krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Otázky a odpovědi

Úvod
Agnosticismus
Alternativní společnost
Moderní věda
Hinduismus a vaišnavismus
Otázky a odpovědi
Vegetariánství
Univerzální náboženství


Otázka o změně života
Drogy a vědomí Krišny

Oddaní doma - Vědomí Krišny doma
Zpívání Hare Krišna mantry
Čtení knih o vědomí Krišny
Vaření pro Pána
Domácí oltář
Programy doma

Otázky o džapování
NAMA HATTA-kongregace ISKCONu
Hledání gurua
Tajemství vědomí Krišny

Otázka o změně života

Ot.: Ahoj! Jsem 17-ti letá dívka žijící ve Švédsku. Četla jsem něco o vašich idejích a postupně si začínám uvědomovat, že vědomí Krišny by mohlo být opravdu dobrá věc. Moje otázka zní: Musím změnit celý svůj život, pokud se chci stát vědomou si Krišny? Ráda chodím do divadla, muzeí, poslouchám rockovou hudbu atd. Měla bych s tím přestat? A měla bych se přestat stýkat se svými milými přáteli? Většina z nich má pramalý zájem o duchovno. Jsem si jista, že chápete, že jde o nesmírně velký krok. Cítím se tak zmatená! Kdybych vstoupila do hnutí Hare Krišna, co by mi to dalo? A co to dalo vám?

Od.: Nemusíš přestat s ničím, co děláš. Vše, co bys měla udělat, je přidat Krišnu do svého života. To lze v tomto věku udělat velmi snadno pouhým pronášením Krišnova jména, Hare Krišna mantry. Studiem knih filosofii vědomí Krišny a meditací o Krišnově jméně každý den zjistíš, že se tvůj život velmi zlepšuje. Potom můžeš postupně přidávat více a více aspektů vědomí Krišny do svého života, jak uznáš za vhodné. Například nic těžkého na tom, stát se vegetariánem a obětovat jídlo Krišnovi. Nemysli na věci, kterých se musíš vzdát. Časem se budeš chtít vzdát činností, které neprospívají tvému duchovnímu životu. Ale neměla bys to dělat násilně. Vědomí Krišny je postupný proces očisty. Vše pochází z pronášení Hare Krišna mantry. To je opravdu vše, co musíš udělat. Nech Krišnu vstoupit do svého života pronášením Jeho jména. Tak se tvůj život stane vznešeným. O tom není pochyb. Nemusíš myslet na to, jak se vzdát svých přátel nebo kulturních zájmů. Toho se vůbec není třeba ihned vzdávat. Jak začneš praktikovat vědomí Krišny, tví přátelé se ti možná budou smát a snažit se tě odradit. Možná bys jim prostě neměla říci o tvém zájmu o duchovní život, dokud trochu víc neposílíš svou pozici na cestě vědomí Krišny. Dej si na čas. Není třeba spěchat. Ale potřeba přidat duchovní rozměr do tvého života je velmi naléhavá. Co jinak musíme očekávat než nemoc, stáří a smrt? Bez duchovního poznání je hmotný život nesmyslný a přemýšlivou osobu nemůže uspokojit. Pokud chceš extázi lásky k Bohu, žít zcela a plně odevzdaná náboženství a zároveň prakticky v tomto světě, filosofii, která zodpovídá všechny životní otázky včetně těch obtížných, které většina náboženství ignoruje, skupinu lidí, kteří jsou podobně odevzdáni a poskytnou ti duchovní povzbuzení, lahodné vegetariánské jídlo, zdravý životní styl, spoustu úžasného duchovního zpěvu a tance, pak se přidej do hnutí Hare Krišna!

Drogy a vědomí Krišny

Jednou ráno přišli do chrámu na 26 2nd Ave. dva hippies. Tvrdili, že právě při "tripu" viděli Krišnu a že se chtějí stát oddanými. Šríla Prabhupáda to nekomentoval, ale dal jim nějakou službu v chrámu. První z nich brzy odešel, ten druhý se stal oddaným. Tento příklad ukazuje, jak rozeznat skutečné od neskutečného pomocí testu času. Jeden z hlavních důvodů, proč hippies začali jevit zájem o vědomí Krišny, byl, že pociťovali něco mimo rámec běžné zkušenosti. Pod vlivem drog může mít člověk nejrůznější vize podle svého zaměření. Proč by jinak různi jogíni kouřili ganžu už tisíce let? Jsou však pod vlivem radžo a tamo guny a uctívají Šivu a Šakti. Drogy se používaji snad ve všech kulturách k navození změněných stavů vědomí. Používají je ale jen určití jedinci (šamani ap.), jejichž úkolem je komunikace s astrálními bytostmi, astrální cestování atd. Ne obyčejní lidé, kterým jen škodí. Je zde také nebezpečí v podobě styku s jistými ne příliš příznivými subtilními bytostmi a požívání jedů. To potvrzuje, že se jedná o záležitost v rámci tří gun hmotného světa, nikoliv z duchovního světa. To je velký problém na Západě, kde dokonce ani jazyky nerozlišují mezi jemnohmotnou/astrální sférou a skutečnou duchovní (nehmotnou) sférou (duše je ztotožňována s myslí). Například překladatelé Bible si lámou hlavu, jak zabránit tomu, aby Svatý Duch nevypadal v některých jazycích jako zlý démon... Pokud někdo tvrdí, že má vize Boha nebo jiné vznešené bytosti, která mu v nich ale neřekne, aby s braním drog přestal, nejsou pravé. Pokud ta která vize či realizace vede k hluboké a trvalé přeměně v životě (jako u toho druhého hippieho), je pravá. Pamatujme na staré rčení "phalena pariciyate", posuzujte strom podle ovoce. (Podobně "Poznáte je po ovoci." - Mat. 7:16,20) Z filosofického hlediska užívání drog představuje formu útěku před realitou utrpení v tomto světě. Žádná normální osoba nechce trpět, ale tento způsob je v rozporu s vůlí Pána v podobě dharmy. Podle ní bychom měli hledat konstruktivní, duchovní způsob osvobození z tohoto sveta. Na druhé straně drogy jsou destruktivní a vytvářejí negativní karmu. Nejdříve se musíme naučit poznat realitu teoreticky. Později, s tím, jak se očišťujeme od hmotných pokryvů a vyvíjíme vlastnosti charakteristické pro poznání, se nám začne zjevovat. Nic takového droga ani jiný umělý způsob manipulace s hrubým a subtilním tělem nedokáže. Jsme duše, ne těla. Vědomí Krišny operuje na úrovni šuddha-sattva a Krišna chce, aby se Jeho oddaní očistili.

Oddaní doma - Vědomí Krišny doma

Většina z vás, kteří čtete tuto stránku, nenavštívila středisko ISKCONu ani nehovořila s oddaným, který by vám mohl pomoci začít s procesem realizace Boha rozvojem vědomí Krišny. Proto zde předkládáme jednoduchou metodu jak se stát vědomými Boha. Přejeme vám požitek z nadcházejících hodin plných duchovního poznání blaženosti!

Zpívání Hare Krišna mantry
Mahá-mantru může zpívat každý. Zní takto: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare / Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare. Tuto mantru tvoří pouze tři slova. Hare označuje energii Pána; Krišna, původní jméno Pána, se vztahuje na Jeho všemocnou a všepřitažlivou podobu; a Ráma označuje Pána jako zdroj veškeré blaženosti.
ro začátek jednoduše opakujte tato jména nebo je můžete zpívat na libovolnou melodii. Pro zpívání svatého jména neexistují žádná pevně daná pravidla, ale nejlepší způsob je snažit se vyslovovat jméno čistě a přitom je poslouchat. To je nejúčinnější. Pronášet jména lze libovolně dlouho. Čím déle to děláme a čím lépe nasloucháme, tím větší duchovní účinek mantry pocítíme. Mantra očišťuje zrcadlo našeho vědomí a zbavuje nás odvěkého podmínění hmotou. Pro zpívání existují standardní melodie, které si lze objednat na kazetě nebo CD od nejbližšího zasilatelské služby ISKCONu nebo BBT. Na začátku ale můžete zpívat jak si přejete a váš pokrok to nijak nezpomalí. Když oddaní zpívají společně, jeden z nich mantru předzpívává na některou z mnoha melodií a ostatní odpovídají. Toto skupinové zpívání se nazývá kírtan. Mantru můžete také pronášet rychle a polohlasem. Přitom neustále opakujete jednu mantru za druhou. Tento druh meditace se nazývá džapa. Pro tento účel si můžete sami vyrobit růženec (také zvaný džapa) nebo si jej zakoupit v chrámu či od zasilatelské služby BBT nebo ISKCONu. Když meditujete pomocí růžence, na každý korálek připadá jedna celá mantra. Růženec se drží v pravé ruce, mezi palcem a prostředníkem, a korálky se přitahují jeden za druhým. Celý růženec tvoří sto osm korálků plus jeden hlavní, který se ke zpívání nepoužívá. Sto osm manter se nazývá jedno kolo. Oddaní pronášejí nejméně 16 kol denně, což zabere asi dvě hodiny. Obvykle meditují brzy ráno, kdy je atmosféra klidná a napomáhá duchovnímu pokroku.

Vaše džapa (růženec)
Nejjednodušší je koupit si již hotovou džapu. Pokud to nejde, můžete si ji také vyrobit sami. Kupte si 108 malých kulatých dřevěných korálků s dírkou uprostřed, aby jimi bylo možno protáhnout šňůrku. Potřebujete také jeden větší korálek (hlavní), který označuje konec kola. Korálky mohou mít jakoukoliv barvu, ale měly by být dřevěné, nebarvené a nejlépe všechny stejné barvy. Nejlepší dřevo na džapu je z posvátného keříku tulasí, protože má nejlepší účinek na vědomí toho, kdo takový růženec používá. Jestli jste si růženec zakoupili v chrámu nebo středisku a je z tulasí, používejte jej přednostně. Při navlékání korálků nejprve udělejte uzel. Navlékněte korálek na šňůrku a přitáhněte jej k uzlu. Pak těsně vedle něj udělejte další uzel, navlékněte další korálek, udělejte opět uzel a tak pokračujte, dokud nenavléknete všech 108. Poté spojte oba konce šňůrky tak, že je provléknete hlavním korálkem a na konci uvážete poslední uzel. Nyní máte vlastní růženec a jste připraveni k džapě. Přejeme vám úspěšnou meditaci! Pytlík na růženec napomáhá při držení růžence v ruce a také jej uchovat v čistotě. Jeho výroba je složitější, a nemáte-li zkušenosti v šití, je lépe si jej objednat poštou.

Čtení knih o vědomí Krišny
Přestože pronášení mahá-mantry stačí k osvobození v lásce k Bohu, každý obvykle potřebuje pomoc v podobě ostatních aspektů vědomí Krišny pro další očištění srdce a mysli. Velmi mocným způsobem očisty mysli a inteligence jsou knihy Šríly Prabhupády, jako slavná Bhagavad-gíta, píseň Krišny, Šrímad-Bhágavatam, a ostatní. To je nezbytná četba pro toho, kdo se chce stát vědomým Boha. Veškeré informace, které potřebujete k tomu, aby se z vás stali služebníci Pána s čistou láskou k Němu, jsou dostupné v těchto knihách, neboť je vyslovil buď samotný Bůh nebo Jeho věční společníci, kteří o Něm hovoří. Není třeba znát sanskrit, původní jazyk Véd, protože Šríla Prabhupáda tyto knihy přeložil do angličtiny (a jeho následovníci později do dalších jazyků) a opatřil je čtivým a jasným komentářem, který si získal uznání učenců po celém světě. Snažte se číst alespoň hodinu denně, ačkoliv více je lépe. Ještě lepší je sezvat celou rodinu a číst knihy nahlas, pro očistu vašeho domácího života. Transcendentální zvuk (šabda brahma) védské literatury vstoupí hluboko do vašeho srdce a probudí v něm vědomí Krišny. Čtením těchto knih se můžete osobně stýkat se Šrílou Prabhupádou, neboť řekl: "Nikdy nezemřu. Budu žít věčně v mých knihách." Máte-li ohledně knih jakékoliv dotazy, položte je oddaným prostřednictvím e-mailu, přijďte do nejbližšího chrámu či pozvěte oddané k vám domů.

Vaření pro Pána
Hosté, kteří poprvé navštíví Krišnův chrám, jsou často překvapeni obřadným obětováním vegetariánských jídel podobě Pána Krišny na oltáři. To je pochopitelné. Vždyť k čemu potřebuje všemocný, vševědoucí a všudypřítomný Pán náš malý talíř rýže nebo zeleniny? Dostal snad z ničeho nic hlad? Nevytváří sám nekonečné množství jídla? Není Bůh soběstačný? Potřebuje Krišna tyto oběti? Ve skutečnosti Krišna o tyto oběti žádá - ne proto, že by naši rýži a zeleninu potřeboval, ale protože touží po naší oddanosti. V Bhagavad-gítě (9.26) říká: "Jestliže mi někdo s láskou a oddaností obětuje lístek, květ, ovoce či vodu, přijmu to." Když nás Krišna žádá, abychom Mu obětovali jídlo, měli bychom si uvědomit, že nás ve skutečnosti pobízí k tomu, abychom znovu oživili náš věčný láskyplný vztah s Ním. Zpočátku souhlasíme na základě víry smíšené pocitem povinnosti; později, jak naše realizace dozrává, to děláme s citem a láskou. Tak jako každý přirozeně nabízí to nejlepší svému milému či milé, oddaný obětuje Krišnovi své bohatství, svou inteligenci, svůj život i vegetariánské jídlo. Krišna je svrchovaným milencem všech, ale jak můžeme nabídnout dárky milému, kterého ještě neznáme? Védská tradice nám v tom poskytuje vedení. Chcete-li se o to pokusit, ale nedokážete následovat všechna předepsaná pravidla, může vás povzbudit tato příhoda z Rámájany: když velký oddaný Hanumán a jeho společníci stavěli most z velkých, těžkých kamenů pro krále Rámu, inkarnaci Pána Krišny, jeden malý pavouk také potěšil Pána tím, že nosil ty největší oblázky jaké unesl.

Oltář
Nejprve vyberte pro obětování zvláštní místo. Může to být stůl nebo celý pokoj přetvořený v chrám. Oltář v zásadě tvoří zvýšený stupínek s obrázkem Pána Krišny a Jeho věčné společnice Šrímatí Rádhárání, obrázkem Pána Čaitanji a Jeho věčných společníků (Panča-tattva) a obrázek duchovního mistra.

Domácí oltář
Duchovní mistr přijímá žákovu oběť a obětuje ji svému duchovnímu mistrovi, který ji předává zase svému duchovnímu mistrovi. Tímto způsobem oběť postupuje posloupností duchovních mistrů dokud nedospěje k Pánu Krišnovi. Oddaní z ISKCONu, kteří ještě nebyli zasvěceni, používají obrázek Šríly Prabhupády. Příprava jídla Během celé přípravy, nákupem počínaje, meditujte o potěšení Krišny. Vybírejte nejčerstvější a nejlepší ovoce a zeleninu. Nakupování v supermarketech vyžaduje pečlivou pozornost, neboť nejde jen o to vyhýbat se masu, rybám a vejcím. Čtěte pozorně každou etiketu. Pamatujte, že dnes téměř vše obsahuje nějaký produkt živočišného původu, přestože to nemusí být snadné zjistit. A nepředpokládejte, že výrobky zůstávají stále stejné. Dávejte si pozor na syřidlo (vyrábí se povlaku telecího žaludku a používá se při výrobě sýrů), želatinu (vařené kosti, kopyta a rohy, používá se ke ztužování), lecitin (není-li označen jako "sójový lecitin," může pocházet z vajec) a živočišné tuky. Mnoho výrobků obsahuje tyto složky. Je-li etiketa výrobku prázdná nebo jeho původ obtížně zjistitelný, nekupujte jej; výrobce nechce, abyste se dozvěděli, co v něm je. Totéž platí o výrobcích nadměrně či výlučně označených nechvalně známými E-čísly. Mnoho potravin má také zvláštní vlastnosti, které je činí nevhodnými pro obětování. Houby nelze obětovat a ve védské kuchyni je nenajdete. Podle ájurvédy totiž zvyšují kvalitu nevědomosti. Jejich výživná hodnota je navíc prakticky nulová a strávení hub si vyžaduje více energie než vám kdy mohou poskytnout. Cibule a česnek také patří mezi tyto potraviny. Přestože jejich léčivá hodnota je v ájurvédě vysoce ceněna, transcendentalisté je nedoporučují, protože silně zvyšují kvalitu vášně, což vede ke ztrátě koncentrace, trpělivosti a tolerance. Kromě běžně známých druhů drog - heroinu, alkoholu, tabáku atd. - se mezi omamné látky také počítají káva, tmavý čaj a kakao kvůli jejich vlivu na mysl. Podle ájurvédy tyto substance zkracují život. Celou řadu těchto výrobků lze snadno nahradit. Ve védské kuchyni používáme místo místo cibule a česneku asafetidu zvanou též hing. Čokoládě a ostatním kakaovým produktům se snadno vyrovná a někdy je i předčí karob, prášek z plodů stromu Ciratonia siliqua. Podle názoru mnoha lidí různé druhy náhražek kávy jako cikorka chutnají lépe než pravá káva. A když ochutnáte ohromné množství bylinných a ovocných čajů, nebude pro vás obtížné vzdát se tmavého čaje plného taninu, který poškozuje žaludeční stěny. Obětujte potraviny v kvalitě dobra, jako jsou obilí, luštěniny, mléčné výrobky, zelenina, ovoce a ořechy. ISKCON vydal řadu kuchařek s nesčetným množstvím receptů, které si můžete objednat poštou. Budete-li se při vaření držet těchto zavedených metod, dosáhnete lahodných výsledků již s nepatrnou dávkou praxe. Je třeba vařit v čistém prostředí a snažit se omezit rušivé vlivy na minimum. Při vaření a obětování nesmí být přítomno žádné domácí zvíře. Prosím neochutnávejte jídlo během vaření, neboť vaříte pro Pána a On by měl být prvním, kdo hotové jídlo ochutná.

Obětování
Malé části hotových jídel vložte každé na samostatný talířek či misku, které jste zakoupili výhradně pro tento účel. Ty položte na váš domácí oltář, před obrázek Pána. Pokloňte se před oltářem a poté pronášejte pět až deset minut Hare Krišna mantru. Pokročilejší oddaní pronášejí tři konkrétní mantry určené pro obětování jídla. Poté odneste jídlo (nyní zvané prasádam) zpět do kuchyně a přendejte je na běžné servírovací nádobí. Nádobí používané při obětování umyjte a pečlivě uložte. Rozdávejte prasádam z talířků určených k obětování i ostatní prasádam, které je stále v hrncích v kuchyni (všechno jídlo je obětováno zároveň s jídlem na oltáři a nazývá se prasádam) a těšte se z transcendentální chuti pocházející z duchovního království. Před jídlem můžete také recitovat modlitby pro uctění prasádam, tak jak to dělají oddaní z ISKCONu. Standardní mantry pro obětování jídla a uctění prasádam jsou zde.

Programy doma
Ve většině středisek ISKCONu je několik oddaných, jejichž hlavní činností je pořádat programy mimo chrám. Můžete se obrátit na chrám a pozvat některé z nich do vašeho domova. Může to být buď soukromý program jen pro vaši rodinu nebo můžete pozvat sousedy a přátele, aby se s vámi mohli podělit o příležitost naslouchat praktikujícím vaišnavům. Oddaní s sebou obvykle mají hudební nástroje, jimiž se doprovázejí při sborovém zpěvu, a hosté se k nim mohou připojit a tancovat v extázi. Oddaní také přinesou prasádam, knihy a další devocionální předměty, které vám pomohou při praktikování vědomí Krišny doma. Mohou s sebou mít i diapozitivy s duchovními náměty a jsou připraveni hovořit o filosofii a zodpovědět jakékoliv otázky nebo kritické připomínky. Můžete je dokonce požádat, aby u vás zůstali po programu přes noc a uspořádali pro vás další program příští ráno.

Zajímáte se více?
Přijďte na nedělní program do místního chrámu hnutí Hare Krišna. Tam se setkáte s mnoha činnostmi a nadšenými oddanými, kteří vám pomohou rozvinout vaše vědomí Krišny. Přidejte se k ostatním členům ISKCONu při zpívání, hodování, sledování dramat, lekcí, diaprojekcí nebo filmů a prožívejte vaše nedělní odpoledne duchovně nejradostnějším způsobem. Když jste doma, může se vám zachtít distribuovat knihy o vědomí Krišny, prasádam nebo CD těm, které znáte nebo potkáte či se s nimi podělit o to, co jste se naučili o filosofii. Pozvěte je do vašeho domova na malý program nebo na nedělní program do chrámu. S tím, jak uděláte další pokrok a získáte pevnější přesvědčení o nutnosti duchovního života, váš domov se také může stát střediskem hnutí pro vědomí Krišny ve vaší oblasti. Příspěvky na provoz chrámu a kazatelské programy jsou vítány. Je možné také přispět cestujícím kazatelům, kteří vás navštíví. Každý příspěvek, který vaišnavům dáte, se vám v příštím životě vrátí tisíckrát. Když vaišnava použije vaše těžce vydělané peníze ve službě Pánu, znamená to pro vás automaticky duchovní pokrok jakoby jste vykonali tuto službu sami. Každý by měl použít svůj život, energii, bohatství, inteligenci a slova ve službě Pánu. Věnujte se tedy oddané službě, bhakti-józe, metodě duchovní realizace v tomto věku (Kali-juze) co nejvíce.

Otázky o džapování
(pronášení svatých jmen Pána v podobě mantry)

Otázka: Hnutí Hare Krišna je pro mě nové a chtěl bych vědět, jestli i bez toho, abych osobně dostal mahámantru od duchovního mistra, mohu sám začít džapovat a získat z toho stejný duchovní prospěch? Plánuji vyhledat organizaci poblíž mého bydliště, ale chtěl bych začít džapovat ihned. Můžete mi také poradit jak džapovat? Jestli potichu, nahlas atd.

Odpověď: Každý může džapovat i bez zasvěcení. Mahámantra má tu moc. Zasvěcením se tato moc dále zvýší.

Otázka: O co bychom se měli modlit?

Odpověď: Ve Šrímad Bhágavatamu je uvedeno, že ať je člověk plný hmotných tužeb, nemá žádné tužby či touží po osvobození, měl by se obrátit na Nejvyššího Pána, Krišnu. Ať tedy v životě chceme cokoliv, měli bychom se modlit ke Krišnovi, aby naši touhu splnil. Samozřejmě není příliš moudré modlit se o hmotné věci, neboť to jen prodlouží náš pobyt v hmotném světě. Nejlepší je požádat Krišnu: "Prosím, vyprosť nás ze samsáry a zaměstnej nás v čisté oddané službě Tobě." Proto pronášíme Hare Krišna mantru. Hare Krišna mantra je nejvyšší modlitba, protože jejím pronášením žádáme Krišnu, aby nás vyvedl z hmotného světa a umístil nás v našem původním postavení - věčnosti, poznání a blaženosti. Hare Krišna mantra je tedy tou nejlepší modlitbou, kterou můžete Krišnovi věnovat.

Následuje malá anekdota.
Žila jedna stará žena, která chodila každý den do lesa sbírat dříví na topení a pak ho prodávala na tržišti. Nesla dříví na hlavě, jak je v Indii zvykem, ale neustále jí padalo a musela se pro ně pořád shýbat a sbírat je. Stmívalo se a ona ze zoufalství zavolala Krišnu, aby jí pomohl z její nesnáze. Krišna se před ní zjevil a zeptal se, co pro ni může udělat. Řekla mu, že by mu byla vděčná, kdyby mohl zařídit, aby dřevo zůstalo na svém místě na její hlavě, aby mohla dojít na tržiště včas a prodat dříví ještě před setměním. "Staniž se", řekl Krišna a zmizel. Poučení z tohoto příběhu je, že ta žena byla velmi pošetilá, když měla tak malicherné tužby. Přímo před ní stál Nejvyšší Pán a ona požádá o tak směšnou věc. Krišna nám může dát cokoliv - především čistou oddanou službu, takže už nebudeme mít žádné potíže v hmotném světě. Tento hmotný svět je místo plné problémů a utrpení, a dokud jsme zde, třebaže žijeme obklopeni bohatstvím, nutně budeme mít mnoho problémů. Nejlepší, o co se můžeme ke Krišnovi modlit, je, aby nás jednou provždy dostal z tohoto světa a umístil nás opět u svých lotosových nohou.

NAMA HATTA-kongregace ISKCONu

Kongregace
Oddanou službu Pánu neboli bhakti-jógu může praktikovat každý, bez ohledu na situaci, ve které se právě nachází. I když život v chrámu umožňuje nejintenzivnější využití času a energie v duchovním životě, pokrok lze dělat i doma. Je zřejmé, že se masy lidí nemohou nastěhovat do chrámu, aby tam praktikovaly duchovní život. Šrí Čaitanja Maháprabhu však předpověděl záplavu láskou k Bohu. Jak se to tedy stane? Šrí Krišna Čaitanja sám řekl, že máme zůstat tam, kde jsme, a pouze přestat s hříšnými činnostmi a opěvovat Pána zpíváním Hare Krišna mahámantry. Rodina ani zaměstnání nejsou na závadu. Naopak, celá rodina může žít v atmosféře oddanosti Bohu, zpívat Hare Krišna, sdružovat se se stejně založenými přáteli a prožívat tak čistý a radostný život s vědomím Krišny. Takových rodin přibývá i v naší zemi. Předpověď Pána Čaitanji, že se svaté jméno Pána bude zpívat v každém městě a vesnici po celém světě, se pomalu ale jistě stává skutečností. Manželské páry, důchodci, mládež i děti zpívají Hare Krišna. Lékaři, podnikatelé, dělníci, učitelé, ženy v domácnosti a lidé mnoha dalších profesí z různých sociálních vrstev se pravidelně scházejí, aby společně sloužili Krišnovi. V chrámu tedy žijí oddaní, kteří nemají rodiny a mohou se 24 hodin denně věnovat studiu a praktikování bhakti-jógy, a tak se přirozeně stávají vzorem pro členy kongregace. Ti se zase snaží podporovat chrám po hmotné stránce. Tak se může celá společnost správně duchovně rozvíjet.

Tábor
Jednou z nejradostnějších událostí roku je pro všechny kongregační členy ISKCONu letní tábor NAMA HATTA. Týden strávený v přírodě s dobrou vegetariánskou kuchyní a ve společnosti oddaných přináší ideální spojení rodinné dovolené s aktivním duchovním životem. Přednášky, zpívání, procházky či koupání v rybníku jsou jen některé z mnoha činností, kterými je týden na táboře naplněn. Nescházejí ani vzácní hosté, kulturní večery s divadelními představeními, hudebními vystoupeními, či promítáním diapozitivů.

Centra
Nama Hatta centra, jak se říká kongregačním střediskům ISKCONu, dnes najdete v různých částech naší republiky. Členové i veřejnost se v nich scházejí za účelem prohloubení svých realizací a poznání v oblasti duchovního života. Taková malá centra zastupují chrámu v dané lokalitě. Jednoduchý ale naplňující program pravidelných setkání se skládá z kírtanu (společného zpívání Hare Krišna mahámantry), filosofické diskuse, ale i vegetariánského pohoštění atp. Skupinky kongregačních členů existují i ve městech a vesnicích, kde není k dispozici stálé centrum, ale to není překážkou ve sdružování se, protože oddaní se mohou sejít kdekoliv, třeba v parku. Takovým skupinám, které nemají stálé centrum a scházejí se na různých místech ve své lokalitě se říká Nama Hatta sangha.

Hledání gurua

Otázka: Hare Krišna! Sláva Šrílovi Prabhupádovi. O vědomí Krišny se zajímám osm let. Navštívil jsem chrámy, bydlel jsem několikrát v chrámu New Goloka v Severní Karolíně a chrámu v Potomac v Marylandu. Dole mám pokoj vyhrazený pouze pro oddanou službu Krišnovi... Opravdu chci prohloubit můj pokrok, ale cítím, že potřebuji být veden duchovním mistrem. Cítím, že sám již nejsem žádného pokroku schopen. Dává vám to nějaký smysl? Můžete mi pomoci s mojí otázkou?

Odpověď: To dává dokonalý smysl! Je to závěr, ke kterému by měl při studiu vaišnavské literatury každý přirozeně dospět . Standardní proces v ISKCONu je spojit se s místními oddanými a ti vám podají další informace o tom, jak postupovat. Nejlepší by bylo, kdyby jste mohl strávit nějaký čas v našich chrámech, kde se můžete setkat s různými guruy osobně. Můžete poslouchat nahrávkám přednášek různých guruů, obrátit se na toho, který vás nejvíce inspiruje a navázat s ním vztah. Musíte si však být jistý, že jste připraven vzdát se své nezávislosti a odevzdat svůj život misi vašeho gurua - kázání poselství Čaitanji Maháprabhua po celém světě. Není třeba pospíchat. Nechte si dost času na rozmyšlenou a vše velmi pečlivě zvažujte. Výběr gurua je ta nejdůležitější volba vašeho života. Pokud některého přijmete, žádný další pokus už nemáte. Určitě si chcete být absolutně jist, že se jedná o osobu, která se o vás bude starat a přivede vás zpátky k Bohu.

Tajemství vědomí Krišny

Toto je můj oblíbený příběh z pracovní verze životopisu Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Thákura (1874-1937, gurua A.Č. Bhaktivédánty Svámího Prabhupády) Sri Bhaktisiddhanta Vaibhava od Bhakti Vikáše Svámího. Ilustruje, jak funguje bhakti-jóga. Bylo by možno jej také označit jako "zenový příběh o učení prostřednictvím neučení".

Výkonný rektor na Hindu Universitě v Benáresu, ve své době velmi proslulý muž jménem Madan Mohan Malavíja, přišel do Gaudíja Mathu, aby Sarasvatímu Thákurovi položil jisté obtížné filosofické otázky. Sarasvatí Thákura řekl: "Já vám na ně neodpovím, ale měl byste se zeptat oddaných, kteří myjí náčiní pro árati." Učenec odvětil: "Ne. Ptám se na velmi obtížné otázky z Védánty, na které nebudou schopni odpovědět!" Sarasvatí Thákura však trval na tom, aby se šel zeptat těch púdžárích, kteří v té době právě čistili náčiní pro uctívání Božstva. Podrobil se tedy vůli Sarasvatího Thákura a šel se jich zeptat. Když k nim přišel, řekli mu: "Právě teď jsme zaneprázdněni mytím těchto talířů, ale pomozte nám, prosím, a až skončíme, vaše otázky budou zodpovězeny." Přestože to byl tak proslulý a vážený člověk, souhlasil s tím, ze jim s touto prostou službou pomůže. Když bylo všechno mosazné náčiní vyčištěno, vrátil se k Sarasvatímu Thákurovi, aniž by dále mluvil s púdžárími. Sarasvatí Thákura se ho zeptal: "Dostal jste odpověď na své otázky?" Madan Mohan Malavíja odpověděl: "Ano, dokonce aniž bych o tom s někým diskutoval. Když jsem pomáhal čistit to náčiní pro árati, odpovědi se mi automaticky zjevily v mysli." Sarasvatí Thákura na to řekl: "Ano. Filosofii vědomí Krišny lze pochopit prostřednictvím služebnického postoje, nikoliv sebevětší dávkou intelektualismu. 'Sevonmukhe hi jihvado...' Pouhé čtení knih a recitace šlok vám nepomůže. Služba Bohu nám poskytne veškeré odpovědi na otázky v šástrách. Můj guru, Gaura Kišóra Dás Babádží, nebyl gramotný, ani pandita, ale všechny šloky a siddhánty se zjevovaly v jeho ústech, protože byl sevonmukha - toužil sloužit Krišnovi. English

page url: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/otazky.htm
Please support us:  
 
© 2001 - 2024 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust - Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)