krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

V poslední době se i u nás dostává do povědomí téma nádí, neboli tzv. knihoven palmových listů. Tento zájem nejspíše probudila kniha Thomase Rittera "Proroctví o Evropě z knihoven palmových listů" (originál vydal Jochen Kopp Verlag, Rottenburg 2006, český překlad Dialog, Liberec 2007). Následující souhrnný článek B. V. Ramana, nejproslulejšího indického tradičního astrologa 20. století, nabízí přímou zkušenost a názor experta. Zasvěceným komentářem v [] jej doplnil současný tradiční astrolog amerického původu Šjámasundara dása. Protože předpokládá jistou znalost západní a indické astrologie, filozofie, teologie a sanskrtu, doplnil jsem ho ještě dalšími vysvětlivkami pro laiky v závorce jako 'pozn. překl'.

Nádí granthy a védská astrologie

z knihy dr. B. V. Ramana parafrázuje a komentuje Šjámasundara dása

český překlad CC-BY-SA: bh. Jan Mareš, 2013

Dr. B. V. Raman ve své autobiografii(1) příležitostně zmínil některé ze svých setkání s nádí astrology. Jelikož jsou jeho pozorování velmi informativní, prozkoumáme, co k tomuto tématu říká.

"Dědeček mi dal jistou představu o tom, co jsou nádí granthy (grantha: posvátný text, písmo, pozn. překl.) a jak jeden nádí astrolog žijící poblíž jeho sídla (kolem roku 1905) v Linghi Chetty Street vydělal hodně peněz, ale zemřel v naprosté bídě! Měl jsem trochu obavu o zdraví Rádžéšvarí [jeho manželky], neboť byla v pokročilém stupni těhotenství. (Můj přítel, pozn. překl.) Áčárja mě vzal ke dvěma nádí astrologům - jeden byl myslím nádar na Royapettah High Road a druhý mudaliar(2) na Egmore. Mudaliarovo nádí - Márkandéja nádí - na mě udělalo dojem. Vzal moji ráši (sluneční znamení, pozn. překl.) tabulku a požádal mě, abych přišel zítra. (Text na mém listu, pozn. překl.) byl prý dialog v tamilštině mezi mudrci Vasišthou a Višvámitrou s bohyní Párvatí v roli moderátora. Čtení překládal Thiruvenkatáčárja. Ze všech nádí a Bhrigu samhit - více než 50 - které jsem dosud viděl a zkoumal, se pouze Márkandéja nádí ukázalo jako celkem přesné. Pro informaci svých vážených čtenářů uvádím čtení z nádí:

[Následující čtení předané dr. Ramanovi má formát typický pro nádí - je poněkud lakonické a obsahuje náhlé odbočky.]

"Po popisu postavení planet nádí pokračoval takto: 'Rodištěm je město v Karnátace (stát na jihu Indie, pozn. překl.) a matčin dům; dům směřuje k jihu; porodu se účastnila stará žena s tmavou pletí, další žena a jedna vdova; zrozenec je nejstarší (dítě v rodině, pozn. překl). Vládcem ascendentu je Saturn ve Venuši aspektovaný (ovlivněný, pozn. překl.) Jupiterem, světlá pleť, štíhlé tělo, průměrná výška, slušný, skromný, příjemý, obchodně uvažující, pozorný, žádné kapaty (vady charakteru, pozn. překl.), slušná dlohověkost, získá široké znalosti a stane se strhujícím řečníkem. Bude často cestovat. Ochotný pomáhat, bude šťastný a překoná svého děda (v astrologii, pozn. překl.). Jelikož je Merkur vládcem 5. (domu, pozn. překl.), stane se matematikem a získá vysokou kvalifikaci v astrologii. Případ jeho otce je odlišný. Zrozenec má (karmický, pozn. překl.) vztah se svým dědem a získá si skvělou pověst. Vládce 2. silně aspektuje Měsíc a Saturn. Získá vysoké vzdělání a stane se panditem (tradičním učencem, pozn. překl.). Nebezpečí v Saturn daši (období převládajícího vlivu dané planety, pozn. překl.) bude překonáno a bude žít až do Kétu daši.'

Náhle začali o desátém domě vést dialog mudrci Vasištha a Višvámitra.

Višvámitra:
Vládce 10. je v 7. s vládcem 8. Vládce 7. je ve znamení Měsíce a Měsíc je ve 4. s vládcem 1., aspektujícím 10. Vládce 2. a 11. je v 10. Proto nebude mít pevné zaměstnání. Bude se věnovat zemědělství a bude mít jistý zisk ze zemědělství a tiskařství. Vstoupí do státní služby v oboru vzdělání a bankovnictví. V obchodu bude čelit velkému odporu.

Vasištha:
Vládce 10. Mars, Merkur, vládce 5., a Venuše, vládce 4. a 9., dobře umístěna, a Jupiter v 10. aspektován vládcem lagny (ascendentu, pozn. překl.) svědčí o značném úspěchu se šástrami (tradičními písmy, jejich studiem a výkladem, pozn. překl.). Bude znalcem astrologie a matematiky a bude se věnovat profesi svého děda. Bude studovat planety, stane se učeným, bude pomáhat lidstvu znalostí několika šáster. Bude mít ctnostné zaměstnání. Bude vydávat knihy, bude mít peníze v hotovosti, prosperující kariéru a stane se slavným, získá mězinárodní věhlas a rozšíří úctyhodnost své rodiny. Saturn je silný. Bude mít proto mnoho soupeřů, ale vždy uhájí své postavení. Jupiter aspektuje Saturna. Bude redigovat knihy a rozvine výdělečný obchod. Jupiter daša bude dobrá pro obchod. Bude průkopníkem a stane se institucí. V pozdější polovině Jupitera se stane široce uznávaným. V Saturn daši bude vést organizaci s mnoha podřízenými. Zajistí si prominentní postavení a ničím nepřerušovaný blahobyt. Bude mít váksiddhi (mistrovství řeči, pozn. překl.). Nevstoupí do vládní služby, ale bude ve styku s králi. Bude žít nezávislý život, nesnese podřízenost. Jupiter a Saturn jsou jógakaraky(3).

Náhle čtení skončilo. Většina budoucích předpovědí daných v roce 1935 se ukázala jako správná. Mám pocit, že toto je jediné nádí, které se ukázalo jako uspokojivé. Áčárja řekl, že je sťastný, protože mi nádí předpovědělo zářnou budoucnost.

Další setkání bylo s nádarem, který tvrdil, že vlastní Agastja nádí. Když mě áčárja představil majiteli nádí, ten prozkoumal několik listů a řekl, že nádí nařizuje, abychom přišli zítra. Když jsme tam ve stanovený čas přišli, nádí pečlivě prozkoumal můj pravý palec a všiml si na něm podle jeho slov důležité linie. Na základě této linie četl z palmových listů planetární postavení v době mého zrození, přičemž uvedl nakšatru a tithi(4), v nichž jsem se narodil. Toto jeho zjištění mého horoskopu na základě linie na palci mě téměř omráčilo. Když jsem požádal nádara, aby vysvětlil metodu, která mu umožňuje najít list, áčárja řekl anglicky, 'Neptej se ho na takové otázky. Toto tajemství nikdy neprozradí.'

Příští ráno, když jsme šli opět za ním, nejprve přečetl první dům a uvedl obecný přehled. Jedna z konkrétních předpovědí zněla, že během týdne má žena porodí syna, který bude mít madhjáju neboli střední délku života. První část předpovědi se splnila, neboť se syn narodil za 10 dní.

Tajemství listů nádí mě fascinovalo. Na čem se zakládají? Jak mohly vyjevit minulé události s tak ohromující přesností? Proč jsou uchovávány v tajnosti? Tyto otázky mě vzrušovaly dlouhou dobu, až mi v roce 1953 jedno nádí, konkrétně Guru (Brihaspati či Jupiter, pozn. překl.), poskytlo odpověď. Časem sdělím o nádí granthách mnoho informací."(5)

Dále dr. Raman krátce popisuje svou návštěvu Bhrigu šástrího (vykladače nádí zvané Bhrigu samhitá, pozn. překl.) ve Varánasí (svaté město na řece Ganze, pozn. překl.):

"...Šríkánta Šástry mě zavedl do astrologova domu v jedné vedlejší ulici starého města. Když jsme vstoupili do domu, vykladač Samhity, značně pokročilého věku a opírající se o hůl, nás s úsměvem uvítal a vzal nás do místnosti plné zašpiněných, nedbale poskládaných rukopisů. Po předběžných dotazech a zaznamenání podrobností o mém zrození mě pandit požádal, abych za ním přišel příští ráno, což jsem učinil. Na rozdíl od většiny vykladačů nádí a Samhity vypadal učeně. Vyndal ze svazku několik zápisníků a pomalu četl něco, co mělo být mým horoskopem. Čtení bylo v jednoduchém sanskrtu a vysvětlení, pokud nějaká, poskytl Šástry, který byl sanskrtským učencem a dobrým znalcem astrologie. Čtení začalo poklonami Ganéšovi, Šivovi, Višnuovi, Slunci a Měsíci.

Čtení prý mělo uvést ztráty a zisky, štěstí, smutek, dlouhověkost, atd...

Začalo zmínkou o mé návštěvě astrologa, vykladače Samhity, se Šástrym a mou neúspěšnou práci s áčárjovým horoskopem [začátek kapitoly popisuje, jak se dr. Raman stydí za svůj špatný výklad áčárjova horoskopu, jedná se o odlišného áčárju od dříve zmíněného] s utěšující poznámkou, že mě zvládnutí džjótiši (tradiční indické astrologie, pozn. překl.) a dosažení božské milosti ještě čeká. Pak uvedlo - po informaci, že Slunce je v Raku, lagna ve Vodnáři a Jupiter ve Štíru - jaká je jóga (dosl. "spojení", postavení planet v daný čas, pozn. překl.) a jaké jsou výsledky. Souhrn čtení je uveden zde pro čtenářovu informaci:

'Stane se šréšthou (vynikající osobností, pozn. překl.). Bude odhalovat budoucnost osob. Pohrouží se do jemných významů šáster. Stane se světově proslulým díky svým knihám a bude se věnovat výpočtům postavení planet. Bude smělý, důstojný a známý svým dobrým charakterem. Bude autorem mnoha knih. Narodil se v Bharatu (Indii, pozn. překl.), na jihu a má jméno Vénkata.' Samhitá pokračovala: 'Jeho matka zemřela ve druhém roce (jeho života, pozn. překl.). Jeho manželka, jejíž jméno začíná slabikou ra-, se narodila v Makara lagně (Kozorohu, pozn. překl.). Bude pokračovat ve studiích do 23 let. Stane se slavným v umění grahagananů (výpočtů postavení planet, pozn. překl.). Bohatství poroste den za dnem v době, kdy mu bude 35, 38, 48 a 58 let. Vzhledem k minulým karmám (jednání a jeho následkům, pozn. překl.) ve 32, 34, 40 a 52 letech nastanou potíže. Nastane smrt příbuzného a obava z nemoci. Ve 48 a znovu v 58 letech bude cestovat do zahraničí, získá úctu, blahopřání a bude následovat čistou karmu. Svět ho bude velebit jako zbožnou duši.'

[Další část čtení uvádí zajímavou informaci o Satjáčárjovi, velmi slavném astrologovi, ctěném osobami jako Varáha Mihira (další velmi slavný astrolog, pozn. překl.). O Satjáčárjovi je toho velmi málo známo, takže toto pomáhá vyplnit mezeru. Tato část uvádí klíč k tomu, jak se stát významným astrologem - pokoru.]

Vytáhl další list a četl: "Satjáčárja byl významný pandit v oboru astrologie. Prostudoval vše, co bylo v astrologii dostupné, ale přesto cítil, že mu něco chybí. Dvanáct let konal askezi. Zjevil se mu Pán Šiva a vybídl Satju, aby požádal o požehnání. Satjáčárja vysvětlil, že i když zná astrologii, cítí, že mu něco chybí. Pán Šiva mu požehnal a řekl: 'Doposud jsi byl džjótiši (astrolog), ale od nynějška budeš daivagja (znalec neznámého) (daiva - boží vůle, co se má stát, 'osud', gja, někdy též vyslovováno jako džňa - znalec, pozn. překl.).' Satjáčárja ihned získal vizi všech budoucích zrození a vzorců kombinací planet a sestavil svou slavnou Satja Samhitu. Tento mladík (dr. Raman, pozn. překl.) se také stane daivagjou. Nechť praktikuje pokoru." To, že poznání a pokora musí jít ruku v ruce, mi opravdu otevřelo oči.

[Pán Krišna definuje nezbytné složky poznání v Gítě 13.8-12, z nichž první dvě jsou 'Pokora a skromnost,...', něco, co bychom měli více rozvíjet všichni.]

Slunce se chystalo zapadnout, když tu pandit náhle přestal číst. Chtěl, abychom se s ním setkali příští ráno.

Byl jsem zvědav na podstatu čtení Samhity spíše než na osobní čtení. Na několik otázek o Samhitách položených panditovi řekl: "Tyto starobylé Samhity sepsali mudrci před tisícovkami let." Příkře jsem ho zastavil a poznamenal jsem: "Samhitá ve vašich rukou vypadá jako napsaná na nějakém papíru podobném pergamenu. Jak můžete tvrdit, že je tisíce let stará?" Klidně odpověděl: "Originály byly sepsány pravděpodobně před nějakými 2 000 lety. Čas od času byly přepisovány vybranými žáky, kteří znali tajemství Samhit. Ta, kterou vlastním, může být asi 300 let stará." Prozkoumal jsem pečlivě listy a pomyslel si, že nemohou být starší než 100 let. Písmena jsem však nedokázal rozluštit. Vzal nás do další místnosti, kdy bylo uchováváno mnoho starých zápisníků označených jako různé samhity ve zchátralé dřevěné skříni.

Poděkovali jsme panditovi za čtení a rozloučili se. Nemohli jsme se s ním znovu setkat, neboť jsem musel příštího večera odjet do Kolkaty.

Předpovědi, které náhle končily, neříkaly nic o dlouhověkosti, dětech atd. Ale vše, co řekly o budoucnosti, včetně jména a lagny mé manželky, mohlo být považováno za celkem přesné a mýlily se o rok či dva ohledně cest do zahraničí, atd...."(6)

Dále ve 25. kapitole dr. Raman stručně zmiňuje, že ho vzdálený příbuzný představil jistému Šrínivásáčárjovi, majiteli Budha nádí (Merkur, neplést s Buddhou se dvěma d, pozn. překl.). Řekl: "Sešel jsem se s ním mnohokrát. Šrínivásáčárja tvrdil, že jeho nádí je bezchybné, ale já jsem měl výhrady. Budha nádí mělo zvláštní metodu výkladu."

V této diskusi o Budha nádí pokračuje ve 27. kapitole.

"Nádí astrologie je jedinečný systém výkladu horoskopu, ale většina nádí granth dostupných na trhu (tj. které lze navštívit, ne, že jsou na prodej, pozn. překl.) je nespolehlivých, pokud jde o budoucí předpovědi. Podstatu nádí astrologie mi vyjevilo samo nádí v letech 1952-53 a já o něm v pravý čas pojednám.

Některá nádí jsou příliš obecná. Pod rouškou astrologie tvrdí, že se zabývají budoucností, ale ve skutečnosti se v nich nenajde žádná astrologická diskuse. Větší důraz je kladen na minulá zrození, která nelze ověřit. [Poznámka - Praktická zkušenost zní vyhnout se všem astrologům (senzibilům atd.), kteří se příliš drží minulých životů. Důvodem je, že pravděpodobně vědí o astrologii pramálo a zaměřují se na něco, co nelze ověřit, čímž skrývají svoji neznalost.] Tentýž jedinec získá různé podrobnosti z různých nádí, takže přinejlepším je lze zkoumat jen z akademického zájmu. Abych umožnil svým čtenářům získat představu o přístupu různých nádí, nezbývá mi, než se odkazovat na jejich náčrty mého vlastního horoskopu.

Podle svého majitele Šrínivásáčárji má přístup Budha nádí, téma této kapitoly, jednu charakteristickou zvláštnost. Mé kontakty s ním pokračovaly zhruba do let 1958-59, kdy vedl strastiplný život v jedné čoultry (jihoindický výraz pro dharmašalu, velmi prostou ubytovnu pro poutníky, pozn. překl.) v Majsúru. Když jsem se s ním poprvé setkal v roce 1936, byl arogantní a odbyl mě jako bezvýznamného. Dokonce mi odmítl říci cokoliv o mém horoskopu. Ale životní zkušenosti, příjemné a nepříjemné, učí své vlastní lekce. Je-li arogantní osoba v závratných výšinách uvržena do propasti, může si uvědomit pomíjivou povahu jména, slávy, postavení, bohatství a vlivu a pochopit, že moudrost spočívá v rozvíjení pokory, lásky... od počátku. Do roku 1958 Šrínivásáčárja zcela vyzrál a byl zosobněná pokora, přátelskost a ochota.

Ze sérií setkání, která jsem s ním měl od roku 1936, jsem získal tyto informace o nádích. Nádí astrologové obvykle prožívají v konečné fázi života mentální a finanční úzkost. Nikdo by neměl vlastnit nádí, neboť to jemu a jeho rodině způsobí pohromu. Nikdy neodhalil, proč dospěl k tomuto závěru. Třikrát se oženil. Kromě poslední manželky, se kterou tehdy žil, první dvě zemřely za tragických okolností. Měl pocit, že mnoho populárních nádí je založeno na kšudra mantrách [To znamená systém uctívání nízkých bytostí. Tyto bytosti jsou na mnohem nižší úrovni než dévatové, jde v podstatě o to, co nazýváme černá magie.] a pokud se předepsané praktiky neprováděly správně, vládnoucí duch proklel majitele nádí! Uvedl příklad astrologa jménem Nárájana Šástry, který pocházel z Čikmagalúru. Šástry přísně praktikoval jisté kšudra mantry, aby 'ovládl' božstvo spojené se Šanim [Saturnem]. Kdyby v tom uspěl, dokázal by správně uvést minulost a předpovědět správně budoucnost až do jednoho roku od data konzultace jen na základě ráši tabulky. V konečném stádiu askeze, když Šástry pronášel mantru, zatímco stál po kolena hluboko ve vesnické vodní nádrži, uviděl krásnou mladou ženu, která si tam přišla vyprat šaty. Její okouzlující vzhled ho rozrušil a jeho pozornost byla natolik odvrácena, že se již nedokázal soustředit na podobu božstva v mysli. Brzy poté Šástry přišel o řeč a jednu nohu mu postihla paralýza, ačkoliv nikdy nezískal požehnání v podobě věšteckého daru, o který tak tvrdě usiloval.

Samozřejmě, že nemohu zaručit autentičnost tohoto příběhu, ale také jsem nemohl nevěřit Šrínivásáčárjovi, který v posledních letech života nelhal. Stál si pevně za názorem, že uctívaný [kšudra] dévatá ovládající nádí uškodí vykladači. [V roce 1982 jsem se setkal se Šrínivásáčárjovým žákem R. G. Raem....]

[Potom dr. Raman popisuje typické čtení nádí, ale tentokrát z Budha nádí, jelikož úvodní formát je podobný ostatním, přeskočím jej a přejdu k zajímavějším částem. Kvůli zkrácení budu parafrázovat.]

Nádí uvedlo: "Horoskop má sannjása jógu, protože vládce lagny a 12., tj. Saturn, je v níčámše [oslabené navámše!]. To je následek šápy (kletby) v rodině za posledních 17 generací. Kletba zmizí ve věku 47 let." Důvod ke kletbě je tento. Před sedmnácti generacemi zrozenec jako mladý student shodou okolností poranil manželku svého gurua na hlavě a způsobil jí velkou bolest. I když se manželka za studenta přimlouvala, guru ho přesto proklel.

Zjistil jsem, že v přehledu je několik rozporů. Moje lagna byla uvedena jako Púrvabhadrá 2 a navámša lagna jako Kumbha, což je matematická absurdita. Když jsem se na tento rozpor zeptal, vykladač vzal jiný list a prohlásil: "Tyto výpočty jsou podle Agastji. Přesná pada lagny je 'opravena' na Šatabhišu 3."

Pak nádí náhle odbočilo slovy "že tato grantha byla sepsána před 2 400 lety Agastjovým žákem, 48. v posloupnosti, na základě Tattvašástry. Celkový počet tattev je 108. 46. se týká rasájana šástry (chemie?) a 96. Védánty. Autoři Budha nádí znali všechny tattvy, zatímco Varáha Mihira napsal svou knihu bez znalosti tattev. V Bhrigu Samhitě je uvedeno 2646 horoskopů s permutacemi a kombinacemi. V Budha nádí je pro každou ráši uvedeno 1800 horoskopů. [Celkem 21 600 horoskopů.]

Pak nádí uvádělo více poznámek, které byly ještě méně relevantní. "V roce 5001 Kalijugy, což odpovídá Šarvarí - ve skutečnosti to bude Vikárí, 1899 n.l. - došlo k rozepři mezi bráhmany v Sauráštře. Rozdělili se do tří sekt a vykladač této nádí patří k jedné z nich. Sauráštra spadá pod vliv Raka."

Nádí pokračovalo: "Zrozenec ve svých předchozích životech dokončil studium 96. tattvy - Védánty. Když studoval 45., došlo k problému. Ve svém minulém životě byl vyučován jen 48. a ne 46. a 47., protože se narodil pod vlivem hvězdy apasavja, Mrigaširy 1. Když měla začít výuka 48., zrozenec zemřel na hadí uštknutí. Jelikož had (Ráhu) je (v jeho horoskopu) v domu Gurua (Jupitera, pozn. překl.), Agastja ho nemohl zachránit." Tyto podrobnosti byly všechny v tamilské poezii, zvučné na poslech, ale chvílemi rozporné a netýkající se horoskopu.

[Nyní začíná čtení. Pro začátečníky bude nepochopitelné, ale zařadil jsem je pro úplnost a také, abych poskytl ochutnávku, jak čtení nádí ve skutečnosti probíhá. Nejsou dokonalé a obsahují chyby. Uvádějí také některá zajímavá pravidla pro pokročilejší astrology.]

Nyní začíná to, co má být čtení. Nádí určilo čas mého zrození jako 34 ghati, 1 vighati... Podle tohoto nádí "zatímco je Merkur v 6. - Merkur je ve skutečnosti v 7. [Dr. Raman poukazuje na chybu vykladače nádí předčítajícího jeho horoskop.] - dlouhověkost končí s Merkurem, vládcem 8. Jeho dlouhověkost bude 74 let 7 měsíců a 16,5 dne." Podle tohoto nádí jsem měl zemřít do 24. března 1977. [V době psaní tohoto textu, 20. března 1994, byl dr. Raman stále živý a zdravý.]

"V navámše Mars aspektuje 4., 2. a 3. a je v 8. Proto zrozenec nezemřel v Mars daši." [Vždy jsem měl za to, že aspekty lze aplikovat v tabulkách varg, zatímco někteří z mých vážených kolegů jako Santanam nesouhlasí. Zde vidíme, že nádí říká, aby se vzaly v úvahu aspekty v navámše!]

"Jupiter, vládce 2. a 11., je v 10. a aspektuje 2. Je-li v první amše, jeho matka se stane vdovou. Lagna je v 95. padě."

V tomto stádiu je řečeno, že se zapojuje bohyně Párvatí a říká: "Pak bychom měli vzít Mrigaširu 1. To je 17. pada. 63. od ní je Kálagnana. Pokud by byla planeta v Kálagnaně, po svatbě by zemřel. Jelikož vládci 12. a 6. jsou v jednom znamení, první za druhým, a jelikož není v navámše mezi nimi není žádný vzájemný aspekt, zrozenec má púrnájus neboli plnou délku života. Nádí navrhuje planetu v 84. padě od Saturnova postavení a 97. pada od Měsíce dává bálarištu. [Měli bychom vysvětlit, že pada se rovná čtvrtině nakšatry, která se naopak rovná jedné navámši. Existuje 27 nakšater, takže 27 x 4 = 108 pad, což je stejné jako 12 znamení x 9 navámš = 108 amš. Bálarišta znamená smrt v dětství.] "Venuše je vládcem 4. Je v Makha (Mágha, pozn. překl.) 3, tj. 39. padě. 83. od ní je vainášika (ničivá, pozn. překl.). Saturn je v Róhiní 1. Když Saturn vstupuje do Róhiní 2, matka zemře. Bod smrti zrozence (ájus) je v Hastě 2. Když maraka [smrtonosné] planety přecházejí tento bod, osoba zemře."

Pak je zde několik výroků následovaných odkazem na dědovu smrt. [Děd dr. Ramana, B. Súrjanarájan Ráo, byl významný astrolog a učitel dr. Ramana.] "Když Saturn vstoupí do Uttarabhadry 4, děd zemře v pátek. Předtím, než zrozenec dokončí periodu Jupiter-Jupiter, veškerý majetek bude ztracen a děd nebude mít ani jedinou penci, kterou by mohl darovat. Zrozenci se narodí všechny děti před dosažením věku 42 let."

Použitý způsob pokynů vypadá jako založený na tranzitu hlavních planet v určitých padách vypočítaném z pad, v nichž se nacházejí lagna a planety...

[Text dále pokračuje v dalším čtení o rodině s využitím prozaičtějších zásad astrologie. Dr. Raman nyní pozoruje:]

Obecný popis budoucnosti rok za rokem byl vágní a neukázal se jako příliš přesný. Ale náčrt o zrození dětí do doby konzultace byl celkem přesný. Byl tam opět skok uvádějící informace netýkající se horoskopu. Nádí vysvětluje: "Existuje 84 rišiů. 6. je Kašjapa. 72. je Agastja. Má 48 žáků. Poslední se jmenuje Šéšagiriša a sestavil Budha nádí. Důkladně prostudoval Tattva sútry."...

[Nádí pokračovalo a hovořilo o jeho budoucí slávě, cestách, přednáškách a jeho cíli po smrti (rišimandala - sídlo mudrců). Nádí také hovořilo o jeho rodinném životě, manželce a dětech. Jeho závěrečná poznámka o čtení z Budha nádí byla:]

"Do tohoto bodu [v náčrtu horoskopu manželky] je náčrt celkem přesný. Pak je zde odkaz na vyhlídky dětí, atd. Jsou však všechny nepřesné a nejsou relevantní."

Později v knize dr. Raman pojednává o svém setkání s V. S. N. Šástrym, astropalmistou z Radžamandry, který tvrdil, že má Bhrigu nádí. Zde o sobě dr. Raman uvádí zajímavé pozorování.

"Můj zájem o nádí pokračoval v nezmenšené míře do mých šedesátých let, kdy jsem se rozhodl neztrácet čas ani peníze honbou za nádími."(7)

V této době však nebyl jeho zájem ještě ukojen, takže si dr. Raman nechal číst a dává nám příklad toho, jak čtení vypadá. Nebudu je opakovat, neboť se stylem podobá ostatním, ačkoliv nepřeskakuje sem a tam jako Budha nádí a ostatní. Poznamenává, že toto nádí také nepředpovědělo správně jeho smrt, jelikož je stále naživu, dlouho po době předpovězené smrti. Na závěr říká: "Bhrigu nádí, navzdory... může být co do přesnosti postaveno vedle Márkandéja nádí, o kterém jsem psal."

Ostatní názory

Na stránkách Astrologického magazínu z Bengalúru vydávaného B. V. Ramanem je každý měsíc diskuse na různá astrologická témata. Občas se objeví téma nádí astrologie. Zde je několik pohledů na nádí z AM.

"V astrologii je dobře známou skutečností, že staré svazky palmových listů zvané nádí granthy vykládají i nepatrné podrobnosti jako je jméno osoby, jméno rodičů,... V tomto druhu náčrtu nádí granthy následují jedinečný systém předpovědi, který nelze nalézt v tradičním a vědeckém systému astrologie.

Toto přivedlo některé astrology ke spekulaci, že nádí jsou založena na aktivitách jistých duchů či kšudra dévatů, kteří nějakou neznámou technikou čtou myšlenky či mysl zrozence, kde je zaznamenána minulost až do okamžiku konzulace a předávají ji nádí astrologovi. Této teorii přidává na váze skutečnost, že budoucí předpovědi v nádích se vzácně ukazují jako úspěšné, a tito spekulanti argumentují, že jelikož je budoucnost zrozenci neznámá, toto se děje. [Sic, duch tedy nemůže číst jeho budoucnost.] Tyto nádí a samhity mají pro lidi kouzlo a fascinaci. Ale mnoho informací o technikách předpovědi lze získat ze studia některých čtení, která dávají..."(8)

[Zdá se, že N. Sundara Rádžan nevěří ve 'spekulace' o nádích jako velmi přesvědčivých, jinak by se nezajímal o astrologické informace z nich získané. Můj vlastní učitel Šaši Kanta Džain a jeho synové byli také obviněni z toho, že mají karna pišáču, zlého ducha, který jim do uší šeptá tajemství o minulosti, přítomnosti a budoucnosti dané osoby. Důvod byl ten, že Šaši Kant Džain měl jako astrolog ohromující pověst, věděl dokonce předem, na co se zákazník zeptá, a potom odpověděl na otázku před jejím položením. Nevědomí lidé neznalí zásad astrologie si mohli myslet, že to je díky černé magii jednoduše proto, že si nedokázali představit, jak mohl tyto věci vědět.]

To samozřejmě neznamená, že neexistují osoby používající kšudra dévaty ke čtení myslí nebo poznání budoucnosti. To, že takoví jsou, jsme viděli ze svědectví B. V. Ramana.(9)

Dále významný učenec V. A. K. Ayer poukazuje na několik astrologických základů nádí.(10)

"Objasněme si naši premisu. To, co pro účely toho průzkumu nazýváme nádí literatura, je psáno v sanskrtu, např. Dhruva nádí, Čandra Kála nádí a Bhrigu nádí. [Nezahrnuje sem nádí v jiných jazycích, jako je tamilština.]

...slovo nádí se zřejmě používá ve smyslu malé časové jednotky nebo jejího příslušného oblouku ve zvířetníku, který se však liší v různých (astrologických, pozn. překl.) školách a v některých případech mezi jednotlivými nádí-amšami v jedné škole samotné.

Zadruhé, zdá se, že předpony ve jménech škol nebo systémů poukazují na parametry využívané pro předpovědi, jak ukážeme. Slovo Čandra Kála je například samgnja pro 16; stejně jako je Dhruva synonymem pro 5, neboť to znamená Šiva, Brahmá, atd. Bylo zjištěno, že Čandra Kála nádí používá parášarovské (podle mudrce Parášary, pozn. překl.) šódaša vargy (11) a Dhruva nádí používá jako své parametry jen pět planetárních varg [ze 16]...

První dojem [z Dhruva nádí] při jejím zkoumání je, že (i) její přístup je zcela vědecký; (ii) systematický a (iii) založený na dobře pochopených zásadách astrologie. Některé z jejich základních zásad se často opakují při čteních textu. Zde jsou:

'Lagna je trojí: zaprvé založená na početí; zadruhé na objevení se hlavy a zatřetí dotyku těla a země. Všechny tři by se měly v předpovědi brát v úvahu.'

[První se nazývá pre-natální období. To je možné zjistit jen ve společnosti, kde jsou pohlavní praktiky považovány za posvátné a tedy řízené očistnými obřady jako je garbhádhána samskára. V tomto věku bezuzdné sensuality a okamžitého uspokojení dokáže jen vzácná osoba určit, který pohlavní akt zodpovídá za početí dítěte. O znalosti přesného času početí nebo vložení sperma ejakulací do lůna nemluvě. Kvůli těmto potížím se pre-natální období nebere v úvahu. I když je snadné spočítat, kdy se poprvé objeví hlava, přesto pro všechny praktické účely považují téměř všichni astrologové za dobu zrození třetí kritérium zvané bhúpatana, dotyk země, tj. oddělení od matčina těla.]

'Budoucnost je třeba předpovídat podle Vasišthovy (Samhity); minulost podle Gargjovy a současnost podle Džaiminiho.'

Dhruva nádí dobře využívá planetární samaji i pro předpovědi; samaji, jak je dobře známo, se liší v různých systémech. Dosud není určeno, ke které škole patří.

[Samaji, v mém astrologickém programu také zvané samanji, jsou metoda pro určování módu planet tím, že se bere v úvahu, ve které nakšatře se planeta nachází, počítáno od lagny, atd. Pro výpočet existují různé vzorce.]

'Osoba trpí fyzickým a mentálním nepohodlím, když Saturn přechází délky vládců 6., 8. a 12., a negativně ovlivňuje ty bhavy, které obývá a aspektuje.' [Délkou se myslí přesný stupeň na jistém kulovém tělese.]..."

Jak se určuje nádí amša u Dhruva nádí

Po tomto rychlém pohledu na některé základní zásady předpovědi v této nádí budeme zkoumat parametry používané při výběru nádí-amš. Naštěstí Vasištha vždy definuje každou nádí-amšu v předpovědi. Vezměme si několik příkladů:

Kusumámša patří do ráši Skopec, hóra Slunce, drekkana Lev, navámša Rak a trimšámša Jupiter.(12) Z hlediska stupňů jsou v tomto pořadí [ve znamení Skopce] 0o do 30o; 0o do 15o; 10o do 20o; 10o do 13o 20' a 10o do 18o. Společný faktor je 10o do 13o 20'. To je tedy rozsah Kusumámši nádí a používá se pět varg. Při předpovídání se tato nádí-amša uvažuje ve dvou polovinách, první a druhé, kde jsou načrtnuty horoskopy s různými planetárními uspořádáními.

Podobně si vybírá svou nádí (amšu, pozn. překl.) Čandra Kála nádí, s tím rozdílem, že místo pouhých pěti varg používá všech šestnáct šódaša varg. Touto metodou se v Čandra Kála nádí nachází celkem 150 nádí-amš, každá se svým vlastním jménem. [Všechny jsou to různá synonyma Durgy.]

Tyto nádí-amši se počítají v daném pořadí v pohyblivých znameních; v opačném pořadí v pevných znameních a od 76. dál v duálních znameních.

První nádí-amša se nazývá Vasudhámša 0o až 0o 12'; Vaišnaví 0o 12' až 0o 24', atd.

V Čandra Kála nádí je také každá nádí-amša rozdělena na dvě poloviny a jsou načrtnuty různé horoskopy s různými planetárními uspořádáními... V nomenklatuře mají jména nádí-amš v Dhruva nádí parášarovský nádech, zatímco v Čandra Kála nádí jsou typicky kéralské (stát na jihu Indie, pozn. překl.), jak lze vidět z paralelních děl jako Skanda Šarírekhá, kde jsou podobná jména dána rekhám (liniím) po celém těle..."

V tomto citovaném článku Šrí Ayer odkryl některá cenná vodítka o systému nádí. Jak je vidět, i když nádí existují tisíce let, jsou pro astrologickou komunitu stále závažnou hádankou. V nedávné době tyto texty vzbudily velký zájem a nedávno R. Santhanam vydal překlad Čandra Kála nádí ve třech svazcích.

Předtím, než nádí opustím, chci uvést menší kontroverzi týkající se panditů Bhrigu Samhity z Hošiarpuru. Následuje článek Suríndera Awastiho z The Times of India News Service, který vyšel 13. ledna 1994.(13)

Bohatství jim vydělává astrologie (Astrology makes their fortune)

Hošiarpur:
Asi půltuctu zdejších rodin vydělává bohatství předpovídáním budoucnosti. Jejich jediným aktivem je, že vlastní mytickou Bhrigu Samhitu, která je prý kompilací všech možných lidských horoskopů, včetně ještě nenarozených lidí.

Zašpiněné stránky Samhity mají odhalovat jméno, rodiče, počet sourozenců i se jmény v minulých a budoucích životech. Doporučují se i opravné prostředky pro předcházení neštěstím a pohromám.

Zdá se, že zákazníků není nedostatek, ale tyto rodiny spolu vedou spor, v němž každá tvrdí, že má autentičtější verzi Samhity.

Jeden klan tvoří dva vnuci - pan Ratiš Kumár a pan Rám Kumár - a dvě snachy, paní Sneh(a) Amritan a paní Satiš Džanárdan - zesnulého pandita Des rádže, sanskrtského učence. Ten údajně nalezl některé listy rukopisu u jednoho raddiwaly (?) okrese Džhelum, nyní v Pákistánu. Jelikož si byl vědom jeho nesmírné ceny, celý rukopis vážící přes 40 maundů (asi 1600 kg) koupil.

Druhý klan tvořený panem Védem Prakášem a třemi spřízněnými rodinami tento příběh odmítá. Říkají, že rukopis na bhúrdž patře (březové kůře, pozn. překl.) byl nalezen v Nepálu za Akbarovy vlády. Bylo posláno asi 100 sanskrtských učenců, aby Samhitu opsali. Časem byly listy cenného almanachu rozděleny mezi dědice až po současnou generaci.

Není starobylá: Tento ničím nepodložený příběh vysvětluje, proč je rukopis psán různýma rukama a papír je jen několik set let starý. Podle legendy jej sestavil mudrc Bhrigu před 5 000 lety. Pan Véd Prakáš říká, že jeho předkové předali nepoužitelné části rukopisu panditovi Des Rádžovi. Vysvětlil, jak se část Samhity stala nepoužitelnou. Podle mýtu se Bhrigu špatně zachoval vůči Višnuovi, čímž na sebe přivolal kletbu bohyně Lakšmí (Višnuovy šakti, pozn. překl.), že jeho objemná Samhitá ztratí svou mystickou hodnotu. Později však Višnu kletbu zvrátil a ujistil mudrce, že jeho spisy budou od té doby nepostižené (kletbou, pozn. překl.).

Bhriguovo dílo před a po kletbě se však promíchalo. Pan Véd Prakáš říká, že jeho předkové odhalili některé z pochybných částí a předali je dál. Mýtus o kletbě je také užitečný k uklidnění klientů, kteří si stěžují, že předpovědi nejsou pravdivé.

Na otázku, kdo jsou jejich zákazníci, obvyklá odpověď zní: "Kdo není?" Seznam tvoří přední politici včetně Indiry Gándhí, Čarana Singha, S. K. Patila a pana Zaila Singha, filmové hvězdy jako Héma Maliní a Dharméndra, Saňdžaj Dutt a Mithun Čakravorty; nebo zpěvák Mehandi Hassan z Pákistánu či autorka Amritá Prítam z Paňdžábu. Věštci říkají, že je kvůli čtení vyhledali i Bhindranwale a někteří teroristé.

Učenci samozřejmě tvrzení astrologů zpochybňují. Dr. Džai Narain Šarma, profesor védských studií na Punjab University, říká, že podrobnosti o rodině jsou získány buď od zákazníka nebo z jiného zdroje. Tajemstvím jejich úspěchu je, že mají obrovskou sbírku horoskopů založených na různých nebeských uspořádáních.

Další návštěva: Dr. Šarma říká, že zákazník nedostane čtení při první návštěvě. Před další schůzkou se (majitelé, pozn. překl.) snaží nalézt horoskop z jejich sbírky, většinou podle toho, co je známo. Pokud není něco vhodného dostupné, omluvné vysvětlení zní, že se dochovalo méně než 20% celého objemu. A pokud předpovědi nevyjdou, jsou zde vždy "apokryfní části," říká dr. Šarma.

Dr. Šarma také říká, že učencům nebylo dovoleno rukopis prozkoumat. Mají k němu přístup pouze členové rodiny. Dívky zaměstnané vyhledáváním horoskopů pracují jen s indexem, říká pan Rám Kumár. Tomuto korespondentovi odmítl ukázat celou 40-ti maundovou sbírku a dokonce ani pouhý její obrázek. Vše, co ukázal, byly některé stránky v polyetylénových obálkách.

Nelze říci, že by se těmto rodinám nedařilo dobře. "Vyděláváme hodně, i když měsíční částka se různí," říká paní Džanárdan. To se týká všech věštců a jejich palácům podobné domy to potvrzují.

V každé rodině je jen jeden praktikující astrolog, zatímco zbytek se na rodinném bohatství podílí jinými způsoby. Jeden pár žije v U.S.A., kde vlastní obchodní dům.

_________

Tento článek nepochybně poukazuje na to, že tito 'astrologové' kolem sebe šíří nechutnou atmosféru způsobenou chamtivostí a podváděním. Korespondent je nepochybně skeptik, ale zdá se, že je nucen svou skepsi omezovat kvůli skutečnosti, že Bhrigu Samhitá je velmi populární u kompetentních lidí v mocenských pozicích. Přesto je to varování astrologům, aby se nenechali ovládnout chamtivostí, jednou ze tří cest do pekla, spolu s chtíčem a hněvem.

(1) Mé zkušenosti v astrologii (My Experiences in Astrology), UBS Publishers, New Delhi, 1992.
(2) Nádar a mudaliar jsou kasty v jižní Indii.
(3) Jógakaraka je planeta zvláště schopná povznést daného zrozence.
(4) Nakšatra - lunární dům, tithi - lunární den.
(5) MEA, kap. 18.
(6) tamtéž, kap. 22
(7) tamtéž, str. 27.
(8) N. Sundara Rádžan, Některé zvláštní zásady nádí (Some Peculiar Nadi Principles), AM leden 1987, str. 100.
(9) Více informací o kšudra dévatech a jim podobných entitách se nachází v jeho biografii My Experiences in Astrology.
(10) V. A. K. Ayer, Searchlight on nadigranthas, AM leden 1984, str. 27.
(11) Varga a amša jsou technické výrazy, které označují znamení nebo jeho část, které se dosáhne různými metodami dělení. Navámšu (nava - devět, amša - části) získáme dělením ráši o 30 stupních devíti, čímž se získá devět částí po 3 stupních a 20 minutách. Navámša je jedna ze šestnácti různých rozdělení zvaných šódaša varga (šódaša - 16, varga - rozdělení, část).
(12) Těchto pět: Ráši, Hóra, Drekkana, atd. je pět šódašavarg.
(13) Nevím, o které noviny šlo, protože uvedený článek neobsahuje žádné identifikující značky. Podle autora a jeho zaměstnavatele jej lze nalézt.

Několik poznámek k článku: Podvody při čtení by bylo možné omezit trváním na tom, že nalezení listu a čtení proběhnou bezodkladně na počkání, aby nebyl prostor pro případnou manipulaci s listem či použití pochybných metod pro získání informací o tazateli. Že je to možné, je vidět z odkazu 'zkušenost s Bhrigu samhitou'. A je třeba pamatovat, že přesný popis minulosti ještě neznamená přesnou předpověď budoucnosti, protože náš život je směsí karmického předurčení a svobodné vůle. Žádná věštecká metoda nemůže dát 100% přesnou odpověď na budoucnost jednoduše proto, že by to eliminovalo svobodnou vůli. Obecně lze říci, že čím je člověk 'duchovnější', tím bude předpověď budoucnosti nepřesnější. Znalost minulých životů je také spíše jen záležitostí zvědavosti, protože nemá přílišné využití pro současný život. Pokud jde o její léčebné využití, bude vhodnější např. regrese, kdy osoba danou událost může znovu 'prožít', a tím se od ní oprostit. -Jan

Související odkazy:
Nádí granthy
zkušenost s Bhrigu samhitou
Nadi Astrology 1/5
nádí v Káňčípuram
nádí v Čennai
nádí Kaga Bujandar (čiraňdžíví Káka Bhúšandí)
Palm leaves world predictions till 2050+; true so far, let’s see.... [výtah z knihy Thomase Rittera Die Palmblattbibliotheken und ihre Prophezeiungen zur Zukunft Europas]
page URL: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/nadi_raman.htm

Please support us:  
 
© 2001 - 2024 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust - Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)