krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Pán Šiva zachránil manžela Lady Martinové v Afghánistánu

(podle knihy Yoga-Yatra-4, s. 45-48, kterou vydalo Shree Akhil Bhartiya Yoga Vedanta Seva Samiti, Santa Shri Asharamji Ashram, Sabarmatii, Ahmedabad-380005 en source, original source)

V roce 1879, v době britské vlády v Indii, vedl plukovník Martin z Agar Malvy armádu ve válce s Afghánistánem. Plk. Martin pravidelně posílal své manželce zprávy, že se mu dobře daří. Válka trvala dlouho a Lady Martinové přestaly zprávy docházet. Zmocnil se jí velký neklid. Jednou během projížďky na koni míjela chrám Baidžnátha Mahádéva. Přilákal ji zvuk lastury a manter. Vešla dovnitř a zjistila, že bráhmani uctívají Pána Šivu. Viděli její smutnou tvář a zeptali se jí, co ji tíží. Vše jim vysvětlila. Řekli jí, že Pán Šiva naslouchá modlitbám oddaných a rychle je vysvobozuje z obtížných situací. Na radu bráhmanů začala "Laghurudri Anuštthánu" mantry "Om Namah Šivája" po 11 dní. Modlila se k Pánu Šivovi, že když se její manžel vrátí bezpečně domů, nechá chrám opravit.

V poslední den "Laghurudri" přijel posel a předal jí dopis. Její manžel psal: "Pravidelně jsem ti posílal zprávy z bojišť, ale náhle nás Patthané obklíčili ze všech stran. Byli jsme lapeni v situaci, z níž nebylo před smrtí úniku. Najednou jsem uviděl jednoho jógího z Indie s dlouhými vlasy nesoucího zbraň se třemi hroty (trišúl). Jeho osobnost byla úžasná a svou zbraní vládl velkolepým stylem. Při pohledu na toho vznešeného muže začali Patthané prchat zpět. Jeho milostí se naše špatná situace proměnila v okamžiky vítězství. Bylo to možné jen díky onomu muži z Indie oděnému do lví kůže a nesoucímu tříhrotou zbraň (trišúl). Tento vznešený jógí mi řekl, že bych si neměl dělat starosti a že mě přišel zachránit, protože ho velmi potěšily modlitby mé manželky."

Když Lady Martinová četla dopis, z očí jí kanuly slzy radosti. Její srdce zachvátila radost. Padla u nohou sochy Pána Šivy a propukla v pláč. Po několika týdnech se plk. Martin vrátil. Lady Martinová mu vyprávěla celý příběh. Oba manželé se stali oddanými Pána Šivy. V roce 1883 darovali 15 000 rupií na opravu chrámu. Informaci o tom vyrytou na kameni chrámu Baidžnátha Mahádéva v Agar Malvě je stále vidět. Je to jediný hinduistický chrám postavený Brity. Když Lady Martinová odjížděla do Evropy, řekla, že postaví Šivův chrám ve svém domě a budou se k němu modlit do konce života.

page url: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/ladymartin.htm
Please support us:  
 
© 2001 - 2024 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust - Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)