krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Duchové versus Hare Krišna!

Sanátana Gósvámí dása, Itálie

zdroj: Ghosts versus Hare Krishna

Toto je pravdivý příběh, který se udál poblíž Říma v březnu 2009.

Jakmile jsme vstoupili do bytu, pochopili jsme, že si užijeme vzrušení. Slyšeli jsme různé příběhy o tom, jak byla tato mladá žena posledních devět let terorizována duchem, jak byla minulý týden hospitalizována, protože ji letící židle udeřila do hlavy a jak se nyní ocitla na hranici zdravého rozumu. Bylo nám řečeno o nožích létajících pokojem, obrazech padajících ze stěn a levitujících kávovarech. Židle a další předměty, které se samy od sebe třásly a narážely do zdí, představovaly v tomto domě denodenní úkaz.

"Hej, ale duchové neexistují."

Pro mnoho lidí a kultur existují. Starobylá indická kultura vysvětluje, že duch je někdo, duše, kdo po smrti nedostane nové fyzické tělo, ale bolestně setrvává v okolí ve svém subtilním těle tvořeném myslí, inteligencí a falešným egem. Tato situace může nastat následkem náhlé smrti nebo extrémně negativních činů jako sebevražda, a je to situace plná utrpení, neboť osoba má mysl plnou tužeb, ale ne tělo, v němž by si je splnila. Duchové často využívají slabomyslných osob nebo osob pod vlivem drog, vstupují do jejich fyzických těl a snaží se užívat si prostřednictvím této vypůjčky. Mnoho lidí nedokáže uvěřit, čeho se dopustili pod vlivem drog nebo deprese - činů, kterých by se normálně vyvarovali.

Taková byla tedy situace, jakou jsme nalezli v té tiché vesnici u Říma. Žena a její přítel vyzkoušeli všechno, co znali, aby se z této děsivé situace dostali. Jednou zapálili vonné tyčinky a pronášeli modlitby, aby očistili atmosféru, ale byli svědky toho, že poblíž stojící skříň zdánlivě ožila, divoce se rozvibrovala a roztrhla se na dva stejné kusy. Když prasklou skříň přesouvali, vyděsil je pohled na hemžící se masu jasně bílých červů, zcela odlišných od místních druhů, pokrývající zeď a podlahu.

Žena vysvětlila, že před devíti lety se ve škole zalíbila jednomu chlapci. Opakovaně odmítala jeho žádosti o vztah, až zjistila, že ji proklela chlapcova satanistická matka zběhlá v černé magii. Bylo jí řečeno, že bude za toto odmítnutí trpět po zbytek života. To se stalo před devíti lety, a přesto to vzhledem k nějaké událostí každý večer připadalo jako celý život.

Někdo se může zeptat, proč zůstali ve stejném bytě, proč se nepřestěhovat? Byl to jejich rodinný dům po několik generací a stále v něm bydleli s jejími rodiči. Zatímco matka se svou dcerou velmi soucítila, otec byl vždy skeptický. Terčem většiny událostí byla jen jeho dcera, dokud i on nezačal zažívat podivné věci.

Ze zoufalství jednou pozvali na pomoc místní katolické mnichy. Mniši vysvětlili, že mohou na ženě vykonat exorcismus, ale nemohou zaručit, že duch opustí dům. "Dobrá, udělejme aspoň něco", rozhodli se, ačkoliv nebyli připraveni na to, čeho měli být svědky. V jednu chvíli během obřadu, kdy byla žena bledá jako stěna, třásla se a potila se, uviděli nespočet sedmicentimetrových hřebíků vylétajících z jejích úst, následovaných hlubokým příšerným řevem očividně nepocházejícím z této prosté ženy. Zatímco pár byl zcela ohromen, mniši vysvětlili, že to vše je v těchto situacích celkem běžné a že Vatikán je takových událostí plný.

Její přítel neviděl jinou možnost, než pozvat na pomoc své rodiče. Jako praktikující vaišnavové, Hare Krišna, po více než dvacet let se nadšeně chopili příležitosti a zorganizovali oddíl oddaných duchovních následovníků v celkovém počtu sedmi. Meditovali jsme nejen o pomoci ztrápené rodině, ale také o pomoci duchovi, který byl sám uvězněn v této trýznivé situaci. Naší strategií bylo hlasitě, intenzívně zpívat Krišnova jména, které očišťují vše a obává se jich i zosobněný strach.

Uvádí se, že když osoba pronáší svaté jméno Krišny, vše negativní prchá. Toto měla být příležitost vidět, jak moc věříme tomu, čemu jsme odevzdali své životy, zda opravdu bereme svůj duchovní život vážně nebo jen předstíráme. Nebyli jsme si jisti, co čekat, ale byli jsme si jisti, že chceme zažít něco neobvyklého. Byli jsme připraveni na to, co mělo přijít?

"Ó ne, už to začalo... začalo to!" Výraz na ženině tváři se rychle změnil, tak jako náš. To, co jsme dychtivě očekávali, se dělo právě teď. Jakmile jsme překročili práh bytu, naše srdce začala bít jinou rychlostí, neboť jsme ucítili hustou těžkou atmosféru. Jako kdyby v nás chtěly vzbudit strach, dva obrazy křesťanských svatých seskočily ze zdi v hale a spadly na zem. Byla to zpráva od našeho očividně nepřátelského poltergeista naznačující náš bezprostřední osud? Jak každý oddaný individuálně zesílil své tiché pronášení Krišnových jmen, sebevědomě jsme se odvážili dál.

Během vteřiny židle od stolu v přilehlé kuchyni vyskočila a praštila sebou na podlahu, čímž uvedla ženu do hysterického stavu, kdy horečně přebíhala z jednoho pokoje do druhého. Byli jsme v bytě asi deset vteřin a již jsme měli větší zážitky než jsme si dokázali představit.

Stáli jsme uprostřed hlavního pokoje, na moment se na sebe podívali a pak jsme spontánně spustili kírtan, hlasité volání Krišnových jmen, jichž se bojí zosobněný strach. Předzpěvák požádal, abychom zpívali unisono naplno, místo obvyklého nám známého responzoriálního stylu. Zvuk akordeonu, hliněného bubnu a zvonících nespočetných ručních cymbálků spolu s troubením na lasturu vytvořily celkový ohlušující účinek. Dali jsme do zpěvu veškerý svůj dech a hledali jsme způsob, jak najít ochranu slibovanou spojením s těmito všemocnými jmény Nejvyššího. Co si myslí sousedi bylo našim myšlenkám vzdáleno, zatímco jsme pohroužili své mysli v čisté transcendentní vibraci: Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare

Jeden člen naší skupiny přinesl několik Narasinhových posvátných kamenů zvaných šálagrám a začal je koupat v čisté vodě. Tyto transcendentní projevy poskytují mocnou ochranu a odstranění nepříznivých překážek na naší duchovní cestě. Rozprašovali jsme vodu kolem sebe a postupně se přesouvali z jednoho pokoje do druhého za nadšeného zpěvu mantry doporučené pro tento věk, Hare Krišna.

Žena si všimla, že těžké dřevěné židle začaly vibrovat a za zběsilého zpěvu modliteb je položila pod stůl. Její matka se ji snažila utěšit, ale s minimálním účinkem. Právě tehdy přeletěla pod stropem ve vedlejším pokoji dřevěná zásuvka ze skříně a udeřila do zdi přímo za ženou, přičemž se její obsah rozletěl na všechny strany. Instinktivně jsme se přesunuli blíže k ženě a zoufale volali jména.

Mezitím v kuchyni oddaný obětoval vodu k pití na ochranu rodiny, když se židle zvedla do metrové výšky nad podlahu, ve zlomku vteřiny přeletěla pokoj a zasáhla ženina přítele. Oddaný neviděl jinou možnost pomoci, takže prakticky vchrstl tekutinu do přítelova krku, zatímco si všiml, že kávovar také začal levitovat.

Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare

Doufali jsme, že něco zažijeme a tento místní duch nás zajisté bavil. Zatímco židle dále vibrovaly, pohybovali jsme se ložnicí rodičů za stále intenzivnějšího zpěvu očistných jmen Krišny. Védská písma vysvětlují, že tato jména, Mahá-mantra, jsou zcela duchovní, a proto mají neomezenou moc Boha, která může očistit špínu z našich srdcí. Tak jako slunce dokáže očistit moč a výkaly ze země svými palčivými paprsky a přesto zůstat neznečištěné, Krišnova jména nemohou být nikdy znečištěna, a přesto sama očistí dokonce i hromadu špíny v našem vědomí.

Zatímco jsme tančili za sladkého zvuku, žena se svou matkou a otcem stála ve dveřích a nervózně zpívala sama. Působila odtažitě, ztraceně ve svých divokých myšlenkách. V tom okamžiku byla vržena na zeď a přitlačena k ní neviditelným útočníkem. Jako kdyby byla držena za krk, byla tažena podél zdi a narazila do rodičů. Strhla se mezi nimi vřava, zatímco jsme po nich vrhali naši zbraň Mahá-mantry jako akt osvobození. Byla opět puštěna, i když vážně otřesena.

Zpívali jsme intenzívně čtyřicet minut a atmosféra stále byla těžká a temná. Ačkoliv rodinu stíhaly násilné jevy, nás, kteří jsme přijímali útočiště ve zvukové inkarnaci Krišnových jmen, se nic nedotklo. Cítili jsme se všichni zcela ochráněni a prosti strachu. S touto vírou v Krišnova jména a v náladě soucitu kvůli pomoci rodině a jejich nezvanému fantómovi jsme odvážně tančili a točili se domem. Postupně se nám podařilo zapojit do tance a zpěvu rodinu, což přineslo neomezenou blaženost poté, co se otec rodiny poprvé usmál.

Poté se atmosféra odlehčila a každý cítil nesmírnou radost svobody při zpívání Hare Krišna. Byl to pocit jako by úžasný úsvit odháněl temnotu a mlhu večera a současně odstraňoval strach ze zlodějů a lupičů. Pokračovali jsme dalších patnáct minut a všichni jsme si vychutnávali skutečného štěstí duše, když znovu probouzí svůj vztah se svým dávno ztraceným přítelem Krišnou.

Zatímco se nálada znatelně změnila, společně jsme usedli na podlahu a recitovali dvanáctou kapitolu Bhagavad Gíty v sanskrtu a italštině. Občerstvovali jsme se poznáním našeho čistého láskyplného vztahu s Krišnou, zatímco jsme se také modlili, aby náš přítel poltergeist byl nyní plně očištěn a schopen znovu probudit svou lásku. Nemůžeme vědět, co se s tím duchem stalo, i když jsme si jisti, že došlo k nesmírné očistě nejen pro něho, ale i pro rodinu a nás, kteří jsme přišli jako prostí služebníci sladkých, všemocných jmen Krišny. Zpíváním Mahá-mantry můžeme očistit svou existenci a plně probudit svou neprojevenou lásku ke Krišnovi a následně k sobě navzájem. Tato láska je v nás všech, dokonce i v duchách, ale kvůli pohroužení se do hmotných snah zapomínáme na svůj skutečný poklad uvnitř.

Od toho dne nebyly v tom domě žádné další potíže. Ta noc byla první klidná noc po devíti letech. Sláva neomezeným slavným jménům Krišny a sláva čistému oddanému těchto jmen, který je soucitně rozšířil po celém světě - Šrílovi Prabhupádovi.

Více o tématu: Duchové - FAQ

page url: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/duchove_vs_hare_krisna.htm
Please support us:  
 
© 2001 - 2024 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust - Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)