí ji vyslovit i v mysli. Její vysvětlení podává Narasimha tapaní Upanišad. Můžete si ji napsat na papír a pověsit do pokoje nebo nosit při sobě. V Indii lidé tuto či jiné ochranné mantry (obecný název: kavača) píší na ruličku papíru a vkládají ji do malého válečkového amuletu (též zvaného kavača), který se nosí na krku nebo na pravé ruce. Dlouhodobé přehrávání této mantry je forma exorcismu.
Více: Narasimha#Mode_of_worship

3. dvě Narasimha kavači

4. Nárájana kavača

5. Dašávatára stótra

6. Paňčamukha Hanumán kavača

7. Balarama paňčángam from Garga samhitá (paddhati, patala, stótra, kavača, sahasranáma)

Recitujte jednu nebo více kapitol Šrímad Bhágavatamu, zvláště 10.29-33, a modlete se, abyste byli zproštěni všech negativních vlivů, jež obklopují vás nebo konkrétní osoby, místa a situace. Tato recitace má nesmírně pozitivní vliv.

Přirozeně se naskýtá otázka: "A co Hare Krišna mahámantra? Nestačí na zbavení se všech negativních vlivů?" Odpověď zní ano, pokud je recitována čistě, tj. bez aparádh. Chcete-li se spolehnout pouze na mahámantru, nejlépe uděláte, když budete poslouchat kírtan a džapu Šríly Prabhupády.

Zmiňuješ duchy. Mám zkušenost, že ten nejlepší způsob, jak se jich zbavit, je zpívat velmi hlasitě Hare Krišna a mít radostný kírtan, dokud neodejdou. V Anglii, v domě pana Johna Lennona, kde jsem bydlel v roce 1969, byl jeden duch. Ale jakmile oddaní začali velmi hlasitě zpívat, ihned odešel. (dopis Damódarovi, 3. prosince 1971)

Upozornění: Když přijmete řešení jako je recitace manter atd., duchové vystupňují problémy, což nás vede k domněnce, že problémy ve skutečnosti způsobily tyto mantry. Tak ztratíme víru. Proto je velmi důležité udržet si víru a pokračovat v praktikování manter.

12.4 Ochranné metody používané vaišnavskými púdžárími:

(Paňčarátra Pradípa (ISKCONská příručka pro uctívání Božstev) popisuje tři po sobě následující metody používané vaišnavskými kněžími před zahájením uctívání. Jsou zde zmíněné jen pro doplnění informací, jako důkaz existence těchto subtilních technologií ve védské tradici. Jejich účinnost při použití osobou bez vaišnavské díkši a zasvěcení do múla mantry Božstva zde zmíněné není zaručena.)

"Bhúta-šuddhi mohou předcházet dig-bandhana a vahni-prakára, doslova "uzavření deseti světových stran" a "obklopení [oddaného] subtilním ohněm." Tyto funkce, které používají zvuk, mantru a meditaci, stavějí kolem oddaného ochrannou zeď, aby zajistily soustředění na uctívání.
Mysl, zvláště pokud je rozptýlena, může být ovlivněna různými subtilními negativními entitami. Ale osoba, která je dostatečně upevněna v oddanosti, nemusí těmto vlivům podléhat, a proto jsou pro ni tyto funkce dobrovolné."

Rozptýlení nepříznivých vlivů (bhúta-nivárana)

Proneste tuto mantru:

(oM) apagacchantu te bhUtA ye bhUtA bhuvi saMsthitAH
ye bhUta-vighna-kartAras te gacchanty AjJayA hareH

Nechť všechny nepříznivé subtilní bytosti, které by mohly bránit naší službě, odejdou na Pánův příkaz.

Proneste oM astrAya phaT a udeřte levou patou třikrát do země pro rozptýlení subtilních bytostí pocházejících ze země.
Při pronášení múla-mantry hlavního Božstva, které budete uctívat, koutky očí pohlédněte hněvivě na předměty pro uctívání a vzhůru. To rozptýlí subtilní bytosti ve vyšších sférách.
Proneste oM astrAya phaT a luskněte prsty pravé ruky nad hlavou na deseti světových stranách (východ, jihovýchod, jih, jihozápad atd., nahoru a dolů) pro uzavření deseti světových stran.* To se nazývá dig-bandhana.

* Alternativní metoda pro tento a předchozí kroky: 1) Proneste oM astrAya phaT a udělejte čakra-mudru (za tlesknutí), nejprve dolů (k oceánu Garbhódaka) potom nahoru (k řece Viradžá). 2) Proneste oM sarGgAya sasArAya huM phaT namaH (nebo oM sahasra rAM huM phaT) desetkrát za současného rozhazování okvětních lístků do deseti světových stran.

[čakra-mudra: Roztáhněte široce všechny prsty, položte pravou ruku na levou, aby se dlaně dotýkaly, a malíčkem pravé ruky se dotkněte palce levé ruky a naopak.]

Ochrana před subtilními vlivy (dig-bandhana)

Proneste oM astrAya phaT a udeřte do své levé dlaně třikrát pravým ukazovákem a prostředníkem. Zvedněte přitom ruce.

Udělejte čakra-mudru a potom luskněte prsty pravé ruky do deseti světových stran počínaje východem ve směru hodinových ručiček.
Alternativní metoda pro tento a následující krok: 1) Luskněte prsty pravé ruky třikrát - vždy jednou u pravého kolene, pravého ramene a nad hlavou. Potom udeřte jednou do levé dlaně pravým ukazovákem a prostředníkem. 2) Luskněte prsty pravé ruky do deseti světových stran a potom udělejte čakra-mudru za současné meditace o ochranné čakře sestupující kolem vás.

Ochrana ohnivou zdí (vahni-prakára)

Proneste agni-bídžu (rám) a meditujte o ohnivé zdi šířící se všude kolem a nad vaší hlavou, která chrání vás a místnost Božstev přede všemi negativními vlivy. Zároveň udělejte agni-bídžákšara-mudru (natáhněte pravý ukazovák, sevřete zbývající prsty pravé ruky do pěsti kolem palce a pohybujte pravou rukou ve směru hodinových ručiček v úplném kruhu kolem hlavy.

13. Co dělat, když nic z uvedeného nepomáhá a problémy se zhoršují?

V poměrně vzácných případech jde o velmi negativního ducha (vrazi, atd.), jiné entity (démonské - např. sukuba, inkubus), kletby, kouzla, satanismus, atd.
Noel Taillepied, kapucínský mnich a doktor teologie žijící v 16. století, uvedl několik bodů rozlišujících mezi duchem a démonskou entitou. Tu charakterizují:
- násilí proti osobám nebo majetku
- lichocení, pokoušení
- hlasitý, hrubý, arogantní, urážlivý hlas kritický vůči spiritualitě
- zjevení se v podobě šelmy, hada, ropuchy, temné postavy

Další jevy:

- zápach spáleného masa
- bolesti hlavy
- červené bělmo
- nadlidská síla
- mluvení cizími jazyky, které se osoba neučila

Kletba je sekvence slov vyřčených s úmyslem škodit. Lze ji přirovnat k subtilnímu šípu, který zasáhne subtilní tělo oběti. Kletbu lze zjistit nebo potvrdit mantickými metodami. Prvním krokem k jejímu odstranění by mělo být pokusit se přesvědčit proklínající osobu, aby kletbu odvolala, vysvětlením toho, jak škodlivé to pro ni je. Nejtěžší kletby jsou v rodině. Kletby nefungují na svatých místech (tírtha).

Vyzkoušejte svoje reakce na zkušební exorcismus. Pokud žádné problémy nemáte, žádné reakce se neprojeví.

Exorcismus je mnoha druhů. U nás jej oficiálně provádí například římsko-katolická církev a ortodoxní církev.
Nejjednodušší katolický exorcismus je takzvaná modlitba pro rozvázání / osvobození, která pomáhá v lehčích případech. Zná ji každý kněz. Další možností je exorcistická modlitba papeže Lva XIII. (příznačně opuštěná po 2. Vatikánském koncilu). Když nezaberou, je třeba se obrátit na profesionálního exorcistu. Katoličtí exorcisté jsou zkušení a poskytují své služby zdarma. V každé diecézi by měl jeden být a místní kněz by měl být schopen poskytnout na něj kontakt. Exorcismu se věnují i někteří laici.
Exorcismu by měla předcházet diagnostika pomocí spolehlivých mantických metod, které určí, zda bude daný postup účinný (ušetří se peníze a čas, často i zdraví a někdy i život). Jednou z těchto metod je prašna, obor védské astrologie (pdf).

Doug sa pýta otca Rippergera na jeho všeobecné skúsenosti s exorcizmom. Kňaz odpovedá, že exorcizmus robí už pätnásť rokov a že na rozdiel od minulosti, je dnes mimoriadne ťažké vyhnať démona z človeka; kým pred desiatimi rokmi na to stačili dni až týždne, dnes na rovnaké prípady nestačia neraz ani mesiace. „Pravdou je,“ hovorí exorcista „že ľudí zaoberajúcich sa čarodejníctvom drasticky pribudlo.“ Ľudia tiež nedokážu viesť normálne morálne životy a neustále sa topia v bahne smrteľného hriechu, takže „staré stratégie už nefungujú,“ lamentuje kňaz. (zdroj)

Knihy o exorcismu:
Gabriele Amorth (několik knih)
Malachi Martin: Hostage to the Devil - The Possession and Exorcism of five contemporary Americans (HarperOne 1999)
Ralph Sarchie: Deliver Us from Evil (St. Martin's Press, 2014)

14. Co je černá magie a jak ji rozpoznat?

Brahmá dal původním asurům jako jejich podíl na oběti síly temna a klamu (černou magii).

atha hainam sasvad apy asura upasedur ity ahuh. tabhyas tamaa ca mayam
ca pradadav asty ahaivasura-mayetiva pasabhuta ha tv eva tah prajas ta
imah prajas tathaivopajivanti yathaivabhah prajapatir vyadadhat.

"Poté se na něho asurové obrátili přímo, jak říkají. Dal jim temnotu a klam, máju [černou magii] démonů. Oni [asurové ze starých dob] jsou nyní pryč, ale jiní tvorové nyní žijí způsobem, který Pradžápati přikázal." (Šatapatha Bráhmana 2.4.2.55)

(Arthur C. Clarke, autor '2001 — Vesmírná odyssea' a vynálezce telekomunikační družice, je často citován: “Jakákoliv dostatečně pokročilá technologie je nerozeznatelná od magie”. 21C Magazine—Scanning the Future, 1996, 60.)

kali kAle sAdhakAstu prAyazo dhana lolupAH
mahAkRtyAm vidhAyaiva prANinAm badha bhAginaH
na gurur nApi rudro vA naiva tvam naiva sAdhikA
mahApraNi vinAzAya samarthaH prANa vallabhe
etat prakAzanam devi doSAya parikalpyate
snehena tava devezi cumbanAliGganais tathA
santuSyaiva mayA devi sarvam etat prakAzitam
tvayA gopyam prayatnena svayonir iva pArvati
mahApAtaka-yuktam tat kuyogo ’yam udAhRtaH

"Ve věku Kali (tantričtí) sádhakové obykle touží po penězích. Po spáchání vysoce hříšných činů ničí živé bytosti. Neexistuje pro ně guru, Rudra, ani ty nebo sádhiká (tj. neberou na ně ohled). Má jako život drahá! jsou připraveni páchat činy pro zkázu lidí. Proto je špatné odhalovat tyto záležitosti, ó Déví. Řekl jsem ti o nich z náklonnosti k tobě, jelikož mě velmi potěšily tvé polibky a objetí. Měla bys je však stejně pečlivě skrývat jako své vlastní tajemné tělo. Ó Párvatí! toto vše je vysoce hříšné a velmi špatná jóga."

sarvathA naiva kartavyas tvayA parvata nandini
badha bhAk mama devezi kRtyAm imAm samAcaret
tasya sarvam harAmy Azu vahniH zuSka tRNam yathA
avyarthAm brahma hatyAn ca brahma hatyAm sa vindati

"Nic z těchto věcí nesmíš nikdy dělat, ó dcero hory. Kdokoliv to dělá, dopouští se hříchu zabití mě. Ničím všechny takové jako oheň suchou trávu. Zajisté se dopouštějí hříchu zabití bráhmany. Všichni takoví se dopouštějí hříchu zabití bráhmany.” (Kulárnava samhitá, Šiva hovoří k Déví)

Černá magie (sanskrt: abhičára, doslova "intenzívní pohyb", možný původ slov čáry, čarovat; šatkarma, doslova šest činů - zAnti, vazya, stambhana, vidveSa, uccATana, mAraNa) je hrubý, tamasický proces manipulace hmoty - fyzické i subtilní - používaný asurickými osobami. Tento bod je důležité si pamatovat: magie nemůže uškodit vám jako džívátmě, jen vašim externitám (upádhi). Z toho je zřejmé, že čím méně jste připoutaní ke hmotě, tím menší vliv na vás může mít.
Obvykle spočívá ve vyslání subtilních negativních entit, aby škodily oběti. (Mohou být přítomny i fyzické bytosti jako hmyz nebo zvířat s agresivním nebo podivným chováním.) Lze je přirovnat k subtilním útočícím psům, kteří koušou subtilní tělo oběti nebo k liáně, která je škrtí. Dalším příměrem je infekce, které je třeba předejít nebo proti ní bojovat zvýšením imunity.
Může postihnout jen oběť, jejíž karma to dovoluje kvůli tomu, že uškodila osobě, která nyní oplácí. (Proto je nevědomé snažit se ji vrátit zpět nebo se mstít jinak, protože to situaci jen zhorší.)
Pachatel si vytváří hrozivou, sebedestruktivní karmu. Lze ji překonat pomocí jógových siddhi a duchovního vlivu. V boji proti okultním útokům by se neměly používat okultní metody. Zaručený způsob, jak je zmařit, je povolat na pomoc jejich pravý opak, tj. čistě duchovní bytosti, Bohem počínaje. Viz 12.3.

Abhičára blokuje inteligenci postižené osoby a veškeré úsilí vyřešit problém vychází naprázdno. Způsobuje ztrátu ochranných talismanů nebo nutkání zbavit se jich. Samozřejmě to nedělejte.

Jistou dobu jí nabízeli pomoc čarodějové. Pokaždé však něco nevyšlo: mobilní telefon přestal fungovat, jeden z nich musel náhle odjet ze země, telefonní čísla se záhadně vymazala. A podobné věci se děly celé týdny, takže žádný kontakt nemohl být navázán. Když zažila první útoky, chtěla je odmítnout jako neskutečné, protože v ně nevěřila, ale nepomohlo to.

Osoba cítí mentální blok, neklidně spí se zlými sny a má negativní myšlenky. Cítí těžkost na srdci, bolest hlavy a sevřené hrdlo. Někdy se jí na těle objevují modré skvrny, má rychlý a nepravidelný tlukot srdce a dýchání bez fyzické námahy, hádky v rodině bez jakéhokoliv důvodu, pocit něčí přítomnosti v domě, pocit trvalého dušení se a neklidu, zhoršený zdravotní stav, zvláště chronické nemoci nereagující na léčby, oslabení, nespavost, deprese s nedostatkem nadšení nebo touhy žít a rozvíjet se v životě. Lze vnímat zlá znamení, pokud je osoba schopna je rozpoznat. Jsou to ve skutečnosti varování, samy nezpůsobují škodu (kromě strachu vlivem neznalosti jejich povahy).

Další příznaky, zvláště při recitaci svatých textů, jsou bolest hlavy, zívání, náhlá ospalost (která po skončení recitace přestane), pocit horkosti, svědění kůže nebo cukání oka (levého u mužů, pravého u žen).

Příznaky démonské posedlosti (podle G. Amortha):

- bolesti hlavy (silné, nereagují na léky)
- náhlá neschopnost učení
- žaludek (u hrudní kosti) - akutní bolesti, cestují do jiných orgánů
- neúčinnost léků
- účinnost požehnání
- porozumění neznámým jazykům
- znalost skrytého a vzdáleného
- nadlidská síla
- odpor ke svatému
- asociální chování (bezdůvodný hněv vůči známým lidem)
- vyvolávání nepřátelství, ničení vztahů kvůli nepatrným důvodům, izolování oběti
- neschopnost najít zaměstnání, jeho opouštění či ztráta bez zřejmého důvodu
- bohatství se náhle mění v chudobu
- jedno špatné rozhodnutí za druhý
- likvidační úbytek zákazníků
- touha zemřít

- démoni vstupují skrze smysly, hlavně očima
- posedlost není 'nakažlivá' pro příbuzní, svědky ani místa
- zpověd je silnější než exorcismus
- jeden z rozlišovacích znaků mezi posedlostí a psychiatrickou diagnozou: démon se snaží skrýt, psychiatrický pacient se snaží být středem pozornosti
- testování přítomnosti démonů:
"Třesou se však před knězem s kropenkou v ruce."
"Obvykle poté, co požehnám některé kusy oblečení, jsou vráceny zpět do skříně postiženého jedince. Mnohokrát oběť strhne požehnané šaty, jakmile si je oblékne, protože jejich dotek je nesnesitelný. Jeden příklad jsem již uvedl. Svěcená voda je dalším testem. Například matka, která má podezření na přítomnost zla v dítěti nebo manželovi, použije svěcenou vodu k uvaření polévky, kávy nebo čaje. Často se postiženému zdá, že konkrétní jídlo je hořké a nepoživatelné, aniž by věděli proč." [Julie, patientka dr. Richarda Gallaghera v roce 2008, během exorcismsů reagovala na pokropení svěcenou vodou, zatímco na normální vodu nereagovala.]

Co v takových případech dělat?

Pokud si myslíte, že se vás tento problém týká, je vhodné nechat si udělat diagnostiku pomocí nějaké věštecké metody od někoho zkušeného. Vyskytnou-li se při této snaze neobvyklé překážky, napovídá to, že zde nějaký negativní vliv je. Při řešení záleží na závažnosti situace. V lehčích případech si oběť může pomoci sama.

Co můžete udělat sami:
- důkladně ukliďte svůj obývací prostor včetně pracoviště, auta a ostatních často používaných větších předmětů - počítače, pračky, ledničky, atd. Magie na ně působí také, takže musí být rovněž chráněny, např. napsanými modlitbami či mantrami.
- odstraňte předměty, zvláště již používané (např. z bazaru) a darované v době, kdy se projevily problémy. Odstraňte zrcadla z ložnic. Hledejte různé podezřelé předměty pohozené nebo zakopané poblíž vašeho domu.

- vyčistěte prostor solí (po zemi rozsypejte sůl, odejděte na 24 hodin a pak sůl smeťte a vyhoďte mimo dům, aby s ní nikdo nemohl přijít do styku, např. ji zakopejte)
- jako kadidlo používejte kopál tmavý, anděliku nebo routu
- mějte u sebe kvetoucí kapradí
- pepř a vrbové větvičky odpuzují některé negativní entity
- nechávejte hořet požehnané svíce
- mějte doma posvátné předměty a uctívejte je (viz citát o Bhagavad-gítě níže)
- umývejte se solí a citronovou štávou ve studené vodě
- noste černý turmalín
- před vchod do domu zasaďte petrklíče a bodláky
- na místě, kde ji nikdo nenalezne a kde nebude rozbita, zakopejte sklenici naplněnou střepy, hřebíky a jinými ostrými předměty, následně zalitými vlastní močí, slinami, vlasy a nehty. U žen lze přidat menstruační krev. Jedná se o obdobu falešných cílů vypouštěných letadly. Tuto ochranu jednou do roka opakujte - sklenice může prasknout, atd.
- uklidněte svou mysl, zbavte se negativních myšlenek modlitbami nebo meditací
- modlete se nahlas o osvobození z negativního vlivu; pokud znáte zdrojovou osobu, vyslovte třikrát nahlas: "Osobo /jméno/, nemáš nade mnou žádnou moc." Takto můžete oslovit a zapudit všechny negativní vlivy škodící vám, vaší rodině, přátelům nebo komukoliv jinému. Je to opak odevzdání se vyšší moci (což je další způsob, jak se zbavit negativního vlivu: ten, komu se odevzdáme, nás podle svých možností chrání, proto nejlepší osoba, které se lze odevzdat, je Bůh.) a také své přání napište na papír
- poté, co je negativní vliv zastaven, následky nezmizí hned, ale postupně (tak jako když vypnete motor auta, auto ještě nějakou dobu pojede)
Tyto věci můžete získat ode mě nebo z vaišnavského chrámu:
- postříkejte tělo vodou z Gangy (nebo svěcenou vodou) a vypijte ji
- snězte lístek tulasí a Krišnovo maháprasádam
- používejte tilak (12.2)
- potřete tělo nebo jen mějte u sebe Nrsimhův prasádam olej
Poslouchejte a recitujte (seřazeno od nejdelších):
Bhagavad-gítá s verši v originále 700 veršů
Šrímad Bhágavatam 10.29-33 172 veršů
Hanumán čalísa 40 veršů
Nárájana kavača SB 6.8.4-6.8.42 39 veršů
Uddhavova Rádhá stótra BvP 4.92.59-88 29 veršů
Šrí Dattátréja Vadžra Kavača 27 veršů
Mahákarunikáčitta dháraní - recitujte 21x krátkou nebo dlouhou verzi (více info v 1url.cz/@ndcs)
Mahálakšmí sútra
Durvásova modlitba ze Sáma Vedy BvP 4.25.93-106 13 veršů
Hanumán Vadavánala stótra 10 veršů
Šrí Datta Málá Mantra
Datta stava 9 veršů
Ghóra Kaštóddharana stótra (Dattátréja) 6 veršů

Nrsimhovy kavači a další kavači nebo ochranné modlitby z jiných tradic

(Bhagavad) Gítá Mahátmja ze Šrí Vaišnavíja-tantra-sáry uvádí:

abhicArodbhavaM duHkhaM vara ZApA gataM ca yat
nopasarpati tatraiva yatra gItArcanaM gRhe

Neštěstí způsobené prokletím nebo černou magií nikdy nemůže vstoupit do domu, kde je uctívána Gítá. (29)

[Uctívána, ne jen uchovávána. A mělo by jít o vydání s původním textem (většina z nich obsahují jen překlady veršů).]

tApa-trayodbhavA pIDA naiva vyAdhir bhavet kvacit
na ZApo naiva pApaM ca durgati narakaM na ca

V tom domě nikdy neexistuje žádné trojí utrpení ani strach z jakéhokoliv druhu nemoci, prokletí, hříchu, neštěstí a pekla. (30)

Dalšími příklady posvátných knih jsou Bible, Korán nebo buddhistické sútry (Lotosová sútra, Bhaišadžja-guru-sútra). Pro větší účinek by měly obsahovat původní verše, nejen překlady. Můžete je také nosit s sebou a mít je v autě a na pracovišti.

Následování Ekádaší, zvláště Džajá, Pápamóčaní a Kámadá, zbavuje negativních vlivů:

Pán Šrí Krišna odpověděl: "Ó Judhišthiro, s radostí ti povím o Ekádaší, které nastává během světlé poloviny měsíce tohoto měsíce Mágha. Toto Ekádaší odstraňuje všechny druhy hříšných reakcí a démonských vlivů, které mohou živou bytost sužovat. Je známé jako Džajá Ekádaší a požehnaná duše, která se postí v tento posvátný den, je zbavena velkého břemene existence v těle ducha [tj. nenarodí se jako duch]. ..." (z Bhavišjóttara Purány)

Lomaša Riši odpověděl: "Ekádaší, které nastává během tmavé poloviny měsíce Čaitra, se nazývá Pápamóčaní Ekádaší. U oddaného obdařeného vírou odstraňuje vliv duchů a démonů. Ó lve mezi lidmi, toto Ekádaší také uděluje osm dokonalostí života, plní všechny druhy tužeb, očišťuje život ode všech hříšných reakcí a činí osobu dokonale ctnostnou. (z Bhavišjóttara Purány)

Pán Šrí Krišna pokračoval: "Ó Judhišthiro, nejlepší z králů, každý, kdo vyslechne toto úžasné vyprávění by měl zajisté následovat svaté Kámadá Ekádaší podle svých nejlepších schopností - tak velký prospěch udílí věrnému oddanému. Proto jsem ti popsal jeho slávu ve prospěch celého lidstva. Neexistuje lepší Ekádaší než Kámadá Ekádaší. Dokáže zničit dokonce i hřích zabití bráhmana a také odstraňuje démonské kletby a očišťuje vědomí. Ve všech třech světech, mezi pohyblivými a nehybnými živými bytostmi, není lepší den." (z Varáha Purány)

zrImad bhAgavatam bhaktyA paThate viSNu sannidhau
jAgare tat-padaM yAti kula vRnda samanvitaH

Ten, kdo recituje Šrímad Bhágavatam před Nejvyšším Pánem, zatímco bdí v noci o Ékádaší, osvobodí členy své rodiny do Pánova transcendentálního sídla. (HBV 13.131)

deva dAnava gandharvA yakSa rAkSasa pannagAH
viSNu bhaktasya kurvanti nApriyANi kadAcana

Dévové, dánavové (démoni), gandharvové, jakšové, rákšasové ani hadi nikdy neuškodí oddanému Višnua. (Parama samhitá 31.42)

Ve vážných případech, když oběť nedokáže následovat výše uvedené rady, může jiná osoba následovat výše uvedené postupy a v mysli jí věnovat výsledek. Konzultace na vyžádání.

Další informace (en):
Interactive map to the Prague supernatural
Questions about suicide and ghosts
Ghost stories
Ghost stories (from JTCD)
Ghosts - hknet.org.nz
Duchové jako zákazníci taxikářů v Japonsku po tsunami 2011
Tesla radar ukazuje mrtvé na hřbitovech jako duchy.
Duchové letu 401: Znáte strážce Eastern Air Lines?
Duchové versus Hare Krišna!
Duchové (z pohledu židovství, některé nesrovnalosti)
Ghost - en.wikipedia.org
psi, kočky a duchové - zážitky majitelů
Viděl náš pes duše mrtvých?
kočky telepatky
Výzkum: Lidé mohou telepaticky předvídat telefonáty, smsky, e-maily (Rupert Sheldrake and others)
příběhy s duchy - Frank (1.)
duchové ve mlýně
příběhy lidí
Jejich dcera přitahuje duchy
Dreams
dokument Noční můra: Tajemství spánkové paralýzy (The Nightmare, 2015)
Způsobují strašení duchové? (odkazy na videa)
exorcismus v katolické verzi, lehčí případ
Setkali jste se někdy s paranormálními jevy? Co vlastně tento termín konkrétně znamená (rozhovor s p. Drábkem, EPRV777)
Nikdy nevyvolávejte démony, varuje profesionální lovec duchů (rozhovor s p. Drábkem, EPRV777)
Někteří duchové se mstí, ale většina chce pryč, říká jejich český lovec (rozhovor s p. Drábkem, EPRV777)
Tady straší (případy skupiny EPRV777 p. Drábka)
Bonusy seriálu Duch TV Prima (se skupinou EPRV777 p. Drábka)
Česká hájenka, ve které číhá zlo (poloha: https://mapper.acme.com/?ll=50.47345,15.87039&z=18&t=M&marker0=50.48178%2C15.87407%2Cv%25C3%25BD%25C5%25A1inka)
V telefonu zněly hlasy mrtvých (příbuzných)
Démonické síly v Madridu: Hra s ouija tabulkou stála dívku život (předloha filmu Veronica)
V domě je asi "duch" (diskuse)
Dion Fortune - Psychická sebeobrana (pdf)
Přízrak mrtvé nevěsty u Devíti křížů (názor Sisyfovců, profesionálních skeptiků)

page url: http://veda.harekrsna.cz/encyklopedie/duchove_FAQ.htm
Please support us:  
 
© 2001 - 2024 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust - Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)