krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Džapa - odkazy

Mukunda Datta dása

český překlad CC-BY-SA: bh. Jan Mareš, únor 2014

Níže jsem shromáždil několik odkazů o džapě, které někdo může shledat užitečnými. T.R. Sharma ve své knize Studies in the Sectarian Upanisads cituje tento výrok (který jsem osobně nevyhledal) z Mahábháraty:

"Jistě budu konat džapu; člověk, který se věnuje džapě, ale ne plně a nedokončí ji, jde do pekla." (Mahábhárata, Šánti Parva 197.11)

Vypadá to jako dost silný výrok, i když z knih Šríly Prabhupády víme, že nepozorné či váhavé pronášení (tak jako všechny ostatní přestupky vyjmenované v Padma Puráně) nám způsobí dlouhodobé problémy, které nám zabrání v realizaci Krišny (váčja-svarúpa) jako Jeho transcendentně čistého, svatého jména (váčaka- svarúpa). Krišna se nám však velmi rád zjeví z vlastní vůle, jakmile Jej už nebudeme urážet (svajam eva sphuraty adah).

Pán Čaitanja řekl, že nejsou žádná pevná pravidla pro pronášení Krišnových nesčetných jmen a On sám počítal na prstech místo na džapa-mále. Existují i jiné způsoby, jak to dělat. Přesto, vzhledem k traditičnímu standardu, nás Šríla Prabhupáda učil používat džapa-málu se 108 kuličkami. O džapě se zevrubně hovoří v Hari-bhakti-viláse.

Zde je několik prostých slok, které lze při džapě pronášet. Vybral jsem je ze Šrí Stava-kalpa-drumy, sbírky sanskrtských modliteb a veršů sestavené před mnoha lety jedním z duchovních bratrů Šríly Prabhupády, J.S. Bhaktisárangou Gósvámím Mahárádžem.

Šrí Náma-mála-grahana-mantra (při uchopení mály)

tribhanga-bhangima-rupam
venu-randhra-karancitam
gopi-mandala-madhya-stham
sobhitam nanda-nandanam

"Jeho podoba je prohnutá ve třech místech a ruce jsou prohnuté nad otvory flétny. Syn Nandy Mahárádže stojí a září v kruhu gópí."

Šrí Náma-mála-grahana-mantra (při uchopení mály kvůli džapě [japarthe])

avighnam kuru male tvam
harinama-japesu ca
sri radha-krsnayor dasyam
dehi male tu prarthaye

"Ó Málo, prosím znič nepřízeň v mém pronášení svatého jména Pána Hariho a uděl mi postavení ve službě Rádě a Krišnovi. To je vše, o co se modlím, ó Málo."

nama cintamani-rupam
namaiva parama gatih
namnah parataram nasti
tasman nama upasmahe

"Svaté jméno je krásný transcendentní kámen mudrců, svrchovaný cíl. Neexistuje nic vyššího než svaté jméno. Proto je uctívám."

Šrí Náma-mála-samarpana-mantra (posvěcení mály)

Tradičně vaišnavové nejprve obětují Krišnovi vše, co používají, včetně korálků na krk, džapa mály, atd. Nevím však, jestli je toto zde myšleno.

nama-yajno mahayajnah
kalau kalmasa-nasanam
krsna-caitanya-prityarthe
nama-yajna-samarpanam

"Oběť jména je nejvyšší jagja, která ničí znečištění Kali-jugy. Abych potěšil Pána Šrí Krišnu Čaitanju Maháprabhua, konám tuto oběť svatého jména."

Šrí Náma-mála-sthápana-mantra (instalace mály)

patita-pavana nama
nistaraya naradhamam
radha-krsna-svarupaya
caitanyaya namo namah

"Svaté jméno je zachránce pokleslých. Ó prosím osvoboď tohoto nejpokleslejšího z lidí. Opakovaně se klaním Šrí Čaitanjovi Maháprabhuovi, Šrí Šrí Rádě-Krišnovi."

tvam male sarva-devanam
sarva-siddhi-prada mata
tena satyena me siddhim
dehi matar namo 'stu te

"Ó Málo, ze všech dévů jsi ty považována za dárce veškeré dokonalosti. Proto mi, ó Matko, prosím uděl dokonalost. Klaním se ti!"

Neexistují žádná pevná pravidla pro pronášení džapy, ale je třeba oceňovat intenzitu čisté touhy, která někoho musela inspirovat, aby se takto modlil dokonce i k vlastní džapa mále. Alespoň toto můžeme všichni následovat nebo se o to modlit.

Jeden starší žák Šríly Prabhupády mi jednou řekl, že při jeho zasvěcení mu Šríla Prabhupáda řekl, aby prsty převaloval korálky při pronášení "Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare" a držel je v klidu mezi palcem a prostředníkem při pronášení "Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare." Šríla Prabhupáda mu řekl, že mu to pomůže soustředit se na Krišnu.

page url: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/japa-refs.htm
Please support us:  
 
© 2001 - 2024 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust - Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)