krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Védská astrologie: reakce na článek Proč astrologie nefunguje?

JanM, březen 2009

Namasté

Se zájmem jsem si přečetl váš článek.

Nevím, kolik reakcí prof. Heřt dostal, ale od zastánců tradiční indické astrologie (džjótiš) jich nejspíše příliš nebylo. Nejsem sice sám astrolog, ale džjótiš je nedílnou součástí mého světového názoru, takže o ní mám jistou představu.

Úvodem je třeba říci, že argumenty v článku se téměř netýkají džjótiš, která se na Západ dostává ve větší míře teprve v posledních letech a v ČR se jí pokud vím nikdo profesionálně nevěnuje. Úsilí skeptiků 'vyvrátit' astrologii by se mělo logicky zaměřit na její nejsilnější variantu, za kterou osobně považuji právě džjótiš.

Je kuriózní, že astrologie, která podle astronomů zemřela už ve 17. století, stále žije a vzkvétá.

Džjótiš je bezesporu na vzestupu. Např. mnoho indických univerzit nabízí kurzy. V roce 2004 indický Nejvyšší soud zamítl petice odpůrců, čímž potvrdil obdobné rozhodnutí soudu státu Andhrapradéš z roku 2001. Podle mého známého, profesionálního džjótišiho Šjámasundara Dáse, dnes většina profesionálů používá džjótiš pro její přesnost. Ovšem ani přesnost metody a v poslední době kvalitní software z nikoho experta neudělají. Bohužel existuje mnoho pseudoastrologů, kterým jde jen o peníze naivních lidí, jež nepoznají experta od diletanta či podvodníka.

Dvojitě slepé testování posoudí spíše interpretační kvality daného astrologa než možnosti samotné metody. Lidský faktor zde hraje rozhodující úlohu.

Védský astrolog Jeffrey Armstrong - test se skeptikem Michaelem Shermerem [diskuse iritovaných skeptiků zde, odpověď Shermera v příspěvku 19]

Džjótiš nedefinuje kauzální vliv nebeských těles na člověka. Uvažovat tedy o jejich vzdálenostech od Země, hmotnosti atd. je bezpředmětné. Nebeská tělesa jsou pouze ukazatele, něco jako dopravní značky. Tím odpadají argumenty 1,2,4-11,15.

3: Džjótiš je jednou ze šesti vedáng, pomocných disciplín pro studium véd. Označuje se také jako džjótir véda. Tak jako ostatní védy je definována jako tzv. apaurušéja, doslova 'ne-lidského' původu. Byla zjevena dávným védským mudrcům, kteří ji zaznamenali a rozvinuli. Do současnosti se udržela díky systému posloupností učitelů a žáků.

8: Toto je možný problém západní astrologie, ne však džjótiš, která jiným než tradičně definovaným tělesům nepřičítá žádný význam.

9: Ano, tato speciální omezení zde jsou. Naštěstí se na pólech a v okolí příliš klientů nerodí.

12: Džjótiš proto předepisuje tzv. bídža korekce, které je třeba provádět zhruba každých 100 let.

13,19: Každý člověk je individuální a ani dvojčata se nerodí zároveň. Horoskop se údajně mění zhruba každé dvě minuty. Přesto existují případy po narození oddělených dvojčat, která se setkala až mnohem později a navzdory tomu se jejich životy velmi podobaly (např. Jim Lewis a Jim Springer).

14: Tento okamžik se nazývá bhú-patana, dotek země. V tradičních kulturách ženy většinou rodí vsedě a když dítě plně opustí matčino lůno a dotkne se země, jde právě o tento směrodatný okamžik:

Satja Džátaka 1.5

Urychlení či pozdržení nehraje roli, podstatný je skutečný okamžik porodu.

16: Tradičně byli astrologové zváni k porodu, aby zjistili přesný čas a mohli ihned vypracovat horoskop. Pro měření času používali vodní hodiny (s přesně definovanou dobou vyprázdnění).

17: V porodnicích je přesný čas zaznamenáván. Pokud ho klient nezná, je možné ho určit zpětně rektifikací pomocí významných událostí v životě klienta.

18: Tyto argumenty pouze poukazují na lidskou nedokonalost. Zkušený džjótiši by toho ale měl být schopen.

20-22,25,29,31-32: Západní astrologii neobhajuji. Džjótiši musí být schopen vypracovat horoskop i bez setkání klientem. V Indii lidé nechodí k džjótišimu, aby jim řekl jací jsou, ale kvůli konkrétním předpovědím. Tam se dá těžko podvádět - předpověď buď vyjde nebo ne a často je toho 've hře' mnoho (jinak by nechodili k džjótišimu). Džjótiši se špatnou pověstí zaviněnou nepřesnými předpověďmi se jednoduše neuživí a v dobách minulých ho mohlo potkat ještě něco mnohem horšího, a to i na Západě:

P. Cornelius Tacitus. Letopisy 1.6, 6.21

23: Zodpovědnost a etika džjótišiho, tak jako lékaře atd., je velmi důležitá.

24: Osud a karma není totéž. Osud je obvykle chápán jako něco daného a neovlivnitelného a víra v něj nabádá k pasivitě. Karma má podle tradičních textů různé fáze, nevylučuje svobodnou vůli a její pochopení vede naopak k pozitivní aktivitě.

26: Takový je život. Lidé se rozhodují podle okolností v dané situaci a svého přesvědčení.

27: Džjótiš je značně homogenní, i když v jejím rámci existují různé specializované metody pro různé účely, tak jako v moderní vědě.

28: Moderní věda je také laiky kritizována pro přehršel cizích termínů. To však o ničem nevypovídá.

30: Džjótiš je nedílnou součástí védského paradigmatu, a proto souvisí s dalšími disciplínami, z nichž některé také v poslední době nabývají na popularitě (ájurvéda, gemologie atd.).

33: Neměnnost principů je jedinou zárukou přežití a efektivnosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že prof. Heřt bude potřebovat lepší argumenty. Doporučuji mu proto studovat džjótiš, včetně její speciality - nádí granthy.

ukázka - zkušenost s Bhrigu samhitou

Doufám, že se mi podařilo do jisté míry poukázat na podstatu a možnosti džjótiš a její odlišnost od západní astrologie. Případné dotazy se pokusím zodpovědět nebo je předám dál. Předem dávám svolení k publikaci tohoto textu beze změn k nekomerčním účelům. [Na článek nepřišla od autora ani od nikoho jiného ze spolku Sisyfos dosud žádná odpověď.]

Související odkazy:
What Exactly is Accomplished by Asserting “Astrology is Rubbish”?
Why it is no longer acceptable to say astrology is rubbish on a scientific basis
Dr Geoffrey Dean & Research Sceptical of Astrology. The pitfalls of trying to prove a negative.
James Randi's Sceptical Tests of Astrology
Astrological tables
Miscellaneous info on astrology
Indická historie tarotu a šachu
astrology links

page url: http://veda.harekrsna.cz/encyklopedie/jyotisa_odpoved.htm
Please support us:  
 
© 2001 - 2024 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust - Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)