krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Indická historie tarotu a šachu

"Někteří spisovatelé jsou přesvědčeni, že nejstarší karty jsou odvozeny z obrazů (podob) indického božstva Višnua, udržovatele světa" a jednoho ze tří velkých jmen Boha; ostatní dvě jména jsou Brahmá, stvořitel světa a Šiva, jeho ničitel. Višnu je v indickém umění zobrazován se čtyřma rukama držícíma čtyři předměty - lotos, kyj, lasturu a disk - které se někdy spojují se čtyřmi barvami. Navíc, Višnu má deset tradičních avatárů, devět v minulosti a jednoho - Kalki -, který má přijít, a těchto deset avatárů početně odpovídá deseti zefirotům ve Stromu života stejně jako deseti jednotkovým kartám v každé barvě. Rané indické hrací karty obsahují buď osm nebo deset barev v sadě a každá barva se skládá z dvanácti karet složených z čísel 1-10 plus dvou figur. Znaky barev desetibarevné sady se podobají deseti inkarnacím či avatárům Višnua.

Michel Constant Leber napsal kolem roku 1842, že některé z karet velké arkány jsou odvozeny z raných východních podob božstev a symbolů, které byly později změněny pod vlivem křesťanského dogma. Tak se Višnu, indické božstvo, změnil v Le Pape (papeže), hlavu katolické církve; La Maison di Dieu (dům Boží) nahradil orientální pagodu; a L'ermite (poustevník) v kápi byl odvozen z muslimského derviše. Jedno z androgynních (oboupohlavních) hinduistických božstev je známo jako Ardhanárí; polovina je Šiva a druhá polovina je jeho manželka mnoha jmen. Tento složený bůh má čtyři ruce: Šiva drží nádobu nebo bubínek (damaru) a prut nebo trojzubec a za ním sedí býk; jeho manželka drží meč a kruhový štít a za ní se krčí tygr. Čtyři symboly, které Ardhanárí drží, se tedy podobají čtyřem barvám u hracích karet." (S.R. Kaplan: Encyklopedie tarotu, svazek 1/4, str. 18)

Porovnání podle podobného tvaru:
kára (angl. discs, coins), červená - lastura (Višnu), damaru (Šiva)
piky (swords, spades), černá - kyj (Višnu), meč (Déví)
srdce (cups), červená - čakra (Višnu), štít (Déví)
kříže (wands), černá - lotos (Višnu), trojzubec (Šiva)

Také šachy mají původ v Indii, kde se nazývají čaturanga, neboli čtyři divize armády - sloni (s věžemi na hřbetě), střelci (na vozech), jezdci a pěchota.

Související články:
Védská astrologie: reakce na článek Proč astrologie nefunguje?
Odkud vzešly taroty? Část První.

page url: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/tarot.htm
Please support us:  
 
© 2001 - 2024 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust - Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)