krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Drogy a vědomí Krišny: mají něco společného?

CC-BY-SA: bh. Jan, 2014

Jednoho rána přišli za Prabhupádou do chrámu na 26 2nd Ave. dva hippies a chtěli se stát oddanými. Tvrdili, že právě při "tripu" viděli Krišnu. Prabhupáda je nechal přitom a dal jim nějakou službu v chrámu. První brzy odešel, ten druhý se stal oddaným. Tento příklad učí, jak rozeznat neskutečné od skutečného díky testu času.

Jedním z hlavních důvodů, proč hippies vůbec začali jevit zájem o vědomí Krišny, bylo, že v něm pociťovali něco mimo rámec běžné zkušenosti, co předtím hledali pomocí drog. Pod vlivem drog může mít člověk nejrůznější vize a realizace podle své povahy.

Drogy se používají v mnoha kulturách k navození změněných stavů vědomí. Používají je ale jen určití kvalifikovaní jedinci (šamani apod.), jejichž úkolem je komunikace s astrální sférou, astrální cestování atd. za účelem zjištění určitých jinak nedostupných informací, například jak někoho vyléčit, odpovědi na otázky týkající se určité osoby, nalezení ztracené věci, atd.

Obyčejným lidem však hrozí nebezpečí v podobě styku s ne vždy přátelskými subtilními bytostmi a požívání často nebezpečných jedů, což vede k závislosti a poškození subtilního a fyzického těla. Jedná se tedy o hmotnou záležitost v rámci tří gun. Na Západě bohužel jazyky nerozlišují mezi subtilní/astrální hmotnou sférou a skutečně duchovní, nehmotnou sférou. Duše je ztotožňována s myslí a např. překladatelé Bible si lámou hlavu, jak zajistit, aby Svatý Duch/Heilige Geist/Holy Ghost-Spirit nevypadal v překladech do některých jazyků jako zlý démon. ;) Celý New Age stojí na tomto zmatení pojmů a kategorií.

Nejdříve se musíme naučit poznávat realitu teoreticky a později, s tím, jak se zbavujeme hmotných pokryvů a dočasných rolí (upádhi), vyvineme vlastnosti charakteristické pro poznání mimo vliv gun. Nic takového droga ani jiný umělý způsob manipulace s fyzickým a subtilním tělem nedokáže. Džívo 'ham na deha (jsem duše, ne tělo).

Vědomí Krišny je na úrovni šúddha-sattva a Krišna chce, aby se Jeho oddaní očistili. Pokud někdo tvrdí, že má vize Boha nebo jiné vznešené bytosti, která mu v nich ale neřekne, aby s braním drog přestal, pak nejsou pravé. Pokud však některá vize či realizace inspiruje k hluboké a trvalé životní přeměně (řecky 'metanoia') jako u toho druhého hippieho, potom pravá je. Platí zde rčení "phalena paričíjate" aneb "poznáte je po ovoci".

page url: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/drogy.htm
Please support us:  
 
© 2001 - 2024 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust - Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)