krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Mrazík - Ráma lílá s příměsí Krišna líly

bh. Jan, 8/2020 -

Toto je stručná folkloristická komparativní analýza známé ruské pohádky Mrazík. Je jednou z klasických slovanských pohádek založených na starých vyprávěních ("byliny" podle úvodního rčení "bylo-nebylo", jedná se o analogie Purán a Itihás) se společným metanarativem Rámájany: únos princezny negativní postavou (čaroděj či drak) a její záchrana princem s pomocí dalších postav v lidské i zvířecí podobě. Věčný pár se tak opět spojí.
Přestože v Rusku není nijak zvlášť známa, díky výbornému českému veršovanému dabingu se u nás stala kultovní záležitostí.

Postavy a události jsou uvedeny v chronologickém a logickém pořadí. Komentáře vítány.

Ivan - Krišna/Ráma (Ádišaktimán)
charakter: síla, nezkušenost (hraje roli obyčejné džívy - Rámova nara lílá), vydává se na zkušenou, cestu (ajana > Rámájana) plnou překážek za nalezením Nastěnky, své věčné šakti. Na začátku odolá svodům vesnických krásek, které představují lákadla máji.

Ivanova matka - Kaušaljá (jedna ze čtyř spolumanželek krále Dašaratha)
charakter: starostlivost, s níž dává rady Ivanovi odcházejícímu z domova

Ivanův otec - Dašarath
charakter: v Mrazíkovi nepřítomen, v Rámájaně zemřel krátce po Rámově odchodu

Nastěnka - Rádhá/Sítá (Ádišakti)
charakter: vzor kanjá dharmy (panenská čistota, krása, poslušnost vůči starším), díky tomu zastaví Slunce (uctivané Rádhou), jako Sítá nemá matku, ale je zrozena nadpřirozeně ze země (Bhúšakti), kde ji nalezne její adoptivní otec, král Džanaka

macecha Nastěnky - Džatilá/Kaikejí
charakter: arogance, dominance, vulgární kritika podřízených (manžela a Nastěnky), Kaikejí byla pod vlivem služky Manthary/Alakšmí - jejich charakter v Mrazíkovi splynul

Marfuša, její dcera - Kutilá, dcera Džatily
charakter: ošklivost, hloupost, lenost, pýcha; propadne v testu vaření (jedna z kvalifikací dharma patní, védské manželky) a za svou drzost je pokořena i Mrazíkem; v Krišna líle kritizuje 'švagrovou' Rádhu

otec Nastěnky - Džanaka (otec Síty)
charakter: submisivitou spíše odpovídá Dašarathovi (otci Rámy), odveze Nastěnku do lesa (Sítá odešla do vyhnanství s Rámou), aby uvolnila místo nekvalifikované Marfuše a ta se mohla provdat, ale pak si to rozmyslí (Dašarath, vázaný slibem, splnil přání Kaikejí poslat Rámu do vyhnanství, aby Jeho místo zaujal její méně kvalifikovaný druhorozený syn Bharata). Otec Nastěnky je nezvykle starý na to, aby měl tak mladou dceru. Důvodem je to, že není jeho biologická, ale osvojená dcera (viz Nastěnka).

pes Ťapka - Hanumán
charakter: věrný společník a pomocník Síty, osvobozuje ji z pout loupežníků, stejně jako Hanumán ji byl schopen osvobodit sám; Sítá ale odmítla, a tak zničil alespoň Lanku

loupežníci - Kamsovi/Rávanovi asurové jako překážky na Rámově cestě
charakter: násilnost, hloupost, Ivan je přemůže vyhozením jejich kyjů na oběžnou dráhu, čímž dokáže svou nadlidskost (v Rámájaně z velké části potlačena)

děd Hříbeček - Ivanův guru
charakter: nenápadnost (skrývání skutečné totožnosti před nekvalifikovanými osobami, tím se podobá Mistru Jodovi ve Star Wars, guruovi Luka Skywalkera, další verzi Rámy), testuje a trestá žáka, aby učil dharmu a varoval před adharmou. Ivan v roli obyčejné džívy uspěl v testu gurua jen částečně - získal divja astru, božskou neomylnou zbraň, ale neprojevil vděk poklonou guruovi - později je proklet degradací na polozvíře (medvědí hlava) s cílem poučení

Ivan se snaží zlomit kletbu hmotnou pozitivní činností (karmou) - daruje minci žebrákovi, pronásleduje sběračky lesních plodů, aby jim vnutil svou pomoc, a nese slepou babku - ale dosáhne toho teprve, když projeví soucit rozhodnutím přinést babce její hůl (vnitřní inspirace transcendující hmotnou sobeckou motivaci); též analogie rituálu přechodu (samskára) mladíka v muže

nápadník Marfuši a poté Nastěnky - Abhimanju ('manžel' Rádhy)
charakter: ošklivost, hloupost, materialismus, je hmotnou fraškovitou atrapou jejího skutečného věčného partnera

baba Jaga - Bhadrakálí, ugra rúpa Déví (Durgy)
charakter: škodolibost, ošklivost (skrývání skutečné povahy), magické schopnosti
Bydlí v chaloupce na kuří nožce, aby nebyla v kontaktu se zemí (Bhúdéví), stejně jako nepálské Kumárí (vtělení Déví) a dévatové, kteří se nedotýkají Země. Lidé jsou děti matky Země a dětem je dovoleno po matce lézt apod.
Je uctívaná lidskými obětmi (v sanskrtu "jága" či "jagja").
Tlouk a hmoždíř jsou atributy mužského a ženského principu.
"Ivan strkaný do pece" je analogie Mahirávanova pokusu obětovat Rámu a Lakšmana Bhadrakálí v podsvětí (častá asociace s podzemím) popsaná v Kamba Rámájaně, jedné z jejích lidových verzí. Ti však předstírali, že nevědí, jak se nechat správně obětovat a pak zabili Mahirávanu a pokořili Bhadrakálí.
V pohádce bratří Grimmů O perníkové chaloupce je stejná situace: dvě děti (Ráma a Lakšman) se octnou v lese (vyhnanství) a mají být obětovány čarodějnici (Bhadrakálí), tu však přelstí.
Mahirávana je v ruském folkloru známý jako Kostěj Nesmrtelný, neboť své prány magicky umístil mimo své tělo, aby byly téměř nedostupné a zajistil si tak zdánlivou nesmrtelnost.
V Rámájaně Bhadrakálí radí Rámovi, jak najít Sítu, v Mrazíkovi po svém přemožení neochotně pomáhá Ivanovi. V některých příbězích má dvě dcery (Lakšmí a Sarasvatí) a spolu představují tři hlavní aspekty Déví ("Trojité bohyně" v keltské tradici - panna, žena, stařena).

děd Mrazík - Varuna, v anglosaské tradici známý jako Wodan/Odin, vládce vodního živlu (vyrábí sníh)
charakter: guru a ochránce Nastěnky; v Kúrma Puráně je ochráncem Síty jeho kolega, vládce ohně Agni. Sítá projeví svou hmotnou kopii (májá-Sítá, někdy označovaná za Bhú šakti alias Védavatí, též se zjevující v podobě černé Madony) unesenou Rávanou, zde v podobě Nastěnky uspané silou berly a vlivem Ivanova prokletí z nevědomosti

zvířata (kocour a prase) pomáhající Ivanovi - vanarové pomáhající Rámovi, předním z vanarů je Hanumán

zlomení síly berly Ivanovou láskou - poražení Rávany a všech temných sil

cesta do ženichova domova (Ajódhji) a svatba

Související odkazy:
Bhúdéví šakti
Tajemné stezky černých madon (černé Madony jsou múrti Bhúdéví, některé jsou prehistorické, vázané k místu)
Kouzlo sovětského Mrazíka (další výklad, společensko-kulturní; odkaz na Putnův psychoanalytický výklad záměrně neuvádím)
page url: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/Mrazik_-_Rama_lila_s_primesi_Krisna_lily.htm

Please support us:  
 
© 2001 - 2024 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust - Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)